เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นาย.... EU470675116TH
วิฑูรย์... EU470675076TH
วรพจน์... EU470675093TH
นางสาวสิริยาพร... EU470675080TH
ดวงเพ็ญ... RC156739033TH
นนทักษร... RC156738761TH
ทองเพิ่ม... EU470675059TH
วีระยุทธ์... EU470675045TH
กิตมาน... EU470675031TH
ณัชนันทน์... EU470675028TH
นางสาว... RC156738568TH
พัชรา... EU47067501 4TH
นางนิตยา... EU47067500 5TH
พระจิรวัฒน์... EU470674963TH
วินัต... EU470674977TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ
ชื่อผู้แต่ง
ศ..ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
เนื้อหา
สภาพหนังสือส่งคืนมาจากร้านค้า สภาพปกประมาณ 60-70% แต่เนื้อหาภายในเล่มสมบูรณ์ ครบถ้วน (มีเหลือเพียง 6 เล่มเท่านั้น)
รายละเอียด
ผู้เขียนมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กที่มีลักษณะพิเศษกลุ่มต่างๆได้แก่ เด็กปัญญาอ่อน - ปัญญาเลิศ เด็กที่มีัปัญหาทางอารมณ์ เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษา และเด็กที่ด้อยความสามารถในการเรียน เพื่อนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในการปรับรูปแบบการศึกษาอบรม ฝึกหัด ปรับพฤติกรรม การช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นให้พัฒนาเต็มศักยภาพที่เขาควรพัฒนาได้สูงสุดโดยบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ได้อย่่างเหมาะสม
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
200.00 บาท
จำนวน