เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
ธานี... EG707328934TH
ยงยุทธ... RG247478173TH
ทิฆัมพร... RG247478108TH
ไพบูลย์... RG247477990TH
กวีไกร... RG247477986TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
อ่านจิตวิทยา อ่านคน อ่านเรื่องเล่าจากอีสป/สภาพ 80%
ชื่อผู้แต่ง
โดย ศ.ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
ปฐมบท
จิตวิทยาและเรื่องเล่าจากอีสป
เรื่องเล่าหมวดสติปัญญา
- การเรียนรู้ การมีเหตุผลและการใชัเหตุผล การยอมรับความจริง
- ความตระหนักรู้ การแยกแยะความเหมือนหรือแตกต่าง
- ความหลง ความเขลา ความอ่อนด้อยทางความคิด
เรื่องเล่าหมวดอารมณ์
- ความโกรธ อิจฉา ริษยา อาฆาตแค้น
- ความเกียจคร้าน ความโลภ
- ความรัก เมตตา กรุณา ความหวัง
เรื่องเล่าหมวดจริยธรรม
- ผลกรรมดีชั่ว การตอบแทนคุณ ความสัตย์ซื่อและอ่อนน้อม
- การโกหก การหลอกลวง ตลบตะแลง หาข้ออ้าง
เรื่องเล่าหมวดพฤติกรรมสังคม
- มิตรและศัตรู
- ความเป็นเพื่อน การรวมกลุ่ม
- การเมือง การปกครอง การติดยึดและท้าทายอำนาจ
- ความสามัคคีและสมานฉันท์ การรอมชอม การรักษาตนให้อยู่รอด
ภาคผนวก
1. เทพจากตำนานคดีกรีกและเรื่องเล่าจากอีสป
2. บุคลิกนิสัยและเรื่องราวของเทพบางพระองค์
3. ปกิณกะเกี่ยวกับเทพและบุคคลสำคัญ
4. ประเทศกรีซ
บรรณานุกรม
รายละเอียด

ทำไมนิทานอีสป สามารถที่จะอ่านคนได้ มีอะไรที่บ่งบอกสามารถอธิบายด้วยเหตุและผลจากเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรียบเรียงเรื่องเล่าจากนิทานอีสปและเนื้อหาส่วนใหญ่ของ เรื่องเล่าจากอีสป จะมีเนื้อหาที่นำเสนออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ปุถุชนอย่างสั้นๆ โดยผ่านพฤติกรรมสัตว์ที่พูดถึงหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ แล้ว จึงให้ข้อสังเกตหรืออธิบายผลลัพธ์ของพฤติกรรม

หนังสือเล่มนี้ขายตามสภาพร้อยละ 80 เนื้อหาภายในเล่มครบถ้วนสมบูรณ์
ราคาปก
295.00 บาท
ลดเหลือ
150.00 บาท
จำนวน