เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นาย.... EU470675116TH
วิฑูรย์... EU470675076TH
วรพจน์... EU470675093TH
นางสาวสิริยาพร... EU470675080TH
ดวงเพ็ญ... RC156739033TH
นนทักษร... RC156738761TH
ทองเพิ่ม... EU470675059TH
วีระยุทธ์... EU470675045TH
กิตมาน... EU470675031TH
ณัชนันทน์... EU470675028TH
นางสาว... RC156738568TH
พัชรา... EU47067501 4TH
นางนิตยา... EU47067500 5TH
พระจิรวัฒน์... EU470674963TH
วินัต... EU470674977TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

ภาคที่ 1.จิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด

บทที่1.ทฤษฎีการเรียนรู้แบบจิตวิเคราะห์(Psychoanalytic learning Theory)จอห์น คอลลาร์ด(John Dollaed,1900-1980)และนีล มิลเลอร์(Neal Miller,1909-2002)

บทที่ 2.ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เอกซืสเตนเชียล(Existential Psychoanalysis)รอลโล เมย์(Rollo May,1909-1994)

บทที่ 3.ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสังคมปัญญา(Social-Cognitive Learning Theory)วอลเตอร์ มิสเชล(Water Mischel,1930-)

บทที่ 4.ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ(The Big Five) โรเบิร์ต แมคเคร(Robert McCrae,(1949-)และพอล คอสตา(Paul Costa,1942-)

บทที่ 5.ทฤษฎ๊การเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning Theory) จูเลียด รอตเตอร์(Julian Rotter,1916-2014)

บทที่ 6.ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม-ปัญญา(Social-Cognitive Theory)อัลเบิร์ต บันดูรา(Albert Bandura,1925)

บทที่ 7.ทฤษฎีจิตบำบัดด้วยความคิด(Cognitive Therapy) แอรอน ที เบค (Aaron T. Beck,1921-)

บทที่ 8.ทฤษฎีจิตบำบัดแบบผสมผสาน(Multimodal Therapy,MMT)และBASIC-ID อาร์โลด์ ลาซารัส(Arnold Lazarus,1932-2013)>br>
ภาคที่ 2.นานาสาระที่เกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพ

ตอนที่ 1.แนวคิดซิกมันด์ ฟรอยด์ บางประการ

ตอนที่ 2.การวัดบุคลิกภาพ(Personality Assessment)>br>
ตอนที่ 3.บุคลิกภาพบางแบบที่น่าสังเกตุในชีวิตประจำวัน

ความส่งท้าย
บรรณานุกรม
รายละเอียด
เป็นการรวบรวมทฤษฎีบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกถึง 8 สำนักด้วยกัน ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปีญหายาเสพติด โรคเครียด โรคอ้วน ปัญหาครอบครัว สารพัดปัญหา ทำให้ทุกวันนี้ผู้คนมีปัญหาทางจิตใจกันอย่างแพร่หลาย อย่างน่าสงสาร จึงควรจะพยายามเยียวยาตัวเอง เยียวยากันและกัน หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสืบเนื่องจากหนังสือ ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เมื่ออ่านหนังสือเล่มที่กล่าวถึงแล้ว ควรจะต้องอ่านเล่มนี้ต่อไปด้วย ทฤษฎีในหนังสือเล่มนี้เป็นทฤษฎีบุคลิกภาพแห่งยุคสมัยปัจจุบัน มีการประยุกต์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางในแทบทุกมิติของชีวิต แทบทุกทฤษฎีที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้ จะมีแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และมีมาตรฐาน มีการนำทฤษฎีเหล่านี้ไปใช้ในการทำจิตบำบัด ครอบคลุมมิติของชีวิตหลากหลายด้าน กล่าวคือ ความหวาดกลัว ความกลัวไร้เหตุผล ความซึมเศร้า ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านรู้จักตัวท่านเอง ผู้อื่น และสังคมมากขึ้น
ราคาปก
270.00 บาท
ลดเหลือ
189.00 บาท
จำนวน