เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นางสาวรัศมี... EF266010406TH
บุษบา... ED838030091TH
นายปฐมพงษ์... EF266010370TH
วีรพงศ์... EF266010352TH
สุภัชญา... RK067894212TH
ภูวฤทธิ์... RK067894067TH
สุปราณี... EF266010295TH
ชำนาญวิทย์... EF266010278TH
พภัสสรณ์... EF266010264TH
วราภรณ์... EF266010255TH
จณา... RK067893910TH
นายแพทย์อำพล... EF266010220TH
สิริพร... RK067893614TH
อาคิรา... EF266010233TH
ณัฏฐา... RK067893075TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ทฤษฎีแพทย์จีน
ชื่อผู้แต่ง
โดย วิทิต วัณนาวิบูล และคณะ
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
ความเป็นมา
รายการรูป
รายการตาราง
บทนำ

บทที่1.ยิน-หยาง
-ลักษณะของยิน-หยาง
-ความสัมพันธ์ระหว่างยิน-หยาง
-การเกิด การสลาย และการเปลี่ยนแปลงของยิน-หยาง
-ความสมดุลของ ยิน-หยาง

บทที่2.ปัญจธาตุ
-ลักษณะของปัญจธาตุ(ธาตุทั้ง 5)
-ความสัมพันธ์ระหว่างปัญจธาตุ
1.การสร้าง
2.การข่ม
3.การข่มเกินและการข่มกลับ

บทที่3.อวัยวะภายใน
-อวัยวะภายในทั้ง 5
1.หัวใจ
2.ปอด
3.ม้าม
4.ตับ
5.ไต
-อวัยวะกลวงทั้ง 6
1.กระเพาะอาหาร
2.ถุงน้ำดี
3.ลำไส้ใหญ่
4.ลำไส้เล็ก
5.กระเพาะปัสสาวะ
6.ซานเจียว

บทที่4.พลัง
-การเกิดพลัง
-การไหลเวียนของพลัง
-อิทธิพลของพลังต่อเลือดและอวัยวะต่างๆ
บทที่5.เลือด

บทที่6.เส้นลมปราณ
-การจำแนกเส้นลมปราณ
1.เส้นลมปราณปกติ 12 เส้น
2.เส้นลมปราณพิเศษ 8 เส้น

-การแผ่กระจายและทางเดินของเส้นลมปราณ
1.เส้นลมปราณปอด
2.เส้นลมปราณลำไส้ใหญ่
3.เส้นลมปราณกระเพาะอาหาร
4.เส้นลมปราณม้าม
5.เส้นลมปราณหัวใจ
6.เส้นลมปราณลำไส้เล็ก
7.เส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ
8.เส้นลมปราณไต
9.เส้นลมปราณถุงหุ้มหัวใจ
10.เส้นลมปราณซานเจียว
11.เส้นลมปราณถุงน้ำดี
12.เส้นลมปราณตับ
13.เส้นตู๋ม่าย
14.เส้นเยิ่นม่าย
15.เส้นชงม่าย
16.เส้นไต้ม่าย
17.เส้นยินเหวยม่าย
18.เส้นหยางเหว่ยม่าย
19.เส้นยินเซียวม่าย

-ประโยชน์ของเส้นลมปราณ
1.ในทางสรีรวิทยา
2.ในทางพยาธิวิทยา
3.ในทางวินิจฉัยโรค
4.ในทางรักษา

บทที่7.เหตุแห่งโรค
-สามเหตุทั้ง 3 ที่ก่อให้เกิดโรค
1.สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
-ลม
-เย็น
-ชื้น
-แห้ง
-ร้อน
-ไฟ
2.สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของจิตใจและอารมณ์
3.สาเหตุจากสุขนิสัยและอื่นๆ

บทที่8.วิธีตรวจโรคทั้ง 4
1.การมองดู
-การสังเกตุแววตา สีของหน้าและอารมณ์
-การสังเกตุรูปร่างลักษณะภายนอก
-ดูลิ้นและฝ้าบนลิ้น
2.การฟัง-สูดดม
-การฟังเสียง
-การดมกลิ่น
3.การถาม
-เย็น-ร้อน
-เหงื่อ
-หัวและตัว
-หน้าอก ท้อง และสีข้าง
-ความรู้สึกต่อรสชาติ
-อุจจาระและปัสสาวะ
-สตรี
-เด็ก
4.การแมะหรือการจับชีพจรและการคลำ
-ตำแหน่งและวิธีการแมะ
-ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหายใจและการเต้นของชีพจร
-ชีพจรปกติและชีพจรของผู้ป่วย
-ข้อควรระวัง
การคลำ

บทที่9.การวิเคราะห์โรคจากหลัก ทั้ง 8
-ยิน-หยาง
-นอก-ใน
-เย็น-ร้อน
-พร่อง-แกร่ง

บทที่10.การวิเคราะห์โรคจากอวัยวะภายในทั้ง 5 และอวัยวะกลวงทั้ง 6
หัวใจ>br> 1.ไฟหัวใจมากเกิน
2.พลังหัวใจไม่พอ
3.เลือดหัวใจไม่พอ
4.หัวใจหยางพร่อง
5.หัวใจยินพร่อง
6.ร้อนเข้าถุงหุ้มหัวใจ
7.เลือดหัวใจอุดกั้น
ตับ
1.ตับไม่ระบายทำให้พลังสะดุด
2.พลังตับรุกรานกระเพาะอาหาร
3.ตับ-ม้าม ไม่สมดุลกัน
4.ตับและถุงน้ำดี ร้อนชื้น
5.ไฟตับขึ้นบน
6.ตับหยางมากเกิน
7.ตับยินและไตยินพร่อง
8.ลมตับภายใน
ม้าม
1.พลังม้ามพร่อง
2.ม้ามหยางพร่องและหย่อนสมรรถภาพ
3.จงชี่ย้อนลงล่าง
4.ม้ามไม่ควบคุมเลือด
5.ชื้นรบกวนม้ามหยางและชื้นขัดขวางม้าม-กระเพาะอาหาร
6.ม้ามและกระเพาะอาหารร้อนชื้น
7.อาหารค้างในกระเพาะอาหาร
ปอด
1.พลังปอดพร่อง
2.ปอดยินพร่อง
3.ปอดร้อนทำให้ไอ
4.ปอดเย็นทำให้ไอ
5.ม้ามและปอดพร่องพร้อมกัน
6.ลำไส้ใหญ่ร้อนชื้น
ไต
1.ไตหยางไม่พอหรือไตหยางพร่อง
2.ไตยินไม่พอ
3.กระเพาะปัสสาวะร้อนชื้น
พลัง
1.พลังพร่อง
2.พลังสะดุด
3.พลังย้อนกลับ
เลือด
1.เลือดพร่อง
2.เลือดออก
3.เลือดจับเป็นก้อน

บทที่11.การวิเคราะห์โรคจากเส้นทั้ง 6
-โรคไท่หยาง
-โรคหยางหมิง
-โรคซ่าวหยาง
-โรคไท่ยิน
-โรคซ่างยิน
-โรคเจี๋ยยิน
-กฏเกณฑ์การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของโรคเส้นทั้ง 6
-โรคร่วม
-โรคแทรก

บทที่12.การวิเคราะห์โรคจากความต้านทานพลัง สารจำเป็นและเลือด
1.อาการของโรคเมื่อความต้านทานระดับผิวถูกรุกราน
2.อาการของโรคเมื่อระดับพลังถูกรุกราน
3.อาการของโรคเมื่อระดับสารจำเป็นและเลือดถูกรุกราน
บทที่13.หลักพื้นฐานในการรักษาโรค
1.การรักษาเมื่อยังไม่เป็นโรค
2.การพยุงปัจจัยภายใน-ขจัดปัจจัยภายนอก
3.การรักษาทั่วร่างกาย..ทัศนะองค์รวม
4.การรักษาทั้งเปลือกและแก่น
5.การรักษาแบบขัดแย้งและการรักษาแบบไม่ขัดแย้ง
6.การพิจารณาถึงปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยฤดูกาลและภูมิประเทศ
7.โรคเดียวกันใช้วิธีต่างกัน โรคต่างกันใช้วิธีเดียวกัน

บรรณานุกรม
ดัชนีคำ
รายละเอียด
ทฤษฎีการอธิบายความเจ็บป่วยของศาสตร์แพทย์จีน จะใช้หลัก ยิน-หยาง มาอธิบายการเกิดความเจ็บป่วย ซึ่งมีมานานกว่าพันปี เหมาะกับผู้ที่กำลังศึกษาแพทย์แผนจีน ซึ่งต้องเรียนรู้เข้าใจ ทฤษฎีของแพทย์จีนให้ถ่องแท้กับภูมิปัญญาการแพทย์ตะวันออก ตำราแพทย์ของจีนที่กล่าวถึงทฤษฎีด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา ซึ่งแตกต่างไปจากแพทย์แผนตะวันตก (การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์สมัยใหม่) โดยสิ้นเชิง เนื่องมาจากพื้นฐานที่ต่างกัน ในเนื้อหาแต่ละบทจะมีตารางและภาพประกอบมากมาย จึงเหมาะกับผู้ที่จะศึกษาการแพทย์แผนจีน
ราคาปก
170.00 บาท
ลดเหลือ
120.00 บาท
จำนวน