เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ชนิดา... RG246429445TH
พรทิวา(กมลา... EG707332284TH
อนุวัตร... EG707332275TH
คุณานนต์... EG707332240TH
ชวพล... EG707332165TH
นายธนพณ... EG707332151TH
กิตติพัฒน์... EG707332117TH
ปิยะวัจน์... RG246425673TH
อุ่นเรืองศรี... RG246425537TH
เกรึยง... RG246425695TH
มณีโรจน์... EG707331791TH
พัชราพร... EG707331788TH
ชัยสิทธิ์... RG246425165TH
พงศกร... EG707331757TH
ซ.เบนิลดา... EG707331743TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
ยากัญชา คู่มือประชาชน
ชื่อผู้แต่ง
ภญ.อาสาฬา เชาว์เจริญ, ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว, ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
เนื้อหา
อีกหนึ่งความพยายามที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อเป็นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน
สารบัญ :
- เกริ่นนำ
- พฤกษศาสตร์กัญชา
- การปลูกกัญชาในภาคประชาชน
- สารพฤกษเคมีในกัญชา
- กัญชาในสังคมโลกและกติการะหว่างประเทศ
- กัญชาในสังคมวัฒนธรรมไทย
- องค์ความรู้กัญชาในการแพทย์ไทยดั้งเดิม
- ระบบแคนนาบินอยด์ในร่างกาย
- เภสัชจลนศาสตร์ของกัญชา
- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกัญชา
- ผลิตภํณฑ์ยาจากกัญชา
- ยากัญชาในประเทศไทย
- ข้อควรระวังในการใช้ยากัญชา
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ยากัญชา
รายละเอียด

ปกพิมพ์ 4 สีเคลือบพีวีซีด้าน+สปอร์ตยูวี
เนื้อในจำนวน 88 หน้า พิมพ์ 2 สี
กระดาษถนอมสายตา 100 แกรม
เข้าเล่มไสกาว
ราคา
150.00 บาท
จำนวน