เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง
นพ.บรรลุ ศิริพานิช
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

ภาคที่ 1 เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัย

บทที่ 1. แง่คิดควรศึกษาพิจารณา

บทที่ 2. ทัศนคติและแนวความคิด

บทที่ 3. สุขภาพและความฟิตของร่างกาย
- ความฟิตของร่างกาย
- การออกกำลังกาย
- การป้องกันและรักษาสุขภาพ
- รักษาสุขภาพฟัน ตา ผิวหนังและเท้า
- สุขภาพจิต

บทที่ 4. อาหารการกิน-โภชนาการ
- โภชนาการไม่เพียงพอ
- กินน้อยเกินไป
- กินอาหารไม่ครบส่วน
- การกินอาหารมากเกินไป
- การกินอาหารบางชนิดมากเกินไป
- การกินอาหารให้ได้สัดส่วน

บทที่ 5. กิจกรรมหลังเกษียณอายุการงาน
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมบริการผู้อื่น
- การทำงานที่ได้รับค่าตอบแทน

บทที่ 6. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
- ครอบครัว
- เพื่อนฝูง
- อย่าเป็นคนเซ็งชีวิต
- คนรุ่นที่อ่อนกว่า
- การหย่าร้าง
- การสูญเสียคู่ชีวิต
- เพศสัมพันธ์

บทที่ 7. การเงิน-ทรัพย์สิน
- สถานภาพทางการเงิน
- การเพิ่มรายได้หลังเกษียณอายุการงาน
- การประหยัดรายจ่าย
- พินัยกรรม

บทที่ 8. บ้านที่อยู่อาศัย
- จะย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่หรือไม่
- การอยู่ที่เก่า ปรับปรุงบ้านเก่า
- การไปอยู่บ้านพักคนชรา

บทที่ 9. อุบัติเหตุ
- อุบัติเหตุในบ้าน
- อุบัติเหตุนอกบ้าน

ภาคที่ 2. ภาวะที่มีความพิการและผิดปกติของร่างกาย

บทที่ 10. ภาวะผิดปกติหรือพิการจากการเคลื่อนไหว
- มาตรการทั่วไป การบริหารร่างกาย
- มาตรการเฉพาะอย่าง การใช้เครื่องช่วย

บทที่ 11. โรคข้อเสื่อม

บทที่ 12. หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

บทที่ 13. สายตาเสื่อมลง
- โรคเกี่ยวกับตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
- อุปกรณ์ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับตา
-เตรียมตัวไว้สำหรับการเสื่อมของดวงตา

บทที่ 14. หูหนวก หูตึง
- สาเหตุ
- ข้อเสนอแนะเมื่อการได้ยินลดลง

บทที่ 15. เรื่องเกี่ยวกับฟัน
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟันปลอม
- การดูแลฟันปลอมและปาก

บทที่ 16. ปัญหาเกี่ยวกับเท้า
- นิ้วหัวแม่เท้าเกผิดรูปและตาปลา
- หนังหนาด้าน
- แผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

บทที่ 17. การใช้ยา
- การใช้ยาตามแพทย์สั่ง
- การซื้อยามาใช้เอง
- การเก็บรักษายา

ภาคที่ 3. การปฏิบัติ ดูแล พยาบาลผู้สูงอายุ

บทที่ 18. บทบาทการให้การดูแลผู้สูงอายุ
- เป้าหมายการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ
- ขอบเขตการให้การช่วยเหลือ
- เมื่อท่านรับผู้สูงอายุเข้ามาดูแล

บทที่ 19. การติดต่อสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ

บทที่ 20. ปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม
- ความวิตกกังวล
- ซึมเศร้า
- ระแวงว่าคนอื่นจะมาทำร้าย
- อาการสับสน
- การนอนไม่หลับ
- ไม่สนใจตัวเอง

บทที่ 21. การกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่อยู่
- การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
- การกลั้นอุจจาระไม่อยู่

บทที่ 22. โรคหลงลืมจากความเสื่อม
- อาการของโรค
- การให้การดูแลบริบาล
- การช่วยเหลือทางจิตใจ
- การกินอาหาร
- การออกกำลังกาย
- กิจกรรมต่างๆ

บทที่ 23. อัมพาต
- การให้การพยาบาล
- เกี่ยวกับแผลกดทับ
- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
- กายภาพบำบัด
- กายภาพบำบัดระยะที่การหดเกร็ง
- การกลับสู่ภาวะเคลื่อนไหวปกติ
- การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

บทที่ 24. วาระสุดท้ายของชีวิตถึง มรณกรรม
- การดูแลบริบาลทั่วไป
- การควบคุมการเจ็บปวด
- การสิ้นชีวิตอย่างสงบ
รายละเอียด

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมประชากรผู้สูงอายุแล้ว คุณได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ เหล่านั้นอย่างไรบ้าง

คู่มือสำหรับผู้สูงอายุ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่เตรียมตัว จะเข้าวัยสูงอายุ และผู้ที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุ ได้อ่าน ได้ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
ราคาปก
145.00 บาท
ลดเหลือ
120.00 บาท
จำนวน