เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
มนภัทรา... EG707328789TH
นิตยาพร... RG247477249TH
ทศพล... EG707328713TH
กิตติ... EG707328700TH
สุพรรษา... EG707328727TH
วรพรรณ... RG247476067TH
ดร.พิณจ์ทอง... EG707328608TH
ชลิตา... RG707328571TH
Nan... RG247474653TH
ธนวัฒน์... EG707328435TH
ไกรสิทธิ์... RG247474358TH
ปารเมศ... EG707328449TH
ดวงกมล... RG247474256TH
กรรณิกา... RG247474242TH
กานต์เทวี... EG707328378TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
ชื่อผู้แต่ง
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
เนื้อหา

ภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิม ได้กล่าวถึง สมุฏฐานโรค ว่าเกิดจากทางเดินของลมติดขัด ถ้ามีการติดขัดของทางเดินลมจะทำให้เกิดโรคและอาการต่างๆ ที่ผิดปกติ การนวดตามแนวเส้นและจุดต่างๆ จะเป็นการทำให้ทางเดินลมปกติ ทำให้หายจากโรค กล่าวถึง อาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากเส้นประธานสิบและจุดต่างๆ และกล่าวถึง การนวดรักษา ด้วยวิธีการนวดตามเส้นประธานสิบและจุดนวดต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาโรค ซึ่งทั้ง สมุฏฐาน อาการ และวิธีการนวดรักษา ตามเส้นประธานสิบและจุดต่างๆ เป็นทฤษฎีของระบบการแพทย์ของภูมิปัญญาการนวดไทย
รายละเอียด

สารบัญเรื่อง

บทที่ 1 เส้นประธานสิบ
1. ความหมายของเส้นประธาน
2. ความสำคัญของเส้นประธาน
3. โครงสร้างของเส้นประธาน
4. องค์ประกอบมราสัมพันธ์กับเส้นประธาน

บทที่ 2 ทางเดินเส้นประธานสิบ
1. ศิลาจารึกแผนนวดวัดพระเชตุพนฯ สมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2375
2. แผนนวด ปีกุนสัปตศก จุลศักราช 1237
3. ทางเดินเส้นประธานตามตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11
4. ตำราแผนนวดฉบับหลวงพระราชทาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2449
5. ทางเดินเส้นประธานสิบ โครงการฟื้นฟูการนวดไทย

บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประธานกับลม

บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประธานกับโรคและอาการต่างๆ

บทที่ 5 หลักและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นประธานสิบ
1. หลักการตรวจวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีเส้นประธานสิบ
2. ลักษณะและอาการติดขัดของเส้นประธานสิบ
3. วิธีการตรวจวินิจฉัยตามทฤษฎีเส้นประธานสิบ

บทที่ 6 การบำบัดโรค/การแก้ด้วยการนวดเส้นประธานสิบ

บทที่ 7 การส่งต่อผู้ป่วย
บรรณานุกรม
ราคาปก
100.00 บาท
ลดเหลือ
90.00 บาท
จำนวน