เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นายเอกราช... RK099536211TH
จาตุรนต์... RK067923700TH
นายอิสเรศ... EU470869179TH
อรสา... RK067923642TH
ทศพล... EU470869134TH
นิพัทธา... RK067923395TH
อภิวรรณ... EU470869117TH
สุปรีดา... EU470869103TH
นายศักดา​... EU470869077TH
มาลี... RK067922810TH
นางสาวณัฎฐา... RK067922647TH
ปิยนุช... RK067922412TH
ฉัตรพิสุทฐิ์... EU470868964TH
อรพรรณ... EU470868933TH
นางสาวพิจิตรา... EU470868916TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
5 ทางลัดเข้าถึงแก่นแท้ชีวิต
ชื่อผู้แต่ง
เขียนโดย/แปล นายแพทย์สุรเกียรติ อา
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
บทที่1.พุทธะคืออะไร
บทที่2.พระพุทธเจ้าคือใคร
บทที่3 คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า
บทที่4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ(อริยสัจ4)
บทที่5.ความเห็นชอบ(สัมมาทิฎฐิ)
บทที่6.ความดำริชอบ(สัมมาสังกัปปะ)
บทที่7.วาจาชอบ การกระทำชอบ การเลี้ยงชีพชอบ(สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ)
บทที่8.ความพยายามชอบ(สัมมาวายามะ)
บทที่9.การระลึกรู้ชอบ(สัมมาสติ)
บทที่10.ความตั้งจิตมั่นชอบ(สัมมาสมาธิ)
บทที่11.สาระสำคัญของหนทางอันประเสริฐ 8 ประการ(มรรค 8)
บทที่12.เป้าหมายเชิงปฏิบัติของมรรค 8
บทที่13.วิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่14.การควบคุมจิตใจ..ความคิด
บทที่15.การควบคุมจิตใจ..จิตสว่าง
บทที่16.การควบคุมจิตใจ..การหายใจ
บทที่17.การอยู่กับความเป็นจริง
บทที่18.การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง(การรู้แจ้ง)
บทที่19.การไม่ครอบครอง
บทที่20.ความรักสากล
บทที่21.การฝึกฝน(แบบฝึกหัด)
บทที่22.สภาวะแห่งความเป็นพุมธะ
บทที่23.บทส่งท้าย
บทที่24.มนตราแห่งธรรม เสาหลัก 8 แห่งจิตสำนึก
รายละเอียด
ฝรั่งยังเข้าใจธรรมะ คุณเข้าใจธรรมมากน้อยเพียงไร แปลจากหนังสือ How To Get The Buddha In 5 Weeks ผู้เขียนเป็นชาวต่างชาติที่อธิบายให้เห็นถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา สรุปออกมาเป็น 5 ประเด็น หลักที่เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่ไม่มีเวลาเข้าถึงแก่นธรรม
ราคาปก
175.00 บาท
ลดเหลือ
100.00 บาท
จำนวน