เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
วรงค์... RG246655813TH
ชญานุช... EF207141096TH
นางสาวมธุรส... EF207141079TH
ศิวกร... EF207141065TH
นายกันดิศ... EF207141017TH
กฤษณา... OB100803725TH
ธนพร... EF207141003TH
หทัยรัตน์... EF207140952TH
พนารัตน์... EF207589587TH
ภาวิดาภ์... EF207589468TH
นายจักรพงษ์... EF207589485TH
นายยุทธนา... EF207589437TH
สุชาดา... EF207589423TH
ปิติพร... EF207589352TH
วรรณพร... EF207588318TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
พุทธธรรมกับสังคม
ชื่อผู้แต่ง
นายแพทย์ประเวศ วะสี
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง

1. เป็นเมืองพุทธทำไมจึงทรุดลงทุกที
2. ธรรมะคือ ธรรมชาติ
3. ศานาหรือปรัชญา
4. กฏของธรรมชาติ
5. อนิจจัง สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลง
6. อิทัปปัจจย กฏที่สำคัญที่สุด
7. กาย-ใจ แบบอิทัปปัจจยตา
8. หลักแห่งกรรม แบบอิทัปัปจยตา
9. ทำดี ได้ดี ทำดีไม่ได้ดี
10. เย ธมฺมา เสียงเรียกร้องแห่งความมีเหตุผล
11. กาลามสูตร ไม่เชื่อง่ายไม่บาป
12. ใจแคบ- ใจกว้าง
13. สีลัพพตปรามาส การยึดติด
14. การศึกษาทำให้เป็นทุกข์(สิกฺขา ปรมา ทุกฺขา)
15. การศึกษาที่ไม่สร้างดุลยภาพในสังคม
16. จิตใจดีเสียอย่าง
17. โสเภณีมากกว่าพระ
18. สิ่งแวดล้อมกับจิตใจ
19. ปัจจัยสี่ กับจิตใจ
20. เทคโนโลยีกับจิตใจ
21. ความโลภกับเทคโนโลยี
22. รวย - จน สมมุติในสังคม
23. สังคมปั่นป่วน เพราะขาดกติกา
24. จักรวรรดินิยมกับปัญหาสังคม
25. ต้นเหตุแห่งความยากจนข้นแค้นของคนส่วนใหญ่
26. อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ร้อนนอนทุกข์
27. แก้ปัญหาอาชญากรรมแบบพุทธ
28. เส้นทางนรก - เส้นทางสวรรค์
29. สังคมต้องการบริหาร
30. ระบบราชการ ตราสังที่มัดประเทศไทย
31. ระบบราชการ พิธีกรรมมากกว่าพัฒนา
32. ระบบราชการ เน้นที่การควบคุมมากกว่าผลงาน
33. ระบบราช อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
34. ระบบราชการ มะเร็งของประเทศ
35. ประชาธิปไตย ชุมชนปกครองตนเอง
36. สิ่งเร่งด่วนที่สุด ที่จะต้องปรับระบบ
37. ดับไฟไหม้บ้าน
38. สรุป
รายละเอียด

ประเทศไทยมีวัดกว่าสองหมื่นวัด มีพระกว่าแสนรูป เป็นเมืองพุทธ แต่ทำไมจึงทรุดลง

ผู้เขียนได้สะท้อนปัญหาและการแก้ไขโดยใช้หลักธรรม (ธรรมชาติ) อันเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ปัญหาการทำงาน ปัญหาเชิงโครงสร้าง ลดความเครียด ลดความกดดันทางสังคม นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ซึมซับนำไปใช้ก่อประโยชน์ในภายภาคหน้า
ราคาปก
250.00 บาท
ลดเหลือ
99.00 บาท
จำนวน