เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
รจนา... EF266009252TH
ตฤณ... EF266050386TH
นายวิโรจน์... EF266009249TH
ปริญ... EF266009235TH
หยาดนภา... EF266009204TH
ภาวิณี... EF266009218TH
ปาริสา​... EF266009195TH
ศรีสุนันท์... EF266009178TH
หทัยรัตน์... RL857850205TH
พชร... RL857850267TH
อัญชิตา... RL857850029TH
ธนกฤต... EF266009155TH
เสาวนีย์... RL857850050TH
ฐณธร... RL857850063TH
เนตรนภิศ... RL857849547TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ยาจีนกับพลังปราณ (ขายตามสภาพ)
ชื่อผู้แต่ง
โดย รศ. ดร. นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

บทที่1 พลังลมปราณ
-ความหมายของพลังปราณในการแพทย์แผนจีน
-ประเภทของพลังปราณ
-หน้าที่ของพลังปราณ
-ทิศทางการไหลเวียนของพลังปราณ
-ความสัมพันธ์ระหว่างพลังปราณกับเลือด
-ความสัมพันธ์ระหว่างพลังปราณกับของเหลวในร่างกาย
ความผิดปกติของพลังปราณ
-ภาวะพลังปราณพร่อง
-ภาวะพลังปราณจม
-ภาวะพลังปราณคั่งค้าง
ภาวะพลังปราณไหลเวียนผิดทิศทาง

บทที่2.ยาบำรุงพลังปราณ
-เหรินเซิน(Ren2 Shen1)
-ตั่งเซิน(Daang. Shen 1)
-หวงฉี(Huang2 Qi2)
-ไป๋จู๋(Bai2 Zhu2)
-ซานเย่า(Shan1 Yao 4)
-กานเฉ่า(Gan1 Cao3)

บทที่3.ยาปรับการไหลเวียนของพลังปราณ
-เฉินผี(Chen2 Pi2X)
-จื๋อสือ(Zhi3 Shi2)
-มู่เซียง(Mu4 Xiang1)
-เซียงฟู่(Xiang1 Fu4)
-โฮ่วพั่ว(Hou4 Po4)
-เซี่ยไป๋(Xie4 Bai2)

บทที่4.ยาช่วยย่อยอาหารและจัดการคั่งค้างของอาหาร
-ซานจา(Shan1 Zha1)
-จีเน่ยจิน(Ji1 Nei4 Jin1)
-ไม่หยา(Mai4 Ya2)
-ไหลฝูจื่อ(Lai2 Fu2 Zi3)

บทที่5.ยาสมุนไพรชนิดอื่นที่มีผลปรับสมดุลพลังปราณ
-กุ้ยจือ(Gui4 Zhi1)
-ปั๋วเหอ(Bo2 He2)
-ไฉหู(Chai2 Hu2)
-ปั้นซย่า(Ban4 Xia4)
-เสวียนฟู่ฮวา(Xuan2 Fu4 Hua1)
-กวาโหลว(Gua1 Lou2)
-ซาเหริน(Sha1 Ren2)
-ฟู้จื่อ(Fu4 Zi3)
-อู๋จูอี๋ว์(Wu2 Zhu1 Yu2)
-ไป๋เสา(Bai2 Shao2)

บทที่6.ตำหรับยาที่ใช้ปรับสมดุลพลังปราณ
-กวาโหลวเชียไป๋ไป๋จิ่วทัง(Gua1 Lou2 Xie4 Bai2 Bai2 Jiu3 Tang1)
-กุยผีทัง(Gui1 Pi2 Tang1)
-จื่อจู๋หวาน(Zhi3 Zhu2 Wan2)
-จื่อสื่อเชี่ยไป๋กุ้ยจือทัง(Zhi3 Shi2 Xie4 Bai2 Gui4 Zhi1 Tang1)
-ไฉหูซูกานส่าน(Chai2 Hu2 Su1 Gan1 San3)
-ซื่อจวินจื่อทัง(Si4 Jun1 Zi3 Tang1)
-เซินฟู่ทัง(Shen1 Fu4 Tang1)
-เซิงไม่ส่าน(Sheng1 Mai4 San3)
-เซินหลิงไป๋จู๋ส่าน(Shen1 Ling2 Bai2 Zhu2 San3)
-เซิ่นชี่หวาน(Shen4 Qi4 Wan2)
-เซียงซาลิ่วจวินจื่อทัง(Xiang1 Sha1 Liu4 Jun1 Zi3 Tang1)
-เซียวเหยาส่าน(Xiao1 Yao2 San3)
-ต้าเฉิงชี่ทัง(Da4 Cheng2 Qi4 Tang1)
-ปั้นซย่าโฮ่วพั่วทัง(Ban4 Xia4 hou4 po4 Tang1)
-ปู่จงอี้ชี่ทัง(Bu3 Zhong1 Yi4 Qi4 Tang1)
-ปู่หยางหวนอู่ทัง(Bu3 Yang2 Huan2 Wu3 Tang1)
-เป่าเหอหวาน(Bao3 He2 Wan2)
-ผิงเว่ยส่าน(Ping2 Wei4 San3)
-ฝังจี่หวงฉีทัง(Fang2 Ji3 Huang2 Qi2 Tamg1)
-เสวียนฟู่ไต้เจ่อทัง(Xuan2 Fu4 Dai4 Zhe3 Tang1)
-หมู่ลี่ส่าน(Mu3 Li4 San3)
-หลี่จงหวาน(Li3 Zhong1 Wan2)
-เหรินเซินเก๋อเจี้ยส่าน(Ren2 Shen1 Ge2 Jie4 San3)
-อี้ว์ผิงเฟิงส่าน(Yu4 Ping2 Feng1 San3)
-อู๋จูอี๋ว์ทัง(Wu2 Zhu1 Yu2 Tang1)

บทส่งท้าย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนีชื่อยา
ดัชนีชื่อโรค/อาการ
รายละเอียด
พลังชี่หรือลมปราณและสมุนไพร มีความเกี่ยวเนื่องกัน ตามศาสตร์แพทย์จีน สมุนไพรช่วยสร้างสมดุล พลังชี่ลมปราณช่วยกำหนดลมหายใจให้มีพลังในการสร้างสุขภาพ

ขณะนี้หนังสือเล่มนี้ได้หมดลงแล้วค่ะ พลังปราณคืออะไร?  เกิดขึ้นได้อย่างไร?  เกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างไร?  หากคำถามเหล่านี้อยู่ในใจของท่าน  และท่านกำลังรอคำตอบอยู่  เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงสามารถให้ความกระจ่างได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่เกี่ยวกับการนำความรู้ด้านพลังปราณไปประยุกต์ใช้
ราคาปก
160.00 บาท
ลดเหลือ
110.00 บาท
จำนวน