เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
เล่นสนุกกับลูก เล่ม 2
ชื่อผู้แต่ง
จากหนังสือ Children : The Challenge
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง
-เกมสำหรับเด็กวัย 12 - 15 เดือน
-เกมสำหรับเด็กวัย 15 - 18 เดือน
-เกมสำหรับเด็กวัย 18 - 21 เดือน
-เกมสำหรับเด็กวัย 21 - 24 เดือน

พัฒนาการตามวัย เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกันไป ทักษะต่อไปนี้เป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนา ในช่วงอายุ 1 - 2 ขวบ

ทักษะการเคลื่อนไหว การฟังและการมองเห็น

ทักษะทางด้านภาษาและพัฒนาการทางสติปัญญา

ทักษะการรู้จักตัวเอง
รายละเอียด
คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คน โดยเฉพาะคุณแม่ยุคใหม่ ไม่รู้ว่าจะเล่นกับลูกอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาลูกน้อย หนังสือเล่มนี้ มีวิธีการเล่นสนุกกับลูกเพื่อให้เกิดการพัฒนาการของลูกน้อย อย่างเหมาะสมกับวัย อย่ารอจนถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ในแต่ละช่วงวัยคุณพ่อ คุณแม่ต้องกระตุ้นการพัฒนาการของลูกน้อยด้วยหลายๆวิธี เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สมอง อารมณ์ โดยให้เหมาะสมกับช่วงวัย
ราคาปก
220.00 บาท
ลดเหลือ
145.00 บาท
จำนวน