เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นางสาวรัศมี... EF266010406TH
บุษบา... ED838030091TH
นายปฐมพงษ์... EF266010370TH
วีรพงศ์... EF266010352TH
สุภัชญา... RK067894212TH
ภูวฤทธิ์... RK067894067TH
สุปราณี... EF266010295TH
ชำนาญวิทย์... EF266010278TH
พภัสสรณ์... EF266010264TH
วราภรณ์... EF266010255TH
จณา... RK067893910TH
นายแพทย์อำพล... EF266010220TH
สิริพร... RK067893614TH
อาคิรา... EF266010233TH
ณัฏฐา... RK067893075TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ประวัติการแพทย์จีน
ชื่อผู้แต่ง
อ.วิทิต วัณนาวิบูล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
-กำเนิดการแพทย์จีน
-เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเซี่ยและซาง(2,205-1,766ปี และ 1,766 - 1,122 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
-การแพทย์ในสมัยโจวและชุนชิว
-การแพทย์จีนในสมัยจ้านกัวะ
-สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในสมัยฉินและฮั่น
-การแพทย์ในสมัย สองจิ้น และ หนานไป่ฉาว
-สมัยสุยและถัง
-สภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในสมัยสองซ่ง ความเสื่อมสลายของราชวงศ์ซ่งใต้ และความรุ่งเรืองของชาชาติมงโกล
-วิวัฒนาการทางการแพทย์ในสมัยจินราชวงศ์หมิง
-การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสมัยชิง
-การหลั่งไหลของการแพทย์ตะวันตกสู่จีน
-การประสานงานระหว่างการแพทย์จีนและการแพทย์ตะวันตกในสมัยช่วงสงครามผิ่น(คศ. 1840 - 1844)
-สรุปขั้นตอนการพัฒนาของการแพทย์จีนจากอดีตถึงปัจจุบัน
-บทสรุป
-ดัชนีคำจีน
รายละเอียด
จีนเป็นชาติที่มีอาริยธรรมเก่าแก่และมีประวัติด้านการแพทย์ที่ยาวนานหลายพันปี
ความรู้ทางการแพทย์จีนล้วนสืบเนื่องมาจากการสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ
การแพทย์จีนจึงเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาถึงอนุชนปัจจุบัน การแพทย์จีนมีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ ศึกษา เข้าใจกฏเกณฑ์ธรรมชาติ ให้การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
การแพทย์แผนจีนจึงเป็นศาสตร์ที่น่าควรศึกษา
ราคาปก
140.00 บาท
ลดเหลือ
85.00 บาท
จำนวน