เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
รจนา... EF266009252TH
ตฤณ... EF266050386TH
นายวิโรจน์... EF266009249TH
ปริญ... EF266009235TH
หยาดนภา... EF266009204TH
ภาวิณี... EF266009218TH
ปาริสา​... EF266009195TH
ศรีสุนันท์... EF266009178TH
หทัยรัตน์... RL857850205TH
พชร... RL857850267TH
อัญชิตา... RL857850029TH
ธนกฤต... EF266009155TH
เสาวนีย์... RL857850050TH
ฐณธร... RL857850063TH
เนตรนภิศ... RL857849547TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทยฯ (สภาพ 80-90%)
ชื่อผู้แต่ง
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

บทที่1. บทนำ ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพไทย

บทที่2.พัฒนาการทางการเมืองและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพไทย

บทที่3.ประสบการณ์สากลเกี่ยวกับประชาสังคมและการปฏิรูปสุขภาพการทบทวนสถานะองค์ความรู้

บทที่4.ประสบการณ์ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ

บทที่5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
กระบวนการที่บุคคลและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมในการถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเรียนรู้และขัดเกลาซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการทบทวนและกำหนดลักษณะของระบบสุขภาพใหม่ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
ราคาปก
190.00 บาท
ลดเหลือ
75.00 บาท
จำนวน