เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
ธานี... EG707328934TH
ยงยุทธ... RG247478173TH
ทิฆัมพร... RG247478108TH
ไพบูลย์... RG247477990TH
กวีไกร... RG247477986TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (ขายตามสภาพ)
ชื่อผู้แต่ง
รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง
ตอนที่ 1.ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์(Genetic Counseling Skills)
1-1.การให้คำปรึกษาแนะนำ
1-2 หลักการทั่วไปในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
1-3 ทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแนะนำ
1-4 แนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-5 หลักในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-6 บางประเด็นในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-7 ภาคผนวก
ก.การบันทึกพงศาวลี
ข.การประเมินความเสี่ยง
ค.ข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับธาลัสซีเมีย
ง.ทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคพันธุกรรม
ตอนที่ 2.การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับการวินิจฉัยโรคก่อนคลอด(Prenatal Diagnosis Counseling)
ตอนที่ 3.การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ(Diagnosis of Thalassemia Diseases and Traits)
อภิธานศัพท์(Glossary)
รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการสำหรับ การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและสมาชิกครอบครัว (หนังสือสภาพปกเป็นสีเหลือง เนื้อหาภายในเล่มครบถ้วนค่ะ)
ราคาปก
140.00 บาท
ลดเหลือ
90.00 บาท
จำนวน