เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นาย.... EU470675116TH
วิฑูรย์... EU470675076TH
วรพจน์... EU470675093TH
นางสาวสิริยาพร... EU470675080TH
ดวงเพ็ญ... RC156739033TH
นนทักษร... RC156738761TH
ทองเพิ่ม... EU470675059TH
วีระยุทธ์... EU470675045TH
กิตมาน... EU470675031TH
ณัชนันทน์... EU470675028TH
นางสาว... RC156738568TH
พัชรา... EU47067501 4TH
นางนิตยา... EU47067500 5TH
พระจิรวัฒน์... EU470674963TH
วินัต... EU470674977TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทยฯ (สภาพ 80-90%)
ชื่อผู้แต่ง
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

บทที่1. บทนำ ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพไทย

บทที่2.พัฒนาการทางการเมืองและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพไทย

บทที่3.ประสบการณ์สากลเกี่ยวกับประชาสังคมและการปฏิรูปสุขภาพการทบทวนสถานะองค์ความรู้

บทที่4.ประสบการณ์ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ

บทที่5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
กระบวนการที่บุคคลและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมในการถกแถลงและแสดงความคิดเห็นเรียนรู้และขัดเกลาซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการทบทวนและกำหนดลักษณะของระบบสุขภาพใหม่ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
ราคาปก
190.00 บาท
ลดเหลือ
75.00 บาท
จำนวน