เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
รจนา... EF266009252TH
ตฤณ... EF266050386TH
นายวิโรจน์... EF266009249TH
ปริญ... EF266009235TH
หยาดนภา... EF266009204TH
ภาวิณี... EF266009218TH
ปาริสา​... EF266009195TH
ศรีสุนันท์... EF266009178TH
หทัยรัตน์... RL857850205TH
พชร... RL857850267TH
อัญชิตา... RL857850029TH
ธนกฤต... EF266009155TH
เสาวนีย์... RL857850050TH
ฐณธร... RL857850063TH
เนตรนภิศ... RL857849547TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ดูแลหัวใจก่อนจาก
ชื่อผู้แต่ง
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์และคณะ
เนื้อหา
หนังสือ "ดูแลหัวใจก่อนจาก" ได้นำประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ปฎิบัติงานในสถานที่ต่างๆ มาเผยแพร่ด้วยการบอกเล่าแบบง่ายๆ อ่านสนุก สะกิดใจ สะเทือนอารมณ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในปัจจุบันแพทย์ส่วนใหญ่มักจะลืมหรือไม่ให้ความสนใจ โดยเฉพาะในสภาวะทางจิตใจและเศรษฐกิจสังคมของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในผู้ป่วยวาระสุดท้าย
รายละเอียด

หนังสือ "ดูแลหัวใจก่อนจาก"

จะทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ถูกเข้าใจว่าเป็นระยะสุดท้าย และที่เป็นผู้ป่วยวาระสุดท้ายจริงๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติเพิ่มขึ้นต่อไป
ราคาปก
200.00 บาท
ลดเหลือ
150.00 บาท
จำนวน