เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นาย.... EU470675116TH
วิฑูรย์... EU470675076TH
วรพจน์... EU470675093TH
นางสาวสิริยาพร... EU470675080TH
ดวงเพ็ญ... RC156739033TH
นนทักษร... RC156738761TH
ทองเพิ่ม... EU470675059TH
วีระยุทธ์... EU470675045TH
กิตมาน... EU470675031TH
ณัชนันทน์... EU470675028TH
นางสาว... RC156738568TH
พัชรา... EU47067501 4TH
นางนิตยา... EU47067500 5TH
พระจิรวัฒน์... EU470674963TH
วินัต... EU470674977TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
การฟื้นฟูอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก
ชื่อผู้แต่ง
อ.มนูญ บัญชรเทวกุล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

บทที่1.มารู้จักอาการอัมพาตครึ่งซีก(Hemiplegia)หรืออัมพาตครึ่งซีก(Hemiparesis)
-อาการที่ค้นพบหรือผู้ป่วยบอก

บทที่2.พยากรณ์อาการฟื้นตัว
1.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวดี
2.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวพอใช้
3.กลุ่มอาการที่พยากรณ์ฟื้นตัวไม่ดี

บทที่3.แนวทางการรักษาอาการอัมพาตครึ่งซีก

บทที่4.การรักษาผูัป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวไม่ดี
-แนวทางรักษา
-ตัวอย่างผู้ป่วย

บทที่5.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์ฟื้นตัวพอใช้
-อาการที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้
-แนวทางรักษาและท่าบริหาร
-ตัวอย่างผู้ป่วย
-แบบการประเมินผู้ป่วยอัมพาต
-แบบประเมินการฝึกกิจวัตรประจำวัน

บทที่6.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวดี
-อาการที่พบในผู้ป่วยกลุ่มนี้
-แนวทางการรักษา
-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของขาข้างที่อ่อนแรงในช่วงเริ่มต้น(ท่าที่6.1-6.6)
-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของแขนข้างที่อ่อนแรงในช่วงเริ่มต้น(ท่า6.7-6.16)
-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงเริ่มต้น(ท่าที่6.17-6.26)
-แบบประเมินการฟื้นตัวผู้ป่วย

บทที่7.การรักษาผู้ป่วยที่พยากรณ์การฟื้นตัวดีในช่วงที่ 2

-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของขาข้างที่อ่อนแรงในช่วงที่ 2
จากท่านั่งเก้าอี้ หลังไม่พิง(ท่าที่7.1-7.4)
จากท่ายืนตรงฝ่าเท้าห่างกันหนึ่งฝ่ามือ(ท่าที่7.5-7.12)

-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการทำงานของแขนข้างที่อ่อนแรงในช่วงที่ 2
จากท่านั่งบนเก้าอี้ แขนห้อยข้างตัว หลังไม่พิง หรือในท่ายืน(ท่าที่7.13-7.24)

-เทคนิคทางกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงที่ 2(ท่าที่7.25-7.29)
บรรณานุกรม
รายละเอียด
เสนอหลักการและเทคนิคการบริหารร่างกาย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ครึ่งซีกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ขายตามสภาพ)
ราคาปก
110.00 บาท
ลดเหลือ
88.00 บาท
จำนวน