เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นลพัทธ์... EU470675425TH
สมพร... RC156741289TH
กรรณิการ์... RC156741261TH
รมณีย์... RC156741235TH
สุรชา... EU470675371TH
พรรณรวี... RC156740969TH
ธาวินี... RC156740955TH
คนึงนิด... RC156740941TH
Prompt... EU470675310TH
นางอนงรัตน์... RC156740822TH
นายภานุเดช... EU470675270TH
วิกานดา... EU470675266TH
รำไพ... RC156740782TH
ฐิติญา... RC156740663TH
อารียา... RC1567405495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ยาจีนกับพลังปราณ (ขายตามสภาพ)
ชื่อผู้แต่ง
โดย รศ. ดร. นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

บทที่1 พลังลมปราณ
-ความหมายของพลังปราณในการแพทย์แผนจีน
-ประเภทของพลังปราณ
-หน้าที่ของพลังปราณ
-ทิศทางการไหลเวียนของพลังปราณ
-ความสัมพันธ์ระหว่างพลังปราณกับเลือด
-ความสัมพันธ์ระหว่างพลังปราณกับของเหลวในร่างกาย
ความผิดปกติของพลังปราณ
-ภาวะพลังปราณพร่อง
-ภาวะพลังปราณจม
-ภาวะพลังปราณคั่งค้าง
ภาวะพลังปราณไหลเวียนผิดทิศทาง

บทที่2.ยาบำรุงพลังปราณ
-เหรินเซิน(Ren2 Shen1)
-ตั่งเซิน(Daang. Shen 1)
-หวงฉี(Huang2 Qi2)
-ไป๋จู๋(Bai2 Zhu2)
-ซานเย่า(Shan1 Yao 4)
-กานเฉ่า(Gan1 Cao3)

บทที่3.ยาปรับการไหลเวียนของพลังปราณ
-เฉินผี(Chen2 Pi2X)
-จื๋อสือ(Zhi3 Shi2)
-มู่เซียง(Mu4 Xiang1)
-เซียงฟู่(Xiang1 Fu4)
-โฮ่วพั่ว(Hou4 Po4)
-เซี่ยไป๋(Xie4 Bai2)

บทที่4.ยาช่วยย่อยอาหารและจัดการคั่งค้างของอาหาร
-ซานจา(Shan1 Zha1)
-จีเน่ยจิน(Ji1 Nei4 Jin1)
-ไม่หยา(Mai4 Ya2)
-ไหลฝูจื่อ(Lai2 Fu2 Zi3)

บทที่5.ยาสมุนไพรชนิดอื่นที่มีผลปรับสมดุลพลังปราณ
-กุ้ยจือ(Gui4 Zhi1)
-ปั๋วเหอ(Bo2 He2)
-ไฉหู(Chai2 Hu2)
-ปั้นซย่า(Ban4 Xia4)
-เสวียนฟู่ฮวา(Xuan2 Fu4 Hua1)
-กวาโหลว(Gua1 Lou2)
-ซาเหริน(Sha1 Ren2)
-ฟู้จื่อ(Fu4 Zi3)
-อู๋จูอี๋ว์(Wu2 Zhu1 Yu2)
-ไป๋เสา(Bai2 Shao2)

บทที่6.ตำหรับยาที่ใช้ปรับสมดุลพลังปราณ
-กวาโหลวเชียไป๋ไป๋จิ่วทัง(Gua1 Lou2 Xie4 Bai2 Bai2 Jiu3 Tang1)
-กุยผีทัง(Gui1 Pi2 Tang1)
-จื่อจู๋หวาน(Zhi3 Zhu2 Wan2)
-จื่อสื่อเชี่ยไป๋กุ้ยจือทัง(Zhi3 Shi2 Xie4 Bai2 Gui4 Zhi1 Tang1)
-ไฉหูซูกานส่าน(Chai2 Hu2 Su1 Gan1 San3)
-ซื่อจวินจื่อทัง(Si4 Jun1 Zi3 Tang1)
-เซินฟู่ทัง(Shen1 Fu4 Tang1)
-เซิงไม่ส่าน(Sheng1 Mai4 San3)
-เซินหลิงไป๋จู๋ส่าน(Shen1 Ling2 Bai2 Zhu2 San3)
-เซิ่นชี่หวาน(Shen4 Qi4 Wan2)
-เซียงซาลิ่วจวินจื่อทัง(Xiang1 Sha1 Liu4 Jun1 Zi3 Tang1)
-เซียวเหยาส่าน(Xiao1 Yao2 San3)
-ต้าเฉิงชี่ทัง(Da4 Cheng2 Qi4 Tang1)
-ปั้นซย่าโฮ่วพั่วทัง(Ban4 Xia4 hou4 po4 Tang1)
-ปู่จงอี้ชี่ทัง(Bu3 Zhong1 Yi4 Qi4 Tang1)
-ปู่หยางหวนอู่ทัง(Bu3 Yang2 Huan2 Wu3 Tang1)
-เป่าเหอหวาน(Bao3 He2 Wan2)
-ผิงเว่ยส่าน(Ping2 Wei4 San3)
-ฝังจี่หวงฉีทัง(Fang2 Ji3 Huang2 Qi2 Tamg1)
-เสวียนฟู่ไต้เจ่อทัง(Xuan2 Fu4 Dai4 Zhe3 Tang1)
-หมู่ลี่ส่าน(Mu3 Li4 San3)
-หลี่จงหวาน(Li3 Zhong1 Wan2)
-เหรินเซินเก๋อเจี้ยส่าน(Ren2 Shen1 Ge2 Jie4 San3)
-อี้ว์ผิงเฟิงส่าน(Yu4 Ping2 Feng1 San3)
-อู๋จูอี๋ว์ทัง(Wu2 Zhu1 Yu2 Tang1)

บทส่งท้าย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนีชื่อยา
ดัชนีชื่อโรค/อาการ
รายละเอียด
พลังชี่หรือลมปราณและสมุนไพร มีความเกี่ยวเนื่องกัน ตามศาสตร์แพทย์จีน สมุนไพรช่วยสร้างสมดุล พลังชี่ลมปราณช่วยกำหนดลมหายใจให้มีพลังในการสร้างสุขภาพ พลังปราณคืออะไร?  เกิดขึ้นได้อย่างไร?  เกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างไร?  หากคำถามเหล่านี้อยู่ในใจของท่าน  และท่านกำลังรอคำตอบอยู่  เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงสามารถให้ความกระจ่างได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่เกี่ยวกับการนำความรู้ด้านพลังปราณไปประยุกต์ใช้
ราคาปก
160.00 บาท
ลดเหลือ
110.00 บาท
จำนวน