เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
สุจิตรา... EF266008760TH
สุวรรณา... RL857847988TH
ดรุณี... RL857847943TH
ศรวัส... RL857847838TH
สิรินทรา... RL857847855TH
บริษัท... EF266008699TH
ยงยุทธ... EF266008671TH
อรุษา... EF266008668TH
นส.... RL857847594TH
ศรวัส... RL857847532TH
นายอดุลย์... EF266008654TH
ธารา... RL857847356TH
นายสุริยัณท์... RL857874223TH
ปาณรดา... RJ633775106TH
ณัฐุฒิ... RJ636774732TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
94 ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ
ชื่อผู้แต่ง
ศ. นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.บุพพบท
2.กัลกัตตา-ปาฎีบัตร-นาลันทา
3.นาลันทา-ราชคฤห์
4.ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
5.พุทธคยา
6.พุทธคยา-พาราณสี
7.สารนาถ-กุสินารา
8.เส้นทางมหาปรินิพพาน-กุสินารา
9.วัดไทยกุสินารา-ลุมพินี
10.ลุมพินี-สาวัตถี
11.สาวัตถี
12.สวัตถี-ทัชมาฮาล-ถ้ำอชันตา-เอลโลรา
-ข้อคิดหลังการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
-บทส่งท้ายการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
รายละเอียด
ครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธเมื่อมีโอกาสต้องไปแสวงหาธรรม ตามรอยบนดินแดนอันเป็นประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพาน เนื้อหาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ธรรมจาริกของคณะทัวร์ ๙๔ ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ในประเทศอินเดีย และเนปาล
ราคาปก
170.00 บาท
ลดเหลือ
100.00 บาท
จำนวน