เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
เมื่อลูกท้าทายคุณ เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง
โดย Rudolf Dreikurs และคณะจากหนังสื
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
บทที่1.แนวทางใหม่ในยุคนี้
บทที่2.เราต้องเข้าใจลูก
บทที่3.สนับสนุนให้กำลังใจลูก
บทที่4.เป้าหมายที่ผิดของลูก
บทที่5.ความเชื่อที่ผิดเรื่องการลงโทษและการให้รางวัล
บทที่6.ผลของการกระทำโดยธรรมชาติและโดยเหตุผล
บทที่7.มีความมั่นคงแต่ไม่บังคับกดขี่ลูก
บทที่8.ให้ความเคารพต่อลูก
บทที่9.หัดให้ลูกเคารพต่อความมีระเบียบ
บทที่10.หัดให้ลูกเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
รายละเอียด
เสนอแนวทางใหม่ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจในตัวลูกมากยิ่งขึ้น อันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจำวันของคุณกับลูก, การลงโทษหรือการให้รางวัลที่จะเป็นผลดีต่อลูกในระยะยาว, ผลของการกระทำโดยธรรมชาติและการใช้เหตุผลในการเลี้ยงลูก การสอนลูกให้เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
ราคาปก
95.00 บาท
ลดเหลือ
59.00 บาท
จำนวน