เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 092-741-3593 | 086-907-4887
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก

รายการจัดส่งแล้ว 
ชัยพล... EG899547159TH
วรางคณา... EG899547114TH
น.ส.พิชญามนต์... PB260704245TH
จอย... RL565535533TH
นายจักริน... EG899547128TH
ตวิษา... EG899547131TH
ฉัตรพิมพ์พา... RL565535516TH
ทิวากร... EG899547091TH
ชยาภรณ์... EG899547105TH
พิชญาภัค... RL565535462TH
ศรินทิพย์... PB260704223TH
ณัฏฐกานต์... RL565535459TH
นายอนิรุจน์... EG899547088TH
จันทร์นภา... RL565535405TH
อภิเชษฐ... PD002726507TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ตำราการดูแลตนเองและส่งเสริมสุขภาพ(ม.ธรรมศาสตร์)
เนื้อหา
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น สำหรับประกอบการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ และ สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรองรับโครงสร้างประชากรที่เปลียนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ
รายละเอียด
บทที่1.การรักษาโรคเบาหวานแบบองค์รวม
บทที่2.การดูแลตนเองและการจัดการตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
บทที่3.บูรณาการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการบริบาลทางเภสัชกรรม บทเรียนและโอกาส
บทที่4.การเทียบประสานรายการยาและความคลาดเคลื่อนเหตุใช้ยา
บทที่5.หลักการมาตรา 12 ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คือสิทธิ์ที่จะขอตายตามธรรมชาติ
บทที่6.พลังการดูแลแบบประคับประคอง
บทที่7.พลังทีมในการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย
บทที่8.Targeted Power of Palliative Care:Nurses!Roles
บทที่9.มหัศจรรย์ยาปรับธาตุของไทย
บทที่10.เตียงพลิกตะแคงตัวระบบไฟฟ้า
บทที่11.ก้าวต่อไปของการตรวจแอนติบอดีของเอบีโอ ชนิด lgM และ lgG
บทที่12.การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นในผู้ป่วยสายตาเลือนราง
บทที่13.แผลกดทับ:ความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
บทที่14.กายภาพบำบัดในผู้ป่วยติดเตียง
ราคาปก
500.00 บาท
ลดเหลือ
450.00 บาท
จำนวน