เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นลพัทธ์... EU470675425TH
สมพร... RC156741289TH
กรรณิการ์... RC156741261TH
รมณีย์... RC156741235TH
สุรชา... EU470675371TH
พรรณรวี... RC156740969TH
ธาวินี... RC156740955TH
คนึงนิด... RC156740941TH
Prompt... EU470675310TH
นางอนงรัตน์... RC156740822TH
นายภานุเดช... EU470675270TH
วิกานดา... EU470675266TH
รำไพ... RC156740782TH
ฐิติญา... RC156740663TH
อารียา... RC1567405495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง
รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.
เนื้อหา

สารบัยเรื่อง
ตอนที่1.ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์(Genetic Counseling Skills)
1-1.การให้คำปรึกษาแนะนำ
1-2หลักการทั่วไปในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
1-3ทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแนะนำ
1-4แนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-5หลักในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-6บางประเด็นในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-7ภาคผนวก
ก.การบันทึกพงศาวลี
ข.การประเมินความเสี่ยง
ค.ข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับธาลัสซีเมีย
ง.ทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคพันธุกรรม
ตอนที่2.การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับการวินิจฉัยโรคก่อนคลอด(Prenatal Diagnosis Counseling)
ตอนที่3.การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ(Diagnosis of Thalassemia Diseases and Traits)
อภิธานศัพท์(Glossary)
รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการสำหรับ การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและสมาชิกครอบครัว
ราคาปก
140.00 บาท
ลดเหลือ
119.00 บาท
จำนวน