เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
วาระสุดท้ายที่งดงาม
ชื่อผู้แต่ง
ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
เนื้อหา

คนเราทุกคนตอนมีชีวิตอยู่ ส่วนมากจะคำนึงถึงแต่การกินดี อยู่ดี ไม่ได้คำนึงถึงการ "ตายดี" ทั้งที่การอยู่ดี กินดีและตายดี มันสอดคล้องกัน จะเห็นได้ว่าทุกคนตั้งอยู่ในความประมาททั้งๆ ที่ความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน

เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้า แพทย์สามารถที่จะยื้อชีวิตการตายออกไปได้ ทั้งๆ ที่สิ้นหวังแล้ว ยังความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย

หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยสิ้นหวังแล้ว ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ทำอย่างไรจึงจะดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตให้งดงาม
รายละเอียด
สารบัญ
บทที่ 1 "ศิลปะ"อยู่ที่ "ใจ"

- คุณสมบัติที่ดีสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย

- การแจ้งข่าวร้ายและการดูแลผู้ป่วย

- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้งดงามหรือ "ตายดี"

บทที่ 2 "ความตาย" และ "การตาย"

- "ความตาย" คืออะไร

- "การตาย" คืออะไร

- "การตาย" ในพุทธศาสนาแบบทิเบต

- "การตาย" ในพุทธศาสนาแบบเซน

- วัฒนธรรมการตายของพุทธบริษัท

- "การตาย" แบบฝรั่ง

บทที่่ 3 ชีวิตและการ "ตายดี"

- ช่วงชีวิต (อายุขัย)

- "ตายดี" หมายความว่าอย่างไร

- คนดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

บทที่ 4 การดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

- หลักกการการดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

- การดูแลให้สบาย

- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บทที่ 5 วิธีการดูแลผู้ป่วยให้ "ตายดี"

- "ต้นทุนทางสังคม" ในประเทศไทย

- วิธีการดูแลผู้ป่วยให้ตายดี

1. การกล้าพูดความจริงของการป่วย

2. การทำให้ผู้ป่วย (และญาติ) ยอมรับกลไกแห่งความตายตามธรรมชาติ

3. การบรรเทาความเจ็บปวดและ อาการบกวนต่างๆ

4.การบรรเทาอาการทางใจ

5. การสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ

6. การตั้งสติและการ"ปล่อยวาง"

7. การกล่าวลาและการ"บอกทาง"

บทที 6 การดูแลหลังตาย

การเตรียมใจของญาติก่อนผู้ป่วยเสียชีวิต

1. การดูแลร่าง(ศพ)ของผู้ป่วยด้วยความรัก

2. การปลอบขวัญและให้กำลังใจ

3. การจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ

4. การช่วยประสานงานเรื่องต่างๆ

5. การจัดพิธีกรรมทางศาสนา

6. การดูแลสื่อมวลชนและสังคม

7. การดแลตนเอง

8. การให้การศึกษาแก่ญาติมิตรและสังคม

บทที่ 7 สิ่งที่ไม่พึงกระทำสำหรับการ "ตายดี"

1. การปกปิดความจริงเกี่ยวกับการเจ็บป่วย

2. การให้ความหวังที่ไม่อาจเป็นจริงได้

3. การให้การรักษาพยาบาลที่เพิ่มความทุกข์ทรมาน

4. การให้การรักษาพยาบาลที่ตรงข้ามกับความต้องการของผู้ป่วย

5. การปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วย

6. การทอดทิ้งผู้ป่วย

7. การพูดและ/หรือการแสดงอากัปกิริยาอันไม่สมควร

8. การกู้ชีพผู้ป่วยที่หมดหวัง/วาระสุดท้าย

บทที่ 8 บทสรุปสำหรับการดูแลผู้ป่วยใหั "ตายดี"

ภาคผนวก

- สุดยอดแห่งชีวิต

- การุณยฆาต

- ภพสุดท้าย

- พินัยกรรม

ส่วนเพิ่มเติม

- พินัยกรรมชีวิต
ราคาปก
200.00 บาท
ลดเหลือ
150.00 บาท
จำนวน