เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
nello... EG707328055TH
นภศภรณ์... EG707328038TH
ปวีณา... EG707328024TH
จิรัฐพล... EG707328015TH
กรีฑาพล... EF266012755TH
Nutchanon... EF266012764TH
ปัณณพัฒน์... EF266012733TH
นายดำรงค์รักษ์... RE599052115TH
สิริวิมล... EF266012614TH
ณีรนุช... EF266012526TH
ณัฐวัฒน์... EF266012407TH
ฐาปนีย์... EF266012367TH
ฐาปนีย์... EF266012530TH
พรเทพ... RE599049592TH
เจ... RE599045729TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
เปลี่ยนชีวิต พิชิตมะเร็ง
ชื่อผู้แต่ง
นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
เนื้อหา

หนังสือที่กล่าวถึงวิธีการจัดการกับปัญหาทางจิตและอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง วิธีการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการนำเสนอทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ ซึ่งจะเน้นความสำคัญไปที่ใจเป็นหลัก
รายละเอียด
สารบัญ
บทที่ 1 ขั้นแรก :การตัดสินใจ

- คำถาม 4 ข้อสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

- คำฝากถึงผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

- คำฝากถึงผู้ที่สนใจเรื่องการป้องกันโรคมะเร็ง

บทที่ 2 การทำสมาธิ: เบื้อหลังพลังเงียบในการรักษา

- ลำดับปฏิกิริยาที่ส่งเสริมความสมบูรณ์ของสุขภาพมนุษย์

- ความเครียด ปัจจัยสำคัญในพัฒนาการของการเป็นมะเร็ง

- กระบวนการ 5 ขั้นตอนของการทำสมาธิ

- คุณประโยชน์ที่สำคัญของการทำสมาธิ

บทที่ 3 การทำสมาธิ : กระบวนการฝึกฝนศิลปะ

- กลวิธีของการทำสมาธิเบื้องต้น

- สิ่งแวดล้อม สถานที่ที่เอื้ออำนวยในการทำสมาธิ

- เกณฑ์ในการเลือกท่าเพื่อทำสมาธิ

- วิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อนำไปสู่สภาวะที่มี "การปล่อยวาง"

- การจัดสรรเวลาเพื่อการฝึกสมาธิ

บทที่ 4 การผ่อนคลาย : หัวใจของการปฏิบัติที่ถูกต้อง

- การพิจารณาดุลยภาพหรือภาวะปกติของร่างกาย

- การตอบสนองของร่างกายที่เกิดจากภาวะความเครียดและการผ่อนคลาย

- เราจะมีภาวะผ่อนคลายได้อย่างไร
- วิธีการนึกภาพเพื่อผ่อนคลายของร่างกาย
บทที่ 5 การคิดเชิงบวก : พลังแห่งจิตใจ

- การทำสมาธิและการเพ่งพินิจถึง "ภาวะการคิดเชิงบวก"

- วิธีปฏิบัติในการเพ่งพินิจเพื่อวินิจฉัยปัญหาและตัดสินใจ

- การสร้างความผ่อนคลายและนึกภาพเป็นพลังในการรักษาผู้ป่วย

- สรุปกลวิธีนึกภาพ

- การสร้างสิ่งแวดล้อมหรือพลังแห่งการมองโลกในแง่ดีเพื่อที่จะเยียวยาการเจ็บป่วย

- การทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนความนับถือตนเอง

- การมีเวลาที่จะหัวเราะเพื่อเป็นหนทางสู่การปลดปล่อย

- บทสรุปแนวทางในการสร้างทัศนคติด้านบวก

บทที่ 6 การควบคุมความเจ็บปวด: เพียงความเจ็บปวดเท่านั้น

- ความเจ็บปวดที่แท้ไม่ทำให้เจ็บปวด

- การรู้จักธรรมชาติแท้ๆ ของความเจ็บปวด

- สิ่งจำเป็นที่สุดในการจัดการกับความกลัว

- การทำสมาธิและการคิดในเชิงบวกเพื่อลดความเจ็บปวด

- การบรรเทาความเจ็บปวดโดยวิธีพึ่งพาสิ่งภายนอก

บทที่ 7 สาเหตุโรคมะเร็งเนื่องมาจากจิตใจฤๅไฉน

- องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง

- ประวัติพัฒนาการทางจิตใจของคนไข้โรคมะเร็ง

- เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดอันใหญ่หลวงของคนส่วนใหญ่

- วงล้อมของเงื่อนไข การเลือกระหว่างความมีระเบียบหรือความไร้ระเบียบ

บทที่ 8 การจัดการกับความเครียดด้วยปัญญาและความรัก

- การขับไล่ความกลัวเพื่อขจัดความเครียด

- เสียงร่ำร้องหาความรักเป็นเหตุให้คนเราเป็นมะเร็ง

- วิธีปล่อยวางทางอารมณ์เพื่อการเยียวยาความเจ็บปวด

- การรู้จักรักตนเองเป็นพลังสร้างสรรค์ค้ำจุนสุขภาพ

- การให้ชีวิตได้สัมผัสกับความรัก โดยให้ความรักหลั่งไหลออกไป

- ความรักคือพลังรักษาความเจ็บป่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
** มีไว้แบ่งปัน 2 เล่ม**
ราคา
45.00 บาท
จำนวน