เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
94 ชีวิต ท่องแดนพุทธภูมิ
ชื่อผู้แต่ง
ศ. นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.บุพพบท
2.กัลกัตตา-ปาฎีบัตร-นาลันทา
3.นาลันทา-ราชคฤห์
4.ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
5.พุทธคยา
6.พุทธคยา-พาราณสี
7.สารนาถ-กุสินารา
8.เส้นทางมหาปรินิพพาน-กุสินารา
9.วัดไทยกุสินารา-ลุมพินี
10.ลุมพินี-สาวัตถี
11.สาวัตถี
12.สวัตถี-ทัชมาฮาล-ถ้ำอชันตา-เอลโลรา
-ข้อคิดหลังการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
-บทส่งท้ายการเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
รายละเอียด
ครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธเมื่อมีโอกาสต้องไปแสวงหาธรรม ตามรอยบนดินแดนอันเป็นประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพาน เนื้อหาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ธรรมจาริกของคณะทัวร์ ๙๔ ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ในประเทศอินเดีย และเนปาล
ราคาปก
170.00 บาท
ลดเหลือ
100.00 บาท
จำนวน