เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (ขายตามสภาพ)
ชื่อผู้แต่ง
รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง
ตอนที่ 1. ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์(Genetic Counseling Skills)

1-1 การให้คำปรึกษาแนะนำ

1-2 หลักการทั่วไปในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ

1-3 ทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแนะนำ

1-4 แนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

1-5 หลักในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

1-6 บางประเด็นในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

1-7 ภาคผนวก

ก. การบันทึกพงศาวลี

ข. การประเมินความเสี่ยง

ค. ข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับธาลัสซีเมีย

ง. ทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคพันธุกรรม

ตอนที่ 2. การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับการวินิจฉัยโรคก่อนคลอด (Prenatal Diagnosis Counseling)

ตอนที่ 3. การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ (Diagnosis of Thalassemia Diseases and Traits)
อภิธานศัพท์ (Glossary)
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการสำหรับ การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและสมาชิกครอบครัว

(หนังสือสภาพปกเป็นสีเหลือง เนื้อหาภายในเล่มครบถ้วน)
ราคาปก
140.00 บาท
ลดเหลือ
90.00 บาท
จำนวน