เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
มนภัทรา... EG707328789TH
นิตยาพร... RG247477249TH
ทศพล... EG707328713TH
กิตติ... EG707328700TH
สุพรรษา... EG707328727TH
วรพรรณ... RG247476067TH
ดร.พิณจ์ทอง... EG707328608TH
ชลิตา... RG707328571TH
Nan... RG247474653TH
ธนวัฒน์... EG707328435TH
ไกรสิทธิ์... RG247474358TH
ปารเมศ... EG707328449TH
ดวงกมล... RG247474256TH
กรรณิกา... RG247474242TH
กานต์เทวี... EG707328378TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ชุดความรู้หลักพื้นฐานการนวดไทย(ปรับปรุง)
ชื่อผู้แต่ง
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
เนื้อหา
คู่มือมาตรฐานในการฝึกอบรมผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (หมอนวด) และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
รายละเอียด

สารบัญเรื่อง

ส่วนที่ 1 หลักพื้นฐานการนวดไทย
- ปรัชญาการแพทย์แผนไทย/การนวดไทย
- หลักพื้นฐานการนวดไทย
- สรุป:ร่างกายของเรา
- การฝึกการนวดไทยขั้นพื้นฐาน
- การนวดตนเองแก้ปวดเมื่อย
- การนวดถนอมสายตาด้วยตนเอง
- ท่าที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน
- หน้าที่และมาตรฐานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ส่วนที่ 2 การตรวจแยกอาการปวด
- การตรวจแยกอาการปวด
- แผนผังประกอบการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
- อาการที่ควรหรือไม่ควรนวด

ส่วนที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพการนวดไทย
1.มาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2551
2.หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ.2550 (หลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย)
3.หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
4.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาเวชกรรม พ.ศ. 2545ภาคผนวก 1 จากโครงการฟื้นฟูการนวดไทย สู่โครงการจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย(15 พฤศจิกายน 2533)

ภาคผนวก 2 ความสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันการนวดไทย จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2534(21 กุมภาพันธ์ 2534)

ภาคผนวก 3 แนวความคิดและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการนวดไทย จาก รศ.นพ.กรุงไกร เจนพาณิชย์ (15 กุมภาพันธ์ 2534)

ภาคผนวก 4 ความสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันการนวดไทย จาก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534 (27 มิถุนายน 2534)
ราคาปก
290.00 บาท
ลดเหลือ
250.00 บาท
จำนวน