เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 092-741-3593 | 086-907-4887
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก

รายการจัดส่งแล้ว 
เขมมิกา... RL565534215TH
สุภัค... EG899546670TH
เกตุกมล... EG899546666TH
นางกชพร... EG899546683TH
บุญรัตน์... PB26070330TH
พรสุข... ดำเนินการแล้ว 14/9/60
ศักดิธัช... PB260703024TH
นงเยาว์... PB260703157TH
นวลวรรณ... EG899546652TH
หริศ... PB260702973TH
ณัฐพร... EG899546604TH
พัชรินทร์... EG899546595TH
อัชฌนันท์... EG899546618TH
นาย... PB260702987TH
เมธิรา... RL565534056TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ตำราการดูแลตนเองและส่งเสริมสุขภาพ(ม.ธรรมศาสตร์)
เนื้อหา
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น สำหรับประกอบการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ และ สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรองรับโครงสร้างประชากรที่เปลียนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ
รายละเอียด
บทที่1.การรักษาโรคเบาหวานแบบองค์รวม
บทที่2.การดูแลตนเองและการจัดการตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
บทที่3.บูรณาการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม บทเรียนและโอกาส
บทที่4.การเทียบประสานรายการยาและความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา
บทที่5.หลักการมาตรา 12 ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คือสิทธิ์ที่จะขอตายตามธรรมชาติ
บทที่6.พลังการดูแลแบบประคับประคอง
บทที่7.พลังทีมในการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย
บทที่8.Targeted Power of Palliative Care:Nurses!Roles
บทที่9.มหัศจรรย์ยาปรับธาตุของไทย
บทที่10.เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า
บทที่11.ก้าวต่อไปของการตรวจแอนติบอดีของเอบีโอ ชนิด lgM และ lgG
บทที่12.การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นในผู้ป่วยสายตาเลือนราง
บทที่13.แผลกดทับ:ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
บทที่14.กายภาพบำบัดในผู้ป่วยติดเตียง
ราคาปก
500.00 บาท
ลดเหลือ
450.00 บาท
จำนวน