เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นาย.... EU470675116TH
วิฑูรย์... EU470675076TH
วรพจน์... EU470675093TH
นางสาวสิริยาพร... EU470675080TH
ดวงเพ็ญ... RC156739033TH
นนทักษร... RC156738761TH
ทองเพิ่ม... EU470675059TH
วีระยุทธ์... EU470675045TH
กิตมาน... EU470675031TH
ณัชนันทน์... EU470675028TH
นางสาว... RC156738568TH
พัชรา... EU47067501 4TH
นางนิตยา... EU47067500 5TH
พระจิรวัฒน์... EU470674963TH
วินัต... EU470674977TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
วารสารคลินิก เดือน พฤษภาคม 2559
เนื้อหา

สารบัญ

บทบรรณาธิการ:สุขภาพดี...ที่สร้างได้:ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย

บรรณาธิการร่วม:คนที่สบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ:ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์

มองผ่านเลนส์:การจัดการปัญหาคุณแม่วัยใส:สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

บทความวิชาการ:โรคไข้กาฬหลังแอ่น (CME):จีรศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

-แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติ ตอนที่ 2:วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา

-แนวทางการจัดการอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับภาวะเมแทบอลิกที่เกิดจากการใช้ยาจิตเภทรุ่นที่สอง ตอนที่ 2:สุธาร จันทะวงศ์, นภัสสร์วรัญ ธรรมาธิกรณ์ชัย, วรวิทย์ พลวิทูรย์, อนุศักดิ์ คัณทักษ์

-YOUNG BLOOD:(พรรณทิภา ไตรประวัติ บรรณาธิการ):Ophthalmologist Style กนธร ปราณีประชาชน

บทความพิเศษ

-ถึงเวลาแพทย์แสดงบทบาทผู้นำในการรักษาโรคเสพติดบุหรี่:ประกิต วาทีสาธกกิจ

-เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องฉีดวัคซีนนะ:กฤตนุ ฝูงทองเจริญ

-การส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการป้องกันปัจจัยเสี่ยงร่วมอย่างบูรณาการ:ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์

-อาหารส่วนตน:สันต์ หัตถีรัตน์

-นพลักษณ์ (Enneagram):ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล

-“เมื่อฉันกลัว” การดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม);เป็นมิตรกับคนทุกข์;การดูแลจิตใจผู้ป่วยที่นับถือศริสตศาสนา;การรับมือกับความเครียดในอิสลาม:ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์, พระไพศาล วิสาโล, อุมาพร ตังคสมบัติ, กษิดิษ ศรีสง่า

-Nurse to U:การสร้างศักยภาพของพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : จุดเริ่มต้นที่สถาบันการศึกษา:นันทวัน สุวรรณรูป

-ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์:Father of Psychosocial development:ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์

-แพทย์กับกระบวนทัศน์ใหม่:ขอให้พ่อเสียที่โรงพยาบาลได้ไหม:สายพิณ หัตถีรัตน์, วิบูลย์ศรี พุทธเจริญ

-หมอๆ ตะลุยโลก:เปลี่ยน “ไปไม่เป็น” ให้ “เป็นไปได้”:อัศวิน ชมจิตต์

-ข่าวสารจากแพทยสภา:กรุณาทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพราะหากคนไข้เป็นผู้บริโภค แพทย์ก็คือพ่อค้า:ชัญวลี ศรีสุโข

-ปัจฉิมพากย์:คิดการใหญ่...พลิกสถานการณ์เบาหวานจากรับเป็นรุก:ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
รายละเอียด

บทบรรณาธิการ:"Health Promotion II" สุขภาพดี ... ที่สร้างได้ (ภาคต่อ)
เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยได้เพิ่งผ่านพ้นไป อากาศร้อนมากๆ เลยทีเดียว หลายๆ ท่านคงได้ไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวเพื่อนฝูง บางคนได้กลับมาพบหน้ากันหลังจากไม่ได้เจอกันมานาน ได้พบปะพูดคุย ก็อย่าลืมนำสิ่งดีๆ ที่ได้จากวารสารของเราไปเผยแพร่ต่อ ส่งต่อกับคนข้างเคียงบ้างนะครับ และจะดีมากๆ ถ้าได้แนะนำและมอบวารสารของเราให้แก่คนอื่นๆ สุขภาพดี ... ที่เราหวังว่าจะสร้างได้ จะได้ขยายผลกว้างไปมากขึ้น.
เพิ่งหยุดกันมากๆ ในช่วงสงกรานต์ มาเดือนนี้ก็มีวันหยุดให้ท่านผู้อ่านได้พักผ่อน (หรือเปล่านะ!) บางคนอาจได้หยุด บางคนอาจต้องมาอยู่เวร เอาเป็นว่าขอให้วารสารของเราได้อยู่เป็นเพื่อนคลายเหงากับผู้อ่านทุกท่าน โดยในฉบับนี้เราได้เสริมความต่อเนื่องและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น หลังจาก issue "Health Promotion I" ได้นำเสนอหลายบทความไปแล้ว ฉบับนี้จึงมาขอเป็นภาคต่อและคงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ issue "Health Promotion" คงไม่จบแค่เพียงเล่มเดียว ทว่าถ้ามีพื้นที่อีกหลายๆ เล่มก็อาจจะยังไม่พออยู่ดี เพราะเรื่องราวการสร้างเสริมสุขภาพมีหลายแง่มุมมองที่น่าสนใจ ทางทีมบรรณาธิการได้คัดสรรอย่างละเมียดละไมมาให้ผู้อ่าน แต่เกรงว่าจะยาวจนเกินไปเราจึงตัดมาเพียง 2 เล่ม แต่ละเรื่องถือได้ว่าคัดกรองมาอย่างดีทั้งเรื่องเนื้อหาและผู้เขียน ถ้ามีโอกาสหน้าในปีต่อๆ ไปเราก็อาจนำอีกหลายแง่ที่ยังเหลืออยู่มานำเสนอผู้อ่านอีกครั้ง.
ฉบับนี้เราได้บรรณาธิการร่วมเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัว "หมอท้อป นายแพทย์ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์" คนเดิมมาสานต่อความเข้มข้นของเนื้อหาและผู้เขียนหน้าใหม่ไฟแรงอีกหลายท่าน ทางทีมบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ และอีกไฮไลต์ที่ขาดไม่ได้ สาวๆ หลายคนคงเตรียมกรี๊ดนั่นก็คือ Young Blood ประจำเล่ม "หมอกร" นายแพทย์กนธร ปราณีประชาชน คุณหมอสุดเท่ห์จากรายการ Take Me Out Thailand ที่ให้เกียรติมาลงในเล่มนี้.

กอน

นายแพทย์ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย:ID Line : makorn_clinic , email : makorn.clinic@gmail.com

บทบรรณาธิการร่วม:Health Promotion II:“คนที่สบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ”
ในปัจจุบันพบว่าจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อาจจะยัง “ไม่เพียงพอ” ต่อประชากรที่ต้องการเข้ารับบริการ และมีจำนวนผู้ที่เจ็บป่วยมารับบริการทางการแพทย์มากขึ้นในทุกปี ฉะนั้น จะดีกว่าหรือไม่ถ้าพวกเราสามารถทำให้ประชาชนมี “สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น” เจ็บป่วยกันลดลง ดูแลตนเองกันได้ดีมากยิ่งขึ้น จนในที่สุดสามารถ “ลดจำนวน” ผู้ที่เจ็บป่วยที่มาใช้บริการทางการแพทย์ได้ ทำให้พวกเรา “มีเวลา” ที่จะดูแลผู้ที่เจ็บป่วยที่เหลืออยู่ได้อย่างดียิ่งขึ้น.
ในวารสารฉบับนี้เรายังขอกล่าวถึงในเรื่องของ “การส่งเสริมสุขภาพ” และ “การป้องกันโรค” กันต่อ เนื้อหาในฉบับนี้จะกล่าวถึง การให้วัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ บทบาทในการเลิกบุหรี่ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มิติการส่งเสริมสุขภาพในบทบาทของพยาบาล รวมไปถึงมิติการดูแลผู้ป่วยในระดับ “จิตวิญญาณ” โดยใช้หลักคำสอนของแต่ละศาสนา.

“ถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิต และเป็นพลานัยแก่ร่างกาย” สุขภาพของคนไทยอยู่ในมือของพวกเราแล้ว.

“ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ”

หมอท้อป

นายแพทย์ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์
ราคา
80.00 บาท
จำนวน