เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้
ชื่อผู้แต่ง
โดย นายแพทย์ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
ภาคที่1. ธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนและมูลนิธิพุทธฉือจี้
ตอนที่1.บุพบท
ตอนที่2-8 ท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน
ตอนที่9.จากกรุงเทพสู่ไทเป สู่ฉือจี้
ตอนที่10.จากไทเปสู่ฮวาเหลียน
ตอนที่11.แพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
ตอนที่12.การประชุมที่สมณาราม
ภาคที่2.บันทึกจากใจของผู้ร่วมเดินทาง
ตอนที่13.ความประณีตแห่งชีวิต
ตอนที่14.การแพทย์ด้วยหัวใจมนุษย์
ตอนที่15.กัลยาณมิตรร่วมทางธรรม
ตอนที่16.พลังแห่งศรัทธาคือหลักประกันสุขภาพ
ตอนที่17.พลังแห่งความรักและความดีอันยิ่งใหญ่
ตอนที่18.นำพุทธธรรมสู่การปฏิบัติที่ฉือจี้
ตอนที่ 19.ฉือจี้..สำนักพุทธที่น่าอัศจรรย์
ตอนที่20.ฉือจี้..พลังแห่งศรัทธา
ตอนที่21.ฉือจี้..ที่ฉันได้เห็น
ตอนที่22.สวรรค์บนพื้นพิภพ
ตอนที่23.ความประทับใจฉือจี้
ตอนที่24.ความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิพุทธฉือจี้
ตอนที่25.ประสบการณ์และข้อคิดเห็นมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน
ตอนที่26.กระบวนการสร้างจิตวัญญาณฉือจี้
ตอนที่27.บุญไม่รอใคร
ตอนที่28.ฉือจี้..ขบวนการแห่งการขับเคลื่อนความดี
ตอนที่29.พลังสร้างโลกสู่ก้าวต่อไป
ตอนที่30.ปัจฉิมพากย์
รายละเอียด
บันทึกการทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ของชาวฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ในการนำพาให้พ้นวิกฤต หนังสือเรื่อง “ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้” เล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อเขียนที่ลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ซึ่งรวมถึงบันทึกของผู้ร่วมเดินทางธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ประเทศไต้หวันด้วย ซึ่งเป็นแหล่งที่คนไทยคณะต่างๆ เดินทางไปแสวงบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่
ราคาปก
190.00 บาท
ลดเหลือ
99.00 บาท
จำนวน