เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
สิริกัญญา... EF266011809TH
จริยา... RE599000529TH
นพวรรณ... EF266011755TH
นายพุทธางกูร... RE598999534TH
ศตพรรษ... RH464056808TH
เทวา... RE598999211TH
วิศวชิต... EF266011640TH
สุธีรา... RH464056428TH
ธนพร... EF266011565TH
นางสาวอภิญญา... EF266011517TH
ชญน์นันท์... RH464055524TH
พจนา... โอนเงินคืนลูกค้า
บัวเขียว... RH464055569TH
ฉัฐ​ธ​ยา​น์​... RH464055351TH
Maneerat... RH464055201TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
คู่มือหมอครอบครัว ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง สันโค้ง)
ชื่อผู้แต่ง
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์และคณะ
เนื้อหา
วิทยาศาสตร์และศิลปะแห่งการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ที่สามารถดูแลคนทั้งคน (นั่นคือดูแลทุกอวัยวะและทุกระบบที่ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญ เฉพาะอวัยวะ/ระบบ และดูแลทั้งร่างกายและจิตใจด้วย) โดยคำนึงถึงครอบครัว กรรมพันธุ์ บ้านและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
รายละเอียด
สารบัญเรื่อง
บทที่ 1. มาเป็นหมอครอบครัวกันเถิด
บทที่ 2. ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว
บทที่ 3. ทักษะการดูแลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
บทที่ 4. แผนภูมิครอบครัว
บทที่ 5. ผังครอบครัวตามกาลเวลา
บทที่ 6. วงจรชีวิตครอบครัวหรือวัยครอบครัว
บทที่ 7. ระบบครอบครัว
บทที่ 8. ภาพครอบครัวในตัวผู้ป่วย
บทที่ 9. หลักการดูแลผู้ป่วยที่หมดหวังอย่างมีความหวัง
บทที่ 10. ตรวจสุขภาพอย่างไรไม่ให้ทุกขภาพ
บทที่ 11. การมองผู้ป่วยแบบองค์รวม
บทที่ 12. เยี่ยมบ้านทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 1
บทที่ 13. เยี่ยมบ้านทักษะทางคลินิกที่หายไป ชุดที่ 2
บทที่ 14. เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 1
บทที่ 15. เมื่อหมอใหม่เยี่ยมบ้าน ชุดที่ 2
บทที่ 16. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
บทที่ 17. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
บทที่ 18. เยี่ยมบ้านในเขตเมือง ประสบการณ์จากหาดใหญ่
บทที่ 19. เยี่ยมบ้านเด็กที่สงสัยว่าถูกทารุณกรรม
บทที่ 20. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบเวชศาสตร์ครอบครัว
บทที่ 21. การประยุกต์ใช้ระบบครอบครัวในเวชปฏิบัติ
บทที่ 22. ความเจ็บป่วยที่ตรวจไม่พบโรค
บทที่ 23. วัณโรคดื้อยากับอาการเจ็บคอเรื้อรัง
บทที่ 24. การประเมินสุขภาพคู่ครอง
บทที่ 25. พัฒนาการของคู่ครอง
บทที่ 26. ความรุนแรงภายในครอบครัว
บทที่ 27. การคัดกรองปัญหาสุขภาพทางเพศ
บทที่ 28. ฤาความรุนแรงระหว่างคู่ครองต้องถูกสมานฉันท์?
บทที่ 29. การดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหวิชาชีพ
บทที่ 30. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับ Genomic medicine
บทที่ 31. Genomic medicine คืออะไร
บทที่ 32. ตัวอย่างคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับGenomic medicine
บทที่ 33. การแจ้งข่าวร้ายไม่ให้ร้าย
บทที่ 34. ทำอย่างไรเมื่อญาติไม่ให้แจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบ
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน