เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
เจ... RE599045729TH
อุษาวดี... RE599045715TH
พชรพรรณ... RE599045701TH
จรีพรรณ... RE599045335TH
นางฐิติกานต์... RE599045220TH
คงกฤช... RE598995245TH
ธนปนันท์... RE598994917TH
พิตยา... RE599001073TH
เพียร.... EF266011891TH
ดวงกมล... EF266011874TH
นภาพร... RE599000957TH
นพ.สันต์... RE599000912TH
อรภัทร​... EF266011843TH
สิริกัญญา... EF266011809TH
จริยา... RE599000529TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (ขายตามสภาพ)
ชื่อผู้แต่ง
รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง
ตอนที่ 1.ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์(Genetic Counseling Skills)
1-1.การให้คำปรึกษาแนะนำ
1-2 หลักการทั่วไปในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ
1-3 ทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแนะนำ
1-4 แนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-5 หลักในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-6 บางประเด็นในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์
1-7 ภาคผนวก
ก.การบันทึกพงศาวลี
ข.การประเมินความเสี่ยง
ค.ข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับธาลัสซีเมีย
ง.ทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคพันธุกรรม
ตอนที่ 2.การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์สำหรับการวินิจฉัยโรคก่อนคลอด(Prenatal Diagnosis Counseling)
ตอนที่ 3.การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ(Diagnosis of Thalassemia Diseases and Traits)
อภิธานศัพท์(Glossary)
รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการสำหรับ การวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและภาวะพาหะ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและสมาชิกครอบครัว (หนังสือสภาพปกเป็นสีเหลือง เนื้อหาภายในเล่มครบถ้วนค่ะ)
ราคาปก
140.00 บาท
ลดเหลือ
90.00 บาท
จำนวน