เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
วรารัตน์... RG247403325TH
จิรศักดิ์... EG707329784TH
ศูนย์หนังสือ... RG247403229TH
สุทธิลักษณ์... RE599085042TH
ผัลย์ศุภา... RE599084974TH
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
คู่มือหมอครอบครัว ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง สันโค้ง)
ชื่อผู้แต่ง
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ
เนื้อหา
เทคนิคในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างง่าย เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้จริง ทำให้เข้าใจและเข้าถึงผู้ป่วยและครอบครัวได้มากขึึ้น ตลอดจนสามารถพัฒนาบทบาทของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลสุขภาพของคนทั้งครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

ประกอบด้วยตัวอย่างการดูแลคนไข้ในมิติของหมอครอบครัวอย่างเข้าใจได้ง่ายและกินใจ มีประโยชน์ 3 ประการ คือ
หนึ่ง ทางวิชาการ
สอง ก่อให้เกิดความบันดาลใจให้มีผู้อยากเป็นหมอครอบครัวกันมากขึ้น
สาม นำไปสู่ทิศทางนโยบาลของการสาธารณสุขไทยว่าเราควรมีหมอครอบครัวจำนวนมากพอจะเป็นฐานของระบบบริการสุขภาพไทย

แสดงถึง "วิทยาศาสตร์" และ "ศิลปะ" แห่งการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ที่สามารถดูแลคนทั้งคน โดยคำนึงถึงครอบครัว กรรมพันธุ์ บ้าน และสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ซึ่งเป็๋นส่วนสำคัญยิ่งเช่นกันในการรักษาผู้ป่วยและในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในครอบครัวของผู้ป่วยด้วย
รายละเอียด
ปกแข็ง สันโค้ง
เนื้อใน 348 หน้า พิมพ์ 1 สี กระดาษปอนด์
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน