• ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก

รายการจัดส่งแล้ว 
พรภินันท์... PB260700779TH
อารียา... RL565531721TH
ภาวินี... RL565531705TH
วัชรีภรณ์... PB260700751TH
นัฐจิรา... RL565531426TH
กมลวรรณ... EG899545802TH
อรรถพล... RL565531412TH
ขนิษฐา... 12/06/2560
พัชรพล... EG899545793TH
ลัดดา... 12/06/2560
จักรพรรณ์... EG899545780TH
Nattasuda... RL565531372TH
ประภาภรณ์... PB260700589TH
Korn... PB260700561TH
จิรภัทรค... PB260700575TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว (ปกใหม่)
ชื่อผู้แต่ง
โดย มาซารุ อิบุกะ แปลและเรียบเรียงโ
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง

ตอนที่ 1.ศักยภาพ(ความสามารถเป็นไปได้)ของเด็กเล็ก

1.รอให้เข้าโรงเรียนอนุบาลก็สายเสียแล้ว
2.ไม่ว่าเด็กคนไหนก็สามารถเลี้ยงให้ดีได้
3.การศึกษาในวัยเด็กเล็ก ไม่ใช่การผลิตอัจฉริยะบุคคล
4.เด็กแรกเกิดนั้นอ่อนแอแต่มีศักยภาพ(ความสามารถเป็นไปได้)มหาศาล
5.เส้นสายของเซลล์สมองก่อรูปภายในสามขวบ
6.การศึกษาในปัจจุบัน เข้มงวดและปล่อยอิสระอย่างผิดเวลา
7.ความยาก-ความง่าย ในความคิดของผู้ใหญ่ใช้กับเด็กไม่ได้
8.เด็กจำอักษรยากๆได้ง่ายกว่าอักษรง่ายๆ
9.สำหรับเด็กเล็กพีชคณิตง่ายกว่าเลขคณิต
10.เด็กอายุ3เดือน ก็ชอบเพลงคลาสสิกของบาค
11.เด็อ่อนอายุ 6 เดือน ก็ว่ายน้ำเป็น
12.สมองของเด็กวัยก่อน 3 ขวบนั้น เราจะยัดเยียดอะไรให้มากแค่ไหนก็รับได้
13.เด็กเล็กจดจำทุกสิ่งที่ตนสนใจ
14.มีหลายสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในวัยเด้กเล็กมิฉะนั้นจะเรียนรู้ไม่ได้ดีไปตลอดชีวิต
15.เด็กหูพิการ ถ้าได้รับการสอนในระยะปฐมวัยอาจได้ยินเสียง

ตอนที่ 2. สภาวะความเป็นจริงของการเรียนรู้ในระยะปฐมวัย

16.การศึกษาและสภาพแวดล้อมเหนือกว่ากรรมพันธุ์
17.ลูกนักวิชาการก็ไม่แนาว่าจะเหมาะที่จะเป็นนักวิชาการ
18.ลูกของคนถ้าเติบโตในหมู่สัตว์ก็จะกลายเป็นสัตว์
19.เด็กทารกเมื่อวานต่างกับวันนี้ลิบลับ
20.วัยเด็กเล็กนี่แหละที่ แตะชาดย่อมแดง
21.ห้องที่ว่างเปล่ามีผลร้ายต่อเด็กเล็ก
22.เด็กเล็กได้รับอทธิพลอย่างนึกไม่ถึง จากสิ่งที่คาดไม่ถึง
23.เด็กเล็กซึมซับเรื่องราวต่างๆในหนังสือนอทานแตกต่างจากผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิง
24.การให้คนอื่นเลี้ยงลูกเป็นการเสี่ยงที่สุด
25.ประสบการณ์ในระยะปฐมวัยเป็นพื้นฐานของความคิดอ่านและการกระทำในภายหน้า

ตอนที่ 3 สิ่งดีสำหรับเด็กเล็ก คืออะไรบ้าง

26.การศึกษาของเด็กเล็กไม่มีสูตรตายตัว
27.นิสัย อุ้มติดมือ ควรให้ติดเป็นอย่างยิ่ง
28.ลูกนอนกับพ่อแม่เป็นสิ่งดีที่พึงปฏิบัติ
29.แม่ที่ร้องเพลงเสียงหลง ทำให้ลูกร้องเพลงเสียงหลงด้วย
30.ทุกครั้งที่เด็กร้อง ต้องขานตอบ
31.ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเด็กกับลูก
32.การไม่เอาใจใส่ลูกนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าตามใจลูก
33.ความกลัวของเด็กเกิดจากประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่อาจไม่คาดคิด
34.เด็กแรกเกิดก็รู้ว่าพ่อแม่ทะเลาะกัน
35.โรคขี้กังวล ของแม่แพร่ไปติดลุกได้
36.พ่อควรสัมพันธ์กับลูกให้มากขึ้น
37.ยิ่งมีพี่น้องมากยิ่งดี
38.ปู่ย่าตายายเป็นเครื่องกระตุ้นที่ดีของเด็ก
39.ควรส่งเสริมให้เด็กได้เล่นด้วยกัน
40.การทะเลาะกันช่วยให้เด็กรู้จักเข้าสังคม และรู้จักคิดในทางสร้างสรรค์
41.เด็กทารกจำหน้าคนได้ เมื่อมีความสามารถจำแนกรูปแบบต่างๆ
42.ไม้เรียวนั้น ต้องใช้ในวียที่เด็กยังไม่เข้าใจไม้เรียวจึงจะได้ผล
43.ความโกรธและความอิจฉาริษยา เป็นการแสดงความไม่พอใจของเด็ก
44.อย่าเอ่ยถึงข้อบกพร่องของเด็กต่อหน้าคนอื่น
45.ชมเด็กดีกว่าดุเด็ก

ตอนที่ 4 หลักในการฝึกเด็ก

4.1การกระตุ้นและการสร้างระเบียบวินัย

46.ความสนใจคือยากระตุ้นที่ดีที่สุด
47.เด็กมีกสนใจสิ่งที่เป็นจังหวะ
48.เด็กจะมองสิ่งที่เขาสนใจว่าเป็นสิ่งดี และสิ่งที่ไม่ชอบก็ว่าไม่ดี
49.ความสนใจของเด็กต้องต่อเนื่องจึงจะมีผล
50.การทำซ้ำซากคือวิธีกระตุ้นความสนใจของเด็กที่ดีที่สุด
51.จินตนาการของเด็ก คือจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์
52.สำหรับเด็กเล็กควรสอนให้มี ปรีชาญาณมากกว่าสอนเทคนิคและเหตุผล
53.การสอนเด็กเล็กไม่ควรแบ่งเพศ
54.อย่าโกหกเด็กเล็กเกี่ยวกับเรื่องเพศ
55.เด็กเลือกกินเพราะไม่ชินกับรสชาติ
56.เด็กรู้จักเวลา ถ้ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบ
57.รายการข่าวมีประโยชน์ในการสอนภาษาที่ถูกต้อง
58.โฆษณาทางโทรทัศน์ควรให้เด็กดู

4.2 การสร้างอุปนิสัยของเด็กเล็ก

59เวลาสอนดนตรีควรสอนเสียงประสานควบไปด้วย
60.การเรียนไวโอลินช่วยพัฒนาสมาธิ
61.การเรียนไวโอลินช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ
62.การเรียนดนตรีของเด็กส่งผลให้หน้าตาเปลี่ยนไปด้วย
63.การท่องกลอนช่วยฝึกความจำของเด็ก
64.วัยเด็กเล็กนี่แหละที่ควรให้เด็กได้ดูของแท้
65.การเลียนแบบของเด็กเล็กคือการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่
66.ถ้าเด็กเก่งเรื่องใด เรื่องหนึ่งเด็กจะเกิดความมั่นใจในทุกเรื่อง
67การเล่นไพ่จับคู่ช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น

4.3ความคิดสร้างสรรค์และทักษะ

68.ดินสอและสีเทียนควรให้เด้กเร็วที่สุด
69.กระดาษวาดเขียนมาตรฐานทำให้เกิดคนขนาดมาตรฐานเท่านั้น
70.การให้ของเล่นมากเกินไป ทำให้เด็กกลายเป็นคนจับจด
71.การเก็บของในห้องหมดจดเกินไปเพราะกลัวอันตรายนั้นไม่ดี
72.เด็กเล็กก็รู้จักระเบียบ
73.จัดสถานที่ให้เด็กมองเห็นอะไรเอง ดีกว่าจัดของมาให้เด็กดู
74.ของเล่นไม่ควรสวยแต่อย่างเดียว ต้องจับเล่นสนุกด้วย
75.สำหรับเด็กเล็กหนังสืออาจไม่ใช้อ่าน แท่งไม้อาจไม่ใช้เรียง
76.การเล่นแบบง่ายๆประเภทเล่นดินเหนียว พับกระดาษ ตัดกระดาษนั้นสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
77.การเล่นละคร ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
78.การออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทางสติปัญญา
79.ฝึกเด็กให้รู้จักใช้ทั้งมือซ้ายและมื้อขวา
80.เด็กเล็กควรให้เดินมากๆ
81.ประสาทมั่งการเคลื่อนไหวจะดีได้ด้วยการฝึก
82.การเล่นกีฬา ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี
83.เด็กเล็กไม่รู้ความแตกต่างระหว่างการทำงานและการเล่น
84.การศึกษาในระยะปฐมวัยมิใช่การเรียนพิเศษเพื่อสอบเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือประถม
85.ถึงไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ก็ให้การศึกษาแก่ลูกได้

ตอนที่ 5 บทบาทของแม่

86.แม่ที่ไม่มีสายตายาวไกล ให้การศึกษาแก่ลูกไม่ได้
87.สำหรับผู้หญิง ไม่มีงานใดสำคัญกว่างานเลี้ยงลูก
88.การศึกษาของเด็กเริ่มต้นที่การศึกษาของแม่
89.แม่ต้องไม่ลืมที่จะเรียนรู้จากลูกเสมอ
90.ผู้ที่สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คือแม่มากกว่าพ่อ
91.แม่ไม่ควรบังคับลูกในเรื่องการศึกษา
92.อย่า ทำแท้งการศึกษาของเด็ก
93.จงเป็นคุณแม่ แก่วิชา ตอนเด็กอายุ 0- 2 ขวบ
94.ลูกไม่ใช่สมบัติของแม่
95.ความไม่มั่นใจของแม่จะทำให้ลูกแย่
96.ความทะนงตนของแม่ ทำให้ลูกกลายเป็นคนยโส
97.ถ้าจะเปลี่ยนลูก พ่อแม่ต้องเปลี่ยนเสียก่อน
98.การศึกษาที่แท้จริง คือการศึกษาที่ทำให้ลูกดีกว่าพ่อแม่
99.คนที่สามารถเชื่อใจคนอื่นได้จะเป็นผู้สร้างศตวรรษที่ 21
100.ผู้ที่จะกำจัดสงครามและการแบ่งแยกผิวได้ มีแต่เด็กเล็กเท่านั้น
รายละเอียด
อัจฉริยะบุคคลไม่ได้อยู่ที่สายเลือด หากแต่อยู่ที่การเลี้ยงดู ตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่ หากรอให้เข้าโรงเรียนอนุบาล ค่อยมาเอาใจใส่ มันก็สายเสียแล้วที่จะพัฒนาลูกน้อยเราให้เป็นเด็กอัจฉริยะ เป็นที่ภาคภูมิใจว่าประเทศไทยมีประชาชนซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านมากว่าห้าแสนเล่มตลอดหลายปีที่ผ่านมา หนังสือการเลี้ยงดูลูกที่มียอดขายหลายล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่นและถูกแปลเป็นภาษาหลายภาษา ประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ราคาปก
150.00 บาท
ลดเหลือ
120.00 บาท
จำนวน