เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
รู้ก่อนออกกำลังกาย
ชื่อผู้แต่ง
นพ.บรรลุ ศิริพานิช
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
บทที่2 ลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ ของการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
บทที่3 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บทที่4 หลักเกณฑ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บทที่5 ขั้นตอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บทที่6 ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บทที่7 ชนิดต่างๆ ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บทที่8 การออกกำลังกายในสวนสุขภาพ
บทที่9 ปัจจัยต่างๆ ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บทที่10 บทสรุปของผู้เขียน
รายละเอียด
การออกกำลังกายประจำเป็นวิธีที่ดีที่สุด ราคาถูกที่สุด ที่ทำให้สุขภาพดี หากประชาชนเข้าใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง รู้ชนิดของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยของตน รวมทั้งรูปแบบ ปัจจัย ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน การอุ่นร่างกายก่อนและหลัง การออกกำลังกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการออกกำลัง
ราคาปก
85.00 บาท
ลดเหลือ
55.00 บาท
จำนวน