เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
วรวิทย์... RK100058706TH
นางขันแก้ว... RK100058737TH
ฤชุตา... EF266010635TH
กษิดิศ... EF266010658TH
คุณเกตุ... EF266010511TH
รมิดา​... EF266010499TH
นางสุธาสินี... EF266010485TH
จริญญา... EF266010410TH
สุจิตรา... EF266010437TH
นิภาพร... EF266010423TH
นันทรัตน์... นำส่งเอง
อภิชัย​... EU470870336TH
ปรียา​ภรณ์​ชู​ประจง​... EU470870340TH
วรางคณา... EU470870322TH
สุพิชญา... RK100056648TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1(แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา)
ชื่อผู้แต่ง
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
เนื้อหา
หลายครั้งที่การวินิจฉัยโรคอาจยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลาในการค้นหาโรคมากขึ้นเพราะผู้ป่วยขาดการสังเกตอาการของตนเอง หรือไม่บอกอาการที่เกิดขึ้นแก่แพทย์ผู้วินิจฉัยโรคอย่างละเอียด จึงอาจส่งผลให้การดูแลรักษาผิดพลาดไป การซักประวัติและการสังเกตอาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ควรละเลย หนังสือเล่มนี้จึงควรมีไว้เป็นคู่มือในการวินิจฉัยอาการเบื้องต้น ตลอดจนประชาชนทั่วไปยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการสังเกตอาการตนเองตั้งแต่ระยะแรก เพื่อดูแล ป้องกัน รักษา ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา
รายละเอียด
ประกอบด้วยแผนภูมิการวินิจฉัยและรักษาโรค การใช้ยา หลักการซักประวัติและการตรวจร่างกายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน (เหลือ เล่มสุดท้าย )
ราคาปก
550.00 บาท
ลดเหลือ
490.00 บาท
จำนวน