เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นาย.... EU470675116TH
วิฑูรย์... EU470675076TH
วรพจน์... EU470675093TH
นางสาวสิริยาพร... EU470675080TH
ดวงเพ็ญ... RC156739033TH
นนทักษร... RC156738761TH
ทองเพิ่ม... EU470675059TH
วีระยุทธ์... EU470675045TH
กิตมาน... EU470675031TH
ณัชนันทน์... EU470675028TH
นางสาว... RC156738568TH
พัชรา... EU47067501 4TH
นางนิตยา... EU47067500 5TH
พระจิรวัฒน์... EU470674963TH
วินัต... EU470674977TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
94 ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ
ชื่อผู้แต่ง
ศ. นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.บุพพบท
2.กัลกัตตา-ปาฎีบัตร-นาลันทา
3.นาลันทา-ราชคฤห์
4.ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
5.พุทธคยา
6.พุทธคยา-พาราณสี
7.สารนาถ-กุสินารา
8.เส้นทางมหาปรินิพพาน-กุสินารา
9.วัดไทยกุสินารา-ลุมพินี
10.ลุมพินี-สาวัตถี
11.สาวัตถี
12.สวัตถี-ทัชมาฮาล-ถ้ำอชันตา-เอลโลรา
-ข้อคิดหลังการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
-บทส่งท้ายการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
รายละเอียด
ครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธเมื่อมีโอกาสต้องไปแสวงหาธรรม ตามรอยบนดินแดนอันเป็นประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพาน เนื้อหาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ธรรมจาริกของคณะทัวร์ ๙๔ ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ในประเทศอินเดีย และเนปาล
ราคาปก
170.00 บาท
ลดเหลือ
100.00 บาท
จำนวน