เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
คู่มือการฝึกโยคะ เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง
โดย อาจารย์เอ็ม. แอล. กาโรเต แปล ครูกวี คงภักดีพงษ์
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.ท่านั่งเพชร-วัชราซัน
2.การหมุนคอ-พรหมมุทรา
3.ท่าสิงโต-สิงหะมุทรา
4.การล็อกลิ้น-ชิวหาพันธะ
5.ท่าภูเขา-ภาวตะซัน
6.คันไถครึ่งตัว-อารดะ หาละซัน
7.ท่ากลับบนลงล่าง-วิปริต กรณี
8.ท่าตั๊กแตนครึ่งตัว-อารดะ ชลาภะซัน
9.ท่างู-ภุชงค์ซัน
10.ท่าบิดสันหลัง-วัคราซัน
11.ท่าศพ-ชวาซัน
12.ชัยชนะอันยิ่งใหญ่-อุจจัย
รายละเอียด
เทคนิคในคู่มือนี้ กลั่นมาจากประสบการณ์ของผู้แต่งที่ฝึกปฏิบัติ ศึกษา และสอนโยคะมากว่า ๔๐ ปี เนื้อหาอธิบายถึงวิธีการฝึกโยคะอย่างเป็นขั้นตอน เอื้อให้ผู้อ่านสามารถฝึกตามได้อย่างปลอดภัย ถูกทางและเหมาะกับสภาพตนเอง
ราคาปก
40.00 บาท
ลดเหลือ
20.00 บาท
จำนวน