เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
สิริกัญญา... EF266011809TH
จริยา... RE599000529TH
นพวรรณ... EF266011755TH
นายพุทธางกูร... RE598999534TH
ศตพรรษ... RH464056808TH
เทวา... RE598999211TH
วิศวชิต... EF266011640TH
สุธีรา... RH464056428TH
ธนพร... EF266011565TH
นางสาวอภิญญา... EF266011517TH
ชญน์นันท์... RH464055524TH
พจนา... โอนเงินคืนลูกค้า
บัวเขียว... RH464055569TH
ฉัฐ​ธ​ยา​น์​... RH464055351TH
Maneerat... RH464055201TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (ปกแข็ง สันโค้ง)
ชื่อผู้แต่ง
ศ.ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

ภาคที่ 1.การศึกษาบุคลิกภาพแบบวิทยาศาสตร์
- แนวตะวันตก
- คำเกริ่น
- คำนิยามของคำว่า บุคลิกภาพ
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความนำ

กลุ่มที่ 1. แนวคิดจิตวิเคราะห์

1.ซิกมัน ฟรอยด์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. จิตใต้สำนึก
ข. โครงสร้างบุคลิกภาพ
ค. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ
ง. สัญชาตญาณ
จ. ความหวาดกังวล
ฉ. Ego และกลวิธานป้องกันตัว

2.คาร์ล กุสตาฟ จุง
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ชีวประวัติ
ข. Self
ค. Attitude
ง. Fucntions
จ. ความเกี่ยวพันระหว่างระบบต่างๆ ในบุคลิกภาพ
ฉ. กฎแห่งความสมดุล
ช. จุดหมายสูงสุดของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ซ. ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ

3. อัลเฟรด แอดเลอร์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความปรารถนามีปมเด่น
ข. ปมด้อย
ค. ความสนใจสังคม
ง. วิถีชีวิต
จ. ประสบการณ์วัยเด็ก

4. แอริค เอช. แอริคสัน
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ทฤษฎี Psychosocial Stage 8 ขั้นตอน
ข. พลังอีโก้
ค. วิธีการศึกษาบุคลิกภาพแบบ Psychohistorical Method

5. แฮรี่ สแตค ซัลลิแวน
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ข. ทฤษฎีขั้นตอนพัฒนาการของซัลลิแวน
ค. ลักษณะบุคลิกภาพเกิดอย่างไร
ง. แบบแห่งบุคลิกภาพ

6. คาเรน ฮอร์นาย
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความหวาดกังวลพื้นฐาน
ข. ความต้องการ 10 ประการ
ค. ความเป็นตน

7. แอริค ฟรอมม์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความอ้างว้างเดียวดาย
ข. ความต้องการ(Basic Needs)
ค. ความขัดแย้ง
ง. อิทธิพลของสังคม
จ. องค์ประกอบในการสร้างบุคลิกภาพ

กลุ่มที่ 2. แนวคิดมนุษย์นิยม

8. อับราฮัม มาสโลว์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. แรงจูงใจ
ข. คำอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์

9. คาร์ล โรเจอร์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ตัวตนของบุคคล
ข. จุดรวมของประสบการณ์
ค. เป้าหมายในชีวิตของบุคคล
ง. บุคลิกภาพวัฒนะ
จ. พัฒนาการความคิดนึกเกี่ยวกับตน
ฉ. จิตใต้สำนึก
ช. ชีวิตที่ดี

กลุ่มที่ 3. แนวคิดพฤติกรรมนิยม

10. บี.เอฟ.สกินเนอร์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. การเรียนรู้แบบลงมือกระทำและการเสริมแรง
ข. การศึกษาจากการสร้างสถานการณ์ในห้องทดลอง
ค. สิ่งเร้าและการเสริมแรง
ง. มนุษย์มีศักยภาพแห่งการเรียนรู้
จ. การปรับพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
- การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ
ก. สิ่งเร้าและการตอบสนอง(S-R)
ข. ใช้วิธีการทดลองเป็นแนวทางสู่ข้อสรุป
ค. การทดลองของสกินเนอร์
ง. พฤติกรรมแบบถูกเร้าให้กระทำและพฤติกรรมแบบลงมือกระทำ
จ. การเสริมแรง-ตัวเสริมแรง
ฉ. วิธีการให้การเสริมแรง
ช. การดัดพฤติกรรม
ซ. การเสริมแรงขั้นทุติยภูมิ
กลุ่มที่ 4. แนวคิดลักษณะนิสัย

11. เฮนรี่ เอ.เมอร์เร่ย์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. โครงสร้างของบุคลิกภาพ
ข. พลวัตของบุคลิกภาพ
ค. พัฒนาการบุคลิกภาพ
ง. การสังเกตุ-เครื่องมือที่ดีเลิศในการวิจัย
จ. แบบทดสอบบุคลิกภาพ TAT

12. กอร์ดอน เอ็ม. อัลล์พอร์ท
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. เทรท โครงสร้างของบุคลิกภาพและพลวัตของบุคลิกภาพ
ข. เทรทร่วมและเทรทเฉพาะตัวบุคคล
ค. ศูนย์กลางเทรทเฉพาะตัวบุคคล
ง. The Proprium
จ. วุฒิภาวะหรือบุคลิกภาพวัฒนะ
ฉ. วิถีชีวิต
ช. การพัฒนาสังคม
ซ. คุณค่าของศาสนา
ฌ. การวัดบุคลิกภาพ
ญ. ความสำคัญของภาษาที่ไม่ใช่ภาษาถ้อยคำ
ด.ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย

13.เรย์มอนด์ ยี. แคทเทลล์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ความหมายของบุคลิกภาพและการทำนายบุคลิกภาพ
ข. โครงสร้างของยุคลิกภาพ..เทรท
ค. Source Traits 16 ลักษณะ
ง. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จ. แหล่งของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของแคทเทลล์
ฉ. การศึกษาด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

14. ฮันส์ ไอแซงค์
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการทดลอง
ข. คำจำกัดความของบุคลิกภาพ
ค. มิติบุคลิกภาพ 2 มิติใหญ่
ง. มิติที่ 3 ของบุคลิกภาพ ..Psychoticism
จ. สติปัญญา
ฉ. แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
กลุ่มที่ 5. แนวคิดปัญญานิยม

15. จอร์จ เคลลี่
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. มนุษย์ทุกคนคือนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างโครงสร้าง
ข. การตีความหมายจากโครงสร้าง
ค. สองขั้วของโครงสร้าง
ง. เทคนิคการวัดบุคลิกภาพในการทำจิตบำบัด
จ. The Role Construct Repertory Test(RCRT)
ฉ. การทดลองใช้ RCRT ของบีรี(1955)
ช. การนำ(RCRT)ไปใช้ในเชิงคลินิก
ซ. จิตบำบัดและบทบาทสมมุติ

16. อัลเบิร์ต แอลลิส
- ชีวประวัติ
- แนวคิดที่สำคัญ
ก. ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์..ฐานแนวคิดของการบำบัดแบบ Rational Emotive Therapy(RET)
ข. ทฤษฎี A-B-C และ RET
ค. จิตบำบัดแบบ RET
ง. ฐานทางชีวภาพ
คำส่งท้ายภาคที่ 1..ความหลากหลายของทฤษฎีบุคลิกภาพ

ภาคที่ 2. การศึกษาบุคลิกภาพแบบศิลปศาสตร์..แนวตะวันตกผสมตะวันออก
คำเกริ่น
- วรรณกรรมและทฤษฎีบุคลิกภาพ
- ชีวประวัติและการวิเคราะห์บุคลิกภาพ
- ปรัชญาและทฤษฎีบุคลิกภาพ
- ศาสนาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

เรื่องที่ 1.ตำนานคดีของชาวกรีกและบุคลิกภาพ
- การก่อเกิดและความเป็นมาของตำนานคดีของชาวกรีกที่ควรทราบ
- เนื้อความทั่วไปในตำนานคดีของชาวกรีก
- สารประโยชน์ที่เกิดจากตำนานคดีของชาวกรีก
- ขนบธรรมเนียมกรีกบางอย่างที่ควรเข้าใจ
-เรื่อง 5 เรื่อง ที่เลือกคัดจากตำนานคดีของชาวกรีก
1. นาร์ซิสซัส
2. มีเดีย
3. เอดิปัส
4. อีเลกตรา
5. ไซคี

เรื่องที่ 2. วิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมตัวอย่าง
- การเลือกวรรณกรรมมาวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยา
- การเลือกทฤษฎีจิตวิทยามาใช้วิเคราะห์วรรณกรรม
- แนะนำนวนิยายที่นำมาวิเคราะห์
1. ทรัพย์ในดิน
2. ผู้อพยพ
3. บ้านขนนก

เรื่องที่ 3. การวิเคราะห์บุคลิกภาพจากชีวประวัติ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

เรื่องที่ 4. ธรรมชาติมนุษย์ตามแนวคิดExistentialism

เรื่องที่ 5. การพัฒนาบุคลิกภาพแนวพระพุทธศาสนา
ตอนที่ 1. สติปัฎฐาน 4
ตอนที่ 2. สมาธิ
ตอนที่ 3.ขันธ์ 5 จริต 6 และมงคลสูตร

คำส่งท้าย
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นเรื่อง
- ภาษไทย
- ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด
รวมเนื้อหาสาระสำคัญๆ ของทฤษฎีบุคลิกภาพหลายแนวความคิด หลายวิธีการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ทั้งด้านส่วนตัวและการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพของเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมได้ หากเราเรียนรู้และทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดรับกับสังคมที่เราอยู่
ด้วยรูปเล่มใหม่ ปกแข็ง สวยงาม สันโค้ง ถือถนัดกระชับมือ แข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ราคาปก
380.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน