เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
ธานี... EG707328934TH
ยงยุทธ... RG247478173TH
ทิฆัมพร... RG247478108TH
ไพบูลย์... RG247477990TH
กวีไกร... RG247477986TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก
ชื่อผู้แต่ง
อ.มนูญ บัญชรเทวกุล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

บทที่ 1.มารู้จักอาการอัมพาตครึ่งซีก(Hemiplegia)หรืออัมพาตครึ่งซีก(Hemiparesis)
- อาการที่ค้นพบหรือผู้ป่วยบอก

บทที่ 2.พยากรณ์อาการฟื้นตัว
1.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวดี
2.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวพอใช้
3.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวไม่ดี

บทที่ 3.แนวทางการรักษาอาการอัมพาตครึ่งซีก

บทที่ 4.การรักษาผูัป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวไม่ดี
-แนวทางรักษา
-ตัวอย่างผู้ป่วย

บทที่ 5.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์ฟื้นตัวพอใช้
- อาการที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้
- แนวทางรักษาและท่าบริหาร
- ตัวอย่างผู้ป่วย
- แบบการประเมินผู้ป่วยอัมพาต
- แบบประเมินการฝึกกิจวัตรประจำวัน

บทที่ 6.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวดี
- อาการที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้
- แนวทางการรักษา
- เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของขาข้างที่อ่อนแรงในช่วงเริ่มต้น (ท่าที่ 6.1-6.6)
- เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของแขนข้างที่อ่อนแรงในช่วงเริ่มต้น (ท่า6.7-6.16)
- เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงเริ่มต้น(ท่าที่ 6.17-6.26)
- แบบประเมินการฟื้นตัวผู้ป่วย

บทที่ 7.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวดีในช่วงที่ 2

- เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของขาข้างที่อ่อนแรงในช่วงที่ 2
จากท่านั่งเก้าอี้ หลังไม่พิง(ท่าที่7.1-7.4)
จากท่ายืนตรงฝ่าเท้าห่างกันหนึ่งฝ่ามือ(ท่าที่7.5-7.12)

- เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของแขนข้างที่อ่อนแรงในช่วงที่ 2
จากท่านั่งบนเก้าอี้ แขนห้อยข้างตัว หลังไม่พิง หรือในท่ายืน(ท่าที่7.13-7.24)

- เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงที่ 2(ท่าที่ 7.25-7.29)
บรรณานุกรม
รายละเอียด
เสนอหลักการและเทคนิคการบริหารร่างกาย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ครึ่งซีกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เล่มสุดท้าย (สภาพ 80%)
ราคาปก
110.00 บาท
ลดเหลือ
80.00 บาท
จำนวน