เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้
ชื่อผู้แต่ง
นายแพทย์ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
ภาคที่ 1. ธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนและมูลนิธิพุทธฉือจี้

ตอนที่ 1. บุพบท

ตอนที่ 2-8 ท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน

ตอนที่ 9. จากกรุงเทพสู่ไทเปสู่ฉือจี้

ตอนที่ 10. จากไทเปสู่ฮวาเหลียน

ตอนที่ 11. แพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

ตอนที่ 12. การประชุมที่สมณาราม

ภาคที่ 2. บันทึกจากใจของผู้ร่วมเดินทาง

ตอนที่ 13. ความประณีตแห่งชีวิต

ตอนที่ 14. การแพทย์ด้วยหัวใจมนุษย์

ตอนที่ 15. กัลยาณมิตรร่วมทางธรรม

ตอนที่ 16. พลังแห่งศรัทธาคือหลักประกันสุขภาพ

ตอนที่ 17. พลังแห่งความรักและความดีอันยิ่งใหญ่

ตอนที่ 18. นำพุทธธรรมสู่การปฏิบัติที่ฉือจี้

ตอนที่ 19. ฉือจี้..สำนักพุทธที่น่าอัศจรรย์

ตอนที่ 20. ฉือจี้..พลังแห่งศรัทธา

ตอนที่ 21. ฉือจี้..ที่ฉันได้เห็น

ตอนที่ 22. สวรรค์บนพื้นพิภพ

ตอนที่ 23. ความประทับใจฉือจี้

ตอนที่ 24. ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิพุทธฉือจี้

ตอนที่ 25. ประสบการณ์และข้อคิดเห็นมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน

ตอนที่ 26. กระบวนการสร้างจิตวัญญาณฉือจี้

ตอนที่ 27. บุญไม่รอใคร

ตอนที่ 28. ฉือจี้..ขบวนการแห่งการขับเคลื่อนความดี

ตอนที่ 29. พลังสร้างโลกสู่ก้าวต่อไป

ตอนที่ 30. ปัจฉิมพากย์
รายละเอียด

บันทึกการทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ของชาวฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ในการนำพาให้พ้นวิกฤต

หนังสือเรื่อง “ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้” เล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อเขียนที่ลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ซึ่งรวมถึงบันทึกของผู้ร่วมเดินทางธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ประเทศไต้หวันด้วย ซึ่งเป็นแหล่งที่คนไทยคณะต่างๆ เดินทางไปแสวงบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่
ราคาปก
190.00 บาท
ลดเหลือ
120.00 บาท
จำนวน