เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนัญญา... EU470675924TH
ทิพย์ประภา... นำส่งเอง
นางสาว... EU470675853TH
กัลย์สุดา... EU470675703TH
ภัณฑิรา... EU470675717TH
สุพิชญาภรณ์... EU470675685TH
วีรวัฒน์... EU470675663TH
สกุลพร... EU470675629TH
คุณสาวิตรี... RC156742205TH
ศิวาพร​กังวานคุณากร... EU470675592TH
พีรวัส... EU470675558TH
มานิต... EU470675527TH
ฐิติกานต์.... RC156741859TH
ฐิตารีย์... EU470675544TH
ญาดา... EU470675495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ
ชื่อผู้แต่ง
ศ..ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
เนื้อหา
สภาพหนังสือส่งคืนมาจากร้านค้า สภาพปกประมาณ 60-70% แต่เนื้อหาภายในเล่มสมบูรณ์ ครบถ้วน (มีเหลือเพียง 6 เล่มเท่านั้น)
รายละเอียด
ผู้เขียนมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กที่มีลักษณะพิเศษกลุ่มต่างๆได้แก่ เด็กปัญญาอ่อน - ปัญญาเลิศ เด็กที่มีัปัญหาทางอารมณ์ เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษา และเด็กที่ด้อยความสามารถในการเรียน เพื่อนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในการปรับรูปแบบการศึกษาอบรม ฝึกหัด ปรับพฤติกรรม การช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นให้พัฒนาเต็มศักยภาพที่เขาควรพัฒนาได้สูงสุดโดยบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ได้อย่่างเหมาะสม
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
200.00 บาท
จำนวน