1เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ประภาศรี.... RC118385975TH
กานต์กนิษฐ์... RC118385896TH
ต่อพงษ์... EU470546315TH
นายลือชัย... EU470546289TH
นายสมชัย... RC118385834TH
เพ็ญนภา... EU470546261TH
นางสาวณัฐพัชร... EU470546258TH
ฏรงศ์กลด... EU470546244TH
พิรดา... EU470546227TH
จุฑามาศ... RC118385587TH
จิรานิตย์... RC118385466TH
ชณิกา... RC118385508TH
นพดล... EU470546195TH
ณัฐชา... RC118385471TH
ธีรภัทร์... EU470546160TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว (ปกใหม่)
ชื่อผู้แต่ง
โดย มาซารุ อิบุกะ แปลและเรียบเรียงโ
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง

ตอนที่ 1.ศักยภาพ(ความสามารถเป็นไปได้)ของเด็กเล็ก

1.รอให้เข้าโรงเรียนอนุบาลก็สายเสียแล้ว
2.ไม่ว่าเด็กคนไหนก็สามารถเลี้ยงให้ดีได้
3.การศึกษาในวัยเด็กเล็ก ไม่ใช่การผลิตอัจฉริยะบุคคล
4.เด็กแรกเกิดนั้นอ่อนแอแต่มีศักยภาพ(ความสามารถเป็นไปได้)มหาศาล
5.เส้นสายของเซลล์สมองก่อรูปภายในสามขวบ
6.การศึกษาในปัจจุบัน เข้มงวดและปล่อยอิสระอย่างผิดเวลา
7.ความยาก-ความง่าย ในความคิดของผู้ใหญ่ใช้กับเด็กไม่ได้
8.เด็กจำอักษรยากๆได้ง่ายกว่าอักษรง่ายๆ
9.สำหรับเด็กเล็กพีชคณิตง่ายกว่าเลขคณิต
10.เด็กอายุ3เดือน ก็ชอบเพลงคลาสสิกของบาค
11.เด็กอ่อนอายุ 6 เดือน ก็ว่ายน้ำเป็น
12.สมองของเด็กวัยก่อน 3 ขวบนั้น เราจะยัดเยียดอะไรให้มากแค่ไหนก็รับได้
13.เด็กเล็กจดจำทุกสิ่งที่ตนสนใจ
14.มีหลายสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในวัยเด็กเล็กมิฉะนั้นจะเรียนรู้ไม่ได้ดีไปตลอดชีวิต
15.เด็กหูพิการ ถ้าได้รับการสอนในระยะปฐมวัยอาจได้ยินเสียง

ตอนที่ 2. สภาวะความเป็นจริงของการเรียนรู้ในระยะปฐมวัย

16.การศึกษาและสภาพแวดล้อมเหนือกว่ากรรมพันธุ์
17.ลูกนักวิชาการก็ไม่แน่ว่าจะเหมาะที่จะเป็นนักวิชาการ
18.ลูกของคนถ้าเติบโตในหมู่สัตว์ก็จะกลายเป็นสัตว์
19.เด็กทารกเมื่อวานต่างกับวันนี้ลิบลับ
20.วัยเด็กเล็กนี่แหละที่ แตะชาดย่อมแดง
21.ห้องที่ว่างเปล่ามีผลร้ายต่อเด็กเล็ก
22.เด็กเล็กได้รับอทธิพลอย่างนึกไม่ถึง จากสิ่งที่คาดไม่ถึง
23.เด็กเล็กซึมซับเรื่องราวต่างๆในหนังสือนิทานแตกต่างจากผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิง
24.การให้คนอื่นเลี้ยงลูกเป็นการเสี่ยงที่สุด
25.ประสบการณ์ในระยะปฐมวัยเป็นพื้นฐานของความคิดอ่านและการกระทำในภายหน้า

ตอนที่ 3 สิ่งดีสำหรับเด็กเล็ก คืออะไรบ้าง

26.การศึกษาของเด็กเล็กไม่มีสูตรตายตัว
27.นิสัย อุ้มติดมือ ควรให้ติดเป็นอย่างยิ่ง
28.ลูกนอนกับพ่อแม่เป็นสิ่งดีที่พึงปฏิบัติ
29.แม่ที่ร้องเพลงเสียงหลง ทำให้ลูกร้องเพลงเสียงหลงด้วย
30.ทุกครั้งที่เด็กร้อง ต้องขานตอบ
31.ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเด็กกับลูก
32.การไม่เอาใจใส่ลูกนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าตามใจลูก
33.ความกลัวของเด็กเกิดจากประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่อาจไม่คาดคิด
34.เด็กแรกเกิดก็รู้ว่าพ่อแม่ทะเลาะกัน
35.โรคขี้กังวล ของแม่แพร่ไปติดลุกได้
36.พ่อควรสัมพันธ์กับลูกให้มากขึ้น
37.ยิ่งมีพี่น้องมากยิ่งดี
38.ปู่ย่าตายายเป็นเครื่องกระตุ้นที่ดีของเด็ก
39.ควรส่งเสริมให้เด็กได้เล่นด้วยกัน
40.การทะเลาะกันช่วยให้เด็กรู้จักเข้าสังคม และรู้จักคิดในทางสร้างสรรค์
41.เด็กทารกจำหน้าคนได้ เมื่อมีความสามารถจำแนกรูปแบบต่างๆ
42.ไม้เรียวนั้น ต้องใช้ในวัยที่เด็กยังไม่เข้าใจไม้เรียวจึงจะได้ผล
43.ความโกรธและความอิจฉาริษยา เป็นการแสดงความไม่พอใจของเด็ก
44.อย่าเอ่ยถึงข้อบกพร่องของเด็กต่อหน้าคนอื่น
45.ชมเด็กดีกว่าดุเด็ก

ตอนที่ 4 หลักในการฝึกเด็ก

4.1การกระตุ้นและการสร้างระเบียบวินัย

46.ความสนใจคือยากระตุ้นที่ดีที่สุด
47.เด็กมักสนใจสิ่งที่เป็นจังหวะ
48.เด็กจะมองสิ่งที่เขาสนใจว่าเป็นสิ่งดี และสิ่งที่ไม่ชอบก็ว่าไม่ดี
49.ความสนใจของเด็กต้องต่อเนื่องจึงจะมีผล
50.การทำซ้ำซากคือวิธีกระตุ้นความสนใจของเด็กที่ดีที่สุด
51.จินตนาการของเด็ก คือจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์
52.สำหรับเด็กเล็กควรสอนให้มี ปรีชาญาณมากกว่าสอนเทคนิคและเหตุผล
53.การสอนเด็กเล็กไม่ควรแบ่งเพศ
54.อย่าโกหกเด็กเล็กเกี่ยวกับเรื่องเพศ
55.เด็กเลือกกินเพราะไม่ชินกับรสชาติ
56.เด็กรู้จักเวลา ถ้ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบ
57.รายการข่าวมีประโยชน์ในการสอนภาษาที่ถูกต้อง
58.โฆษณาทางโทรทัศน์ควรให้เด็กดู

4.2 การสร้างอุปนิสัยของเด็กเล็ก

59.เวลาสอนดนตรีควรสอนเสียงประสานควบไปด้วย
60.การเรียนไวโอลินช่วยพัฒนาสมาธิ
61.การเรียนไวโอลินช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ
62.การเรียนดนตรีของเด็กส่งผลให้หน้าตาเปลี่ยนไปด้วย
63.การท่องกลอนช่วยฝึกความจำของเด็ก
64.วัยเด็กเล็กนี่แหละที่ควรให้เด็กได้ดูของแท้
65.การเลียนแบบของเด็กเล็กคือการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่
66.ถ้าเด็กเก่งเรื่องใด เรื่องหนึ่งเด็กจะเกิดความมั่นใจในทุกเรื่อง
67การเล่นไพ่จับคู่ช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น

4.3ความคิดสร้างสรรค์และทักษะ

68.ดินสอและสีเทียนควรให้เด็กเร็วที่สุด
69.กระดาษวาดเขียนมาตรฐานทำให้เกิดคนขนาดมาตรฐานเท่านั้น
70.การให้ของเล่นมากเกินไป ทำให้เด็กกลายเป็นคนจับจด
71.การเก็บของในห้องหมดจดเกินไปเพราะกลัวอันตรายนั้นไม่ดี
72.เด็กเล็กก็รู้จักระเบียบ
73.จัดสถานที่ให้เด็กมองเห็นอะไรเอง ดีกว่าจัดของมาให้เด็กดู
74.ของเล่นไม่ควรสวยแต่อย่างเดียว ต้องจับเล่นสนุกด้วย
75.สำหรับเด็กเล็กหนังสืออาจไม่ใช้อ่าน แท่งไม้อาจไม่ใช้เรียง
76.การเล่นแบบง่ายๆประเภทเล่นดินเหนียว พับกระดาษ ตัดกระดาษนั้นสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
77.การเล่นละคร ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
78.การออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทางสติปัญญา
79.ฝึกเด็กให้รู้จักใช้ทั้งมือซ้ายและมื้อขวา
80.เด็กเล็กควรให้เดินมากๆ
81.ประสาทสั่งการเคลื่อนไหวจะดีได้ด้วยการฝึก
82.การเล่นกีฬา ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี
83.เด็กเล็กไม่รู้ความแตกต่างระหว่างการทำงานและการเล่น
84.การศึกษาในระยะปฐมวัยมิใช่การเรียนพิเศษเพื่อสอบเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือประถม
85.ถึงไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ก็ให้การศึกษาแก่ลูกได้

ตอนที่ 5 บทบาทของแม่

86.แม่ที่ไม่มีสายตายาวไกล ให้การศึกษาแก่ลูกไม่ได้
87.สำหรับผู้หญิง ไม่มีงานใดสำคัญกว่างานเลี้ยงลูก
88.การศึกษาของเด็กเริ่มต้นที่การศึกษาของแม่
89.แม่ต้องไม่ลืมที่จะเรียนรู้จากลูกเสมอ
90.ผู้ที่สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คือแม่มากกว่าพ่อ
91.แม่ไม่ควรบังคับลูกในเรื่องการศึกษา
92.อย่า"ทำแท้ง"การศึกษาของเด็ก
93.จงเป็นคุณแม่ แก่วิชา ตอนเด็กอายุ 0- 2 ขวบ
94.ลูกไม่ใช่สมบัติของแม่
95.ความไม่มั่นใจของแม่จะทำให้ลูกแย่
96.ความทะนงตนของแม่ ทำให้ลูกกลายเป็นคนยโส
97.ถ้าจะเปลี่ยนลูก พ่อแม่ต้องเปลี่ยนเสียก่อน
98.การศึกษาที่แท้จริง คือการศึกษาที่ทำให้ลูกดีกว่าพ่อแม่
99.คนที่สามารถเชื่อใจคนอื่นได้จะเป็นผู้สร้างศตวรรษที่ 21
100.ผู้ที่จะกำจัดสงครามและการแบ่งแยกผิวได้ มีแต่เด็กเล็กเท่านั้น
รายละเอียด
อัจฉริยะบุคคลไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์หรือสายเลือด หากแต่อยู่ที่การเลี้ยงดู ตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่ หากรอให้เข้าโรงเรียนอนุบาล ค่อยมาเอาใจใส่ มันก็สายเสียแล้วที่จะพัฒนาลูกน้อยเราให้เป็นเด็กอัจฉริยะ เป็นที่ภาคภูมิใจว่าประเทศไทยมีประชาชนซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านมากว่าห้าแสนเล่มตลอดหลายปีที่ผ่านมา หนังสือการเลี้ยงดูลูกที่มียอดขายหลายล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่นและถูกแปลเป็นภาษาหลายภาษา ประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ราคาปก
150.00 บาท
ลดเหลือ
120.00 บาท
จำนวน