เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
เล่นสนุกกับลูก เล่ม 3
ชื่อผู้แต่ง
จากหนังสือ Children : The Challenge
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
เกมสำหรับเด็กวัย 2 ขวบตอนต้น
เกมสำหรับเด็กวัย 2 ขวบ ตอนกลาง
เกมสำหรับเด็กวัย 2 ขวบ ตอนปลาย

พัฒนาการตามวัย>br> พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ทักษะต่อไปนี้ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในวัย 2 ขวบขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ขวบ>br>
-ทักษะการเคลื่อนไหว การฟัง การดู

-ทักษะการใช้ภาษาและการจดจำ

-ทักษะความคิดรวบยอด
รายละเอียด
การเล่นกับลูกเป็นการช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของลูกน้อย เกิดความฉลาดทางอารมณ์ กระตุ้นสร้างเซลล์สมอง เซลสมองยิ่งมาก เด็กยิ่งฉลาด อัจฉริยะบุคคลไม่ใช่อยู่ที่สายเลือด หากแต่อยู่ที่การเลี้ยงดูตั้งแต่ปฏิสนธิ เสนอแนวทางให้คุณนำไปประยุกต์ใช้กับลูกในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเล่นสนุกและพูดคุยกับลูก ชี้ปัญหาที่จะตามมาจากความห่วงใยกับความกลัวและความสงสารลูกเกินกว่าเหตุ
ราคาปก
200.00 บาท
ลดเหลือ
145.00 บาท
จำนวน