เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
รจนา... EF266009252TH
ตฤณ... EF266050386TH
นายวิโรจน์... EF266009249TH
ปริญ... EF266009235TH
หยาดนภา... EF266009204TH
ภาวิณี... EF266009218TH
ปาริสา​... EF266009195TH
ศรีสุนันท์... EF266009178TH
หทัยรัตน์... RL857850205TH
พชร... RL857850267TH
อัญชิตา... RL857850029TH
ธนกฤต... EF266009155TH
เสาวนีย์... RL857850050TH
ฐณธร... RL857850063TH
เนตรนภิศ... RL857849547TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ประวัติการแพทย์จีน
ชื่อผู้แต่ง
อ.วิทิต วัณนาวิบูล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
-กำเนิดการแพทย์จีน
-เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเซี่ยและซาง(2,205-1,766ปี และ 1,766 - 1,122 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
-การแพทย์ในสมัยโจวและชุนชิว
-การแพทย์จีนในสมัยจ้านกัวะ
-สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในสมัยฉินและฮั่น
-การแพทย์ในสมัย สองจิ้น และ หนานไป่ฉาว
-สมัยสุยและถัง
-สภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในสมัยสองซ่ง ความเสื่อมสลายของราชวงศ์ซ่งใต้ และความรุ่งเรืองของชาชาติมงโกล
-วิวัฒนาการทางการแพทย์ในสมัยจินราชวงศ์หมิง
-การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสมัยชิง
-การหลั่งไหลของการแพทย์ตะวันตกสู่จีน
-การประสานงานระหว่างการแพทย์จีนและการแพทย์ตะวันตกในสมัยช่วงสงครามผิ่น(คศ. 1840 - 1844)
-สรุปขั้นตอนการพัฒนาของการแพทย์จีนจากอดีตถึงปัจจุบัน
-บทสรุป
-ดัชนีคำจีน
รายละเอียด
จีนเป็นชาติที่มีอาริยธรรมเก่าแก่และมีประวัติด้านการแพทย์ที่ยาวนานหลายพันปี
ความรู้ทางการแพทย์จีนล้วนสืบเนื่องมาจากการสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ
การแพทย์จีนจึงเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาถึงอนุชนปัจจุบัน การแพทย์จีนมีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ ศึกษา เข้าใจกฏเกณฑ์ธรรมชาติ ให้การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
การแพทย์แผนจีนจึงเป็นศาสตร์ที่น่าควรศึกษา
ราคาปก
140.00 บาท
ลดเหลือ
85.00 บาท
จำนวน