เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
94 ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ
ชื่อผู้แต่ง
ศ. นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1. บุพพบท
2. กัลกัตตา-ปาฎีบัตร-นาลันทา
3. นาลันทา-ราชคฤห์
4. ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
5. พุทธคยา
6. พุทธคยา-พาราณสี
7. สารนาถ-กุสินารา
8. เส้นทางมหาปรินิพพาน-กุสินารา
9. วัดไทยกุสินารา-ลุมพินี
10. ลุมพินี-สาวัตถี
11. สาวัตถี
12. สวัตถี-ทัชมาฮาล-ถ้ำอชันตา-เอลโลรา
-ข้อคิดหลังการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
-บทส่งท้ายการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
รายละเอียด
ครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธเมื่อมีโอกาสต้องไปแสวงหาธรรม ตามรอยบนดินแดนอันเป็นประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพาน เนื้อหาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ธรรมจาริกของคณะทัวร์ ๙๔ ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ในประเทศอินเดีย และเนปาล
ราคาปก
170.00 บาท
ลดเหลือ
120.00 บาท
จำนวน