เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ตำราสมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย
ชื่อผู้แต่ง
ประพจน์ เภตรากาศ, พินิต ชินสร้อย
เนื้อหา
สมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย เป็นตำราการวินิจฉัยโรคและศึกษาเหตุแห่งโรค รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยอาการป่วยที่มีความสัมพันธ์กับโรคเส้นและลมตามคัมภีร์แพทย์แผนไทยต่างๆ เพื่อใช้เป็นตำราพื้นฐานในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ในสถาบันหรือสถานพยาบาล ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ และหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ.๒๕๕๐
รายละเอียด

สารบัญ
บทที่ ๑ สมุฏฐานโรคตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย
บทที่ ๒ การซักประวัติและการตรวจร่างกาย
บทที่ ๓ หลักพื้นฐานวิธีการตรวจเส้นสิบ
บทที่ ๔ การวินิจฉัยอาการป่วยที่มีความสัมพันธ์กับโรคเส้นและลม
ราคาปก
100.00 บาท
ลดเหลือ
90.00 บาท
จำนวน