เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
ธานี... EG707328934TH
ยงยุทธ... RG247478173TH
ทิฆัมพร... RG247478108TH
ไพบูลย์... RG247477990TH
กวีไกร... RG247477986TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี (ขายตามสภาพ)
ชื่อผู้แต่ง
โดย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
บทที่ 1.ศิลปะ อยู่ที่ ใจ
- คุณสมบัติที่ดีสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
- การแจ้งข่าวร้ายและการดูแลผู้ป่วย
- ก่อนจะดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
บทที่ 2.ความตายและการตาย
- ความตายคืออะไร
- การตายคืออะไร
- การตายในพุทธศาสนาแบบทิเบต
- การตายในพุทธศาสนาแบบเซน
- วัฒนธรรมการตายของพุทธบริษัท
- การตายแบบฝรั่ง
บทที่ 3. ชีวิตและการตาย
- ช่วงชีวิต(อายุขัย)
- ตายดีหมายความว่าอย่างไร
- คนดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
บทที่ 4.การดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
- หลักการการดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
- การดูแลให้สบาย(palliative care)
- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(hospice care)
บทที่ 5.วิธีการดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
- ต้นทุนทางสังคมในประเทศไทย
- วิธีการดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
1.การกล้าพูดความจริงของการป่วย
2.การทำให้ผู้ป่วย(และญาติ)ยอมรับกลไกแห่งความตายตามธรรมชาติ
3.การบรรเทาความเจ็บปวดและอาการรบกวนต่างๆ
4.การบรรเทาอาการทางใจ
5.การสร้างบรรยายกาศแห่งความสงบ
6.การตั้งสติและการปล่อยวาง
7.การกล่าวลาและการบอกทาง
บทที่ 6.การดูแลหลังตาย
- การเตรียมใจของญาติก่อนผู้ป่วยเสียชีวิต
1.การดูแลร่าง(ศพ)ของผู้ป่วย
2.การปลอบขวัญและให้กำลังใจ
3.การจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
4.การช่วยประสานงานเรื่องต่างๆ
5.การจัดพิธีกรรมทางศาสนา
6.การดูแลสื่อมวลชนและสังคม
7.การดูแลตนเอง
8.การให้การศึกษาแก่ญาติมิตรและสังคม
บทที่ 7.สิ่งที่ไม่พึงกระทำสำหรับการ ตายดี
- การปกปิดความจริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วย
- การให้ความหวังที่ไม่อาจเป็นจริงได้
- การให้การรักษาพยาบาลที่เพิ่มความทุกข์ทรมาน
- การให้การรักษาพยาบาลที่ตรงข้ามกับความต้องการของผู้ป่วย
- การปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วย
- การทอดทิ้งผู้ป่วย
- การพูดและ หรือการแสดง
- อากัปกิริยาอันไม่สมควร
- การกู้ชีพผู้ป่วยที่หมดหวัง/ระยะสุดท้าย
8.บทสรุปสำหรับการดูแลผู้ป่วยให้ตายดี
ภาคผนวก
- สุดยอดแห่งชีวิต
- ภพสุดท้าย
- พินัยกรรม
เอกสารอ้างอิง
ส่วนเพิ่มเติม
- พินัยกรรมชีวิต(Living Wills)
ดัชนี
รายละเอียด
ระยะสุดท้ายของชีวิต (สิ้นหวังแล้ว)จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจความต้องการของผู้ป่วย แม้แต่ญาติๆ ก็ยากที่เข้าใจ สั่งให้หมอรักษาสุดฝีมือ โดยไม่สนใจหรือรับรู้ความต้องการ ความทรมานของผู้ป่วย หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเพื่อผู้ป่วยที่หมดหวังหรืออยู่ในระยะสุดท้าย ควรได้รับการดูแลด้วยความรักและความเมตตาจากทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบและตามความปรารถนาของตน โดยปราศจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานต่างๆ จากการรักษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ราคาปก
170.00 บาท
ลดเหลือ
99.00 บาท
จำนวน