เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก
ชื่อผู้แต่ง
อ.มนูญ บัญชรเทวกุล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

บทที่1.มารู้จักอาการอัมพาตครึ่งซีก(Hemiplegia)หรืออัมพาตครึ่งซีก(Hemiparesis)
-อาการที่ค้นพบหรือผู้ป่วยบอก

บทที่2.พยากรณ์อาการฟื้นตัว
1.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวดี
2.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวพอใช้
3.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวไม่ดี

บทที่3.แนวทางการรักษาอาการอัมพาตครึ่งซีก

บทที่4.การรักษาผูัป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวไม่ดี
-แนวทางรักษา
-ตัวอย่างผู้ป่วย

บทที่5.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์ฟื้นตัวพอใช้
-อาการที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้
-แนวทางรักษาและท่าบริหาร
-ตัวอย่างผู้ป่วย
-แบบการประเมินผู้ป่วยอัมพาต
-แบบประเมินการฝึกกิจวัตรประจำวัน

บทที่6.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวดี
-อาการที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้
-แนวทางการรักษา
-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของขาข้างที่อ่อนแรงในช่วงเริ่มต้น(ท่าที่6.1-6.6)
-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของแขนข้างที่อ่อนแรงในช่วงเริ่มต้น(ท่า6.7-6.16)
-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงเริ่มต้น(ท่าที่6.17-6.26)
-แบบประเมินการฟื้นตัวผู้ป่วย

บทที่7.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวดีในช่วงที่ 2

-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของขาข้างที่อ่อนแรงในช่วงที่ 2
จากท่านั่งเก้าอี้ หลังไม่พิง(ท่าที่7.1-7.4)
จากท่ายืนตรงฝ่าเท้าห่างกันหนึ่งฝ่ามือ(ท่าที่7.5-7.12)

-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของแขนข้างที่อ่อนแรงในช่วงที่ 2
จากท่านั่งบนเก้าอี้ แขนห้อยข้างตัว หลังไม่พิง หรือในท่ายืน(ท่าที่7.13-7.24)

-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงที่ 2(ท่าที่7.25-7.29)
บรรณานุกรม
รายละเอียด
เสนอหลักการและเทคนิคการบริหารร่างกาย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ครึ่งซีกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ขายตามสภาพ)
ราคาปก
110.00 บาท
ลดเหลือ
88.00 บาท
จำนวน