เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
สุจิตรา... EF266008760TH
สุวรรณา... RL857847988TH
ดรุณี... RL857847943TH
ศรวัส... RL857847838TH
สิรินทรา... RL857847855TH
บริษัท... EF266008699TH
ยงยุทธ... EF266008671TH
อรุษา... EF266008668TH
นส.... RL857847594TH
ศรวัส... RL857847532TH
นายอดุลย์... EF266008654TH
ธารา... RL857847356TH
นายสุริยัณท์... RL857874223TH
ปาณรดา... RJ633775106TH
ณัฐุฒิ... RJ636774732TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้
ชื่อผู้แต่ง
โดย นายแพทย์ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
ภาคที่1. ธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนและมูลนิธิพุทธฉือจี้
ตอนที่1.บุพบท
ตอนที่2-8 ท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน
ตอนที่9.จากกรุงเทพสู่ไทเป สู่ฉือจี้
ตอนที่10.จากไทเปสู่ฮวาเหลียน
ตอนที่11.แพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
ตอนที่12.การประชุมที่สมณาราม
ภาคที่2.บันทึกจากใจของผู้ร่วมเดินทาง
ตอนที่13.ความประณีตแห่งชีวิต
ตอนที่14.การแพทย์ด้วยหัวใจมนุษย์
ตอนที่15.กัลยาณมิตรร่วมทางธรรม
ตอนที่16.พลังแห่งศรัทธาคือหลักประกันสุขภาพ
ตอนที่17.พลังแห่งความรักและความดีอันยิ่งใหญ่
ตอนที่18.นำพุทธธรรมสู่การปฏิบัติที่ฉือจี้
ตอนที่ 19.ฉือจี้..สำนักพุทธที่น่าอัศจรรย์
ตอนที่20.ฉือจี้..พลังแห่งศรัทธา
ตอนที่21.ฉือจี้..ที่ฉันได้เห็น
ตอนที่22.สวรรค์บนพื้นพิภพ
ตอนที่23.ความประทับใจฉือจี้
ตอนที่24.ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิพุทธฉือจี้
ตอนที่25.ประสบการณ์และข้อคิดเห็นมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน
ตอนที่26.กระบวนการสร้างจิตวัญญาณฉือจี้
ตอนที่27.บุญไม่รอใคร
ตอนที่28.ฉือจี้..ขบวนการแห่งการขับเคลื่อนความดี
ตอนที่29.พลังสร้างโลกสู่ก้าวต่อไป
ตอนที่30.ปัจฉิมพากย์
รายละเอียด
บันทึกการทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ของชาวฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ในการนำพาให้พ้นวิกฤต หนังสือเรื่อง “ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้” เล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อเขียนที่ลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ซึ่งรวมถึงบันทึกของผู้ร่วมเดินทางธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ประเทศไต้หวันด้วย ซึ่งเป็นแหล่งที่คนไทยคณะต่างๆ เดินทางไปแสวงบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่
ราคาปก
190.00 บาท
ลดเหลือ
150.00 บาท
จำนวน