เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
พรทิวา(กมลา... EG707332284TH
อนุวัตร... EG707332275TH
คุณานนต์... EG707332240TH
ชวพล... EG707332165TH
นายธนพณ... EG707332151TH
กิตติพัฒน์... EG707332117TH
ปิยะวัจน์... RG246425673TH
อุ่นเรืองศรี... RG246425537TH
เกรึยง... RG246425695TH
มณีโรจน์... EG707331791TH
พัชราพร... EG707331788TH
ชัยสิทธิ์... RG246425165TH
พงศกร... EG707331757TH
ซ.เบนิลดา... EG707331743TH
ขวัญธนิสฐ์... RG246425090TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ยุทธศาสตร์ประกอบเครื่องประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
เนื้อหา

หนังสือที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อให้คนไทยเห็นภาพร่วมกันว่า..

"เมื่อมีการออกแบบระบบโครงสร้าง และองค์ประกอบเครื่องประเทศไทยเมื่อสมบูรณ์ก็จะเกิดประเทศไทยที่เป็นองค์รวม มีคุณสมบัติใหม่ อันมหัศจรรย์ผุดบังเกิด

คนไทยทั้งประเทศจะสมานฉันท์ ก้าวข้ามการแตกแยกทุกประเภท เพราะเป็นประเทศไทยทั้งหมดเป็นองค์รวม เมื่อคนไทยก้าวข้ามการแตกแยกจะเกิดเป็นพลังสร้างสรรค์มหาศาล ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

จะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยทำไม่ได้อีกต่อไป

สารบัญ

1. บุพบท

2. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล คือ สิ่งสูงสุดของมนุษยชาติ

3. ชุมชนคือหน่วยพื้นฐานของสังคมศานติสุข

4. ไตรอาวุธ บนเส้นทางประกอบเครื่องประเทศไทย

- การแยกส่วน

- หลักคิด หลักปฏิบัติ

- การคิดแบบทางสายกลาง (จิตสำนึกองค์รวม)

- วิธีคิดแบบทางสายกลาง (ทำให้เกิดปัญญาสูงสุด)

- การคิดแบบทางสายกลาง (ทำให้ปัญญาทะลุทะลวง)

- ความจริงแห่งองค์รวมและความจริงแห่งบูรณาการ

5. เลียนแบบธรรมชาติ ออกแบบระบบและโครงสร้างประเทศไทย

6. ประเทศไทยขันธ์ 10

7. โครงสร้างสมองกับสังคม

สังคมสมองส่วนหน้า - สังคมสมองส่วนหลัง

8. ไม่รื้อของเก่า-ร่วมสร้างสิ่งใหม่ที่ดี "วิถีแห่งความเจริญไม่มีเสื่อม"

9. ขันธ์ที่ 1 ร่างกายประเทศไทย แข็งแรง

- กระบวนการชุมชน

- กลไกประสานการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับจังหวัด

10. ขันธ์ที่ 2 สมองของประเทศเข้มแข็ง

- หน้าที่ของสมอง

- การสร้างโครงสร้างทางสมองของประเทศ

- ระบบการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

11. ขันธ์ที่ 3 ระบบบริหารภาครัฐสมรรถนะสูง จุดคานงัดไปสู่ทกเรื่อง

12. ขันธ์ที่ 4 ภาคธุรกิจที่บูรณาการกับองค์รวมประเทศไทย

13. ขันธ์ที่ 5 สังคมเข้มแข็ง เพื่อโครงสร้างแห่งความเป็นธรรม

14. ขันธ์ที่ 6 ระบบการยกระดับสมรรถนะของชาติให้สูงสุด

- โครงสร้างใหม่ของการเรียนรู้

- หลักการ

- วัตถุประสงค์

- การเรียนรู้ 3 ฐาน

15. ขันธ์ที่ 7 องค์กรทางศาสนาประยุกต์ ใช้ปัญญาสูงสุด ในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ

16. ขันธ์ที่ 8 กองทัพกับการสร้างระบบคุ้มกันชาติ เปิดโอกาสให้เกิดสังคมสมองส่วนหน้า

17. ขันธ์ที่ 9 ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารที่ทำให้คนทั้งประเทศรู้ความจริงอย่างทั่วถึง

18. ขันธ์ที่ 10 ระบบสุขภาพ คือ ทั้งหมด

19. จังหวัด คือ จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประชาชนภูมิบ้านภูมิเมืองจังหวัดคือจุดคานงัด

20. บทส่งท้าย
รายละเอียด

ISBN 9786167680101

น้ำหนัก 400 กรัม

เนื้อในพิมพ์ พิมพ์ 2 สี

ชนิดกระดาษ กระดาษปอนด์

จำนวน 160 หน้า
ราคาปก
250.00 บาท
ลดเหลือ
200.00 บาท
จำนวน