เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นายเอกราช... RK099536211TH
จาตุรนต์... RK067923700TH
นายอิสเรศ... EU470869179TH
อรสา... RK067923642TH
ทศพล... EU470869134TH
นิพัทธา... RK067923395TH
อภิวรรณ... EU470869117TH
สุปรีดา... EU470869103TH
นายศักดา​... EU470869077TH
มาลี... RK067922810TH
นางสาวณัฎฐา... RK067922647TH
ปิยนุช... RK067922412TH
ฉัตรพิสุทฐิ์... EU470868964TH
อรพรรณ... EU470868933TH
นางสาวพิจิตรา... EU470868916TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
วาระสุดท้ายที่งดงาม
ชื่อผู้แต่ง
นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
เนื้อหา

คนเราทุกคนตอนมีชีวิตอยู่ ส่วนมากจะคำนึงถึงแต่การกินดี อยู่ดี ไม่ได้คำนึงถึงการ "ตายดี" ทั้งที่การอยู่ดี กินดีและตายดี มันสอดคล้องกัน จะเห็นได้ว่าทุกคนตั้งอยู่ในความประมาททั้งๆ ที่ความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน

เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้า แพทย์สามารถที่จะยื้อชีวิตการตายออกไปได้ ทั้งๆ ที่สิ้นหวังแล้ว ยังความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย

หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยสิ้นหวังแล้ว ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ทำอย่างไรจึงจะดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตให้งดงาม
รายละเอียด
สารบัญ
บทที่ 1 "ศิลปะ"อยู่ที่ "ใจ"

- คุณสมบัติที่ดีสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย

- การแจ้งข่าวร้ายและการดูแลผู้ป่วย

- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้งดงามหรือ "ตายดี"

บทที่ 2 "ความตาย" และ "การตาย"

- "ความตาย" คืออะไร

- "การตาย" คืออะไร

- "การตาย" ในพุทธศาสนาแบบทิเบต

- "การตาย" ในพุทธศาสนาแบบเซน

- วัฒนธรรมการตายของพุทธบริษัท

- "การตาย" แบบฝรั่ง

บทที่่ 3 ชีวิตและการ "ตายดี"

- ช่วงชีวิต (อายุขัย)

- "ตายดี" หมายความว่าอย่างไร

- คนดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

บทที่ 4 การดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

- หลักกการการดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

- การดูแลให้สบาย

- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บทที่ 5 วิธีการดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

- "ต้นทุนทางสังคม" ในประเทศไทย

- วิธีการดูแลผู้ป่วยให้ตายดี

1. การกล้าพูดความจริงของผู้ป่วย

2. การทำให้ผู้ป่วย (และญาติ) ยอมรับกลไกแห่งความตายตามธรรมชาติ

3. การบรรเทาความเจ็บปวดและการการที่รบกวนต่างๆ

4.การบรรเทาอาการทางใจ

5. การสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ

6. การตั้งสติและการ "ปล่อยวาง"

7. การกล่าวลาและการ "บอกทาง"

บทที 6 การดูแลหลังตาย

การเตรียมใจของญาติก่อนผู้ป่วยเสียชีวิต

1. การดูแลร่าง (ศพ) ของผู้ป่วยด้วยความรัก

2. การปลอบขวัญและให้กำลังใจ

3. การจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ

4. การประสานงานเรื่องต่างๆ

5. การจัดพิธีกรรมทางศาสนา

6. การดูแลสื่อมวลชนและสังคม

7. การกูแลตนเอง

8. การให้การศึกษาแก่ญาติมิตรและสังคม

บทที่ 7 สิ่งที่ไม่พึงกระทำสำหรับการ "ตายดี"

1. การปกปิดความจริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วย

2. การให้ความหวังที่ไม่อาจเป็นจริงได้

3. การให้การรักษาพยาบาลที่เพิ่มความทุกข์ทรมาน

4. การให้การรักษาพยาบาลที่ตรงข้ามกับความต้องการของผู้ป่วย

5. การปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วย

6. การกู้ชีพผู้ป่วยที่หมดหวัง/วาระสุดท้าย

บทที่ 8 บทสรุปสำหรับการดูแลผู้ป่วยใหั "ตายดี"

ภาคผนวก

- สุดยอดแห่งชีวิต

- การุณยฆาต

- ภพสุดท้าย

- พินัยกรรม

ส่วนเพิ่มเติม

- พินัยกรรมชีวิต
ราคาปก
200.00 บาท
ลดเหลือ
150.00 บาท
จำนวน