1เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ประภาศรี.... RC118385975TH
กานต์กนิษฐ์... RC118385896TH
ต่อพงษ์... EU470546315TH
นายลือชัย... EU470546289TH
นายสมชัย... RC118385834TH
เพ็ญนภา... EU470546261TH
นางสาวณัฐพัชร... EU470546258TH
ฏรงศ์กลด... EU470546244TH
พิรดา... EU470546227TH
จุฑามาศ... RC118385587TH
จิรานิตย์... RC118385466TH
ชณิกา... RC118385508TH
นพดล... EU470546195TH
ณัฐชา... RC118385471TH
ธีรภัทร์... EU470546160TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
คู่มือกู้ชีพ
ชื่อผู้แต่ง
ศ. นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
เนื้อหา

สาราบัญเรื่อง
บทที่1.ศัพท์ในการกู้ชีพ
บทที่2.การกู้ชีพ ณ จุดเกิดเหตุ
บทที่3.การกู้ชีพขั้นต้น
บทที่4.การกู้ชีพขั้นสูง
บทที่5.การกู้ชีพในกรณีพิเศษ
5.1ภาวะหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน
5.2ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
5.3โรคลมปัจจุบัน(ภาวะหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน)
5.4ภาวะหอบหืดร้ายแรง
5.5ภาวะภูมิแพ้ร้ายแรง
5.6ภาวะเกลือแร่ผิดปกติร้ายแรง
5.7ภาวะได้รับสารพิษ
5.8ภาวะบาดเจ็บ
5.9ภาวะแผลไหม้/ ลวก
5.10ภาวะฟ้าผ่า/ไฟฟ้าช็อต
5.11ภาวะบาดเจ็บเพราะร้อน
5.12ภาวะบาดเจ็บเพราะเย็น
5.13ภาวะจมน้ำ
5.14ภาวะหัวใจบาดเจ็บ
5.15ภาวะตั้งครรภ์
5.16ภาวะอื่นๆ
บทที่6.สัญญาณอันตราย
บทที่7.การกู้ชีพในเด็ก
บทที่8.การกู้ชีพเด็กเกิดใหม่
บทที่9.บทสรุป
ภาคผนวก>br> 1พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
2.ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องการให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ.2554
รายละเอียด
การกู้ชีพเป็นสิ่งสำคัญของการช่วยชีวิตให้พันจากความตาย เมื่อฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
ราคาปก
290.00 บาท
ลดเหลือ
200.00 บาท
จำนวน