เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ปุจฉา วิสัชนา 108 ปัญหาทางอายุรกรรม
ชื่อผู้แต่ง
นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง

ปุจฉา-วิสัชชนา:โรคหัวใจและหลอดเลือด(Cardiology)
- ยาอมใต้ลิ้น nitroglycerine(NTG) ยังมีที่ใช้หรือไม่ ถ้าไม่มีเพราะอะไร
- Long acting nitrate ใน stable angina ช่วยได้ไหม มีที่ใช้อย่างไร
- ผู้ป่วย coronary artery disease ใด ที่มีข้อบ่งชี้ไปทำ percutaneous coronary intervention(PCI)
- การรักษา coronary artery disease ด้วย percuttaneous coronary intervention,coronary artery bypass graft หรือยา อย่างไหนดีกว่ากัน
- กรณีใดของ coronary artery disease ที่รักษาด้วยยาและไม่ควรทำCAG
- กรณีไม่มี treadmill stress test ควรแนะนำผู้ป่วยออกกำลังกายอย่างไรดีหลัง AMI
- การรักษา congestive heart failure(CHF)ด้วย diuretics ช่วยให้ผู้ป่วยอายุยืนขึ้นหรือไม่ หรือเป็นการลดอาการอย่างเดียว
- ควรรักษาผู้ป่วยอายุ 60 ปี มีความดันโลหิต 200/90 มม.ปรอท ด้วยยาอะไร ถ้าผู้ป่วยไม่มีเบาหวาน ไม่อ้วนและไตปกติ
- การรักษา hypertension จะใช้ยา beta-blocker ร่วมกับ ACE -inhibitor ผิดหรือไม่และถ้าผิดเพราะอะไร
- ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ใช้ HCTZ และ beta-blosker แล้วความดันโลหิตยังสูงอยู่และผู้ป่วยไอมาก เมื่อได้ยา ACE-inhibitor เราจะใช้ยาอะไร

ปุจฉา-วิสัชนา:โรดระบบทางเดินหายใจและปอด (pulmonary medicine)
- Inhaled Corticosteroids(ICs) หลายชนิดที่ใช้รักษาโรคหืด(asthma) มีความแตกต่างกันอย่างไร
- การรักษาวัณโรคปอดจะใช้ยาแบบรวมเม็ด เช่น rifater ดีหรือจะเป็นยาแบบแยกเม็ด เช่น isoniazid rifampicin pyrazinamide
- ขนาดของยา pyrazinamide ที่ถูกต้องควรเป็นเท่าไร
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับยา HRZE ไปประมาณ 2 สัปดาห์แล้วมีอาการเหลือง(Jaundice) มีอาการแพ้ยาอะไรมากที่สุด
- ผู้ป่วยวัณโรคปอดได้ยา HRZE ไปประมาณ 2 สัปดาห์แล้วมีอาการเหลือง(Jaundice) เกิดขึ้น จะมีวิธี challenge ยาอย่างไร
- การใช้ DOTs ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค จะใช้ญาติผู้ป่วยหรือจะใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นคนทำ DOTs
- ทำไมต้องส่ง sputum AFB หลังจากรักษาผู้ป่วยวัณโรคไปได้ 2 เดือน อัตราของsputum conversionจากpositive AFB เป็น negative AFB ที่ 2 เดือนนี้มีประมาณเท่าไหร่
- Prevalence ของเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา INH และ rifampicin แบบ primary resistance ขณะนี้เป็นเท่าไหร่ เราจำเป็นจะต้องส่ง culture for sensitivity test สำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกรายหรือไม่
- รักษาวัณโรคปอดด้วยยาวัณโรคที่เหมาะสมและผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นไปนานเท่าไหร่ ผู้ป่วยจึงจะไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น
- ภาวะ reexpansion pulmonary edema เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
- ต้องทำ endoscopy ในผู้ป่วยที่มี upper gastrointestinal bleeding ทุกรายหรือไม่ แพทย์โรงพยาบาลชุมชนจะทำอย่างไรดี
- มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าการใช้ simethicone ช่วยทำให้อาการท้องอืดของผู้ป่วยดีขึ้น
- ผู้ป่วยที่บอกว่าตนเองเป็นโรคกระเพาะ หรือแพทย์บอกว่าเป็นโรคกระเพาะ(peptic ulcer) นั้น เป็นโรคกระเพาะจริงๆ สักเท่าใด จะมีการซักประวัติอะไรที่จะช่วยบอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะจริงๆ
- โรงพยาบาลที่ไม่มี endoscope เพื่อพิสูจน์ Helicobecter pylori infection ในผู้ป่วยที่เป็น chronic dyspepsia ควรลองให้ empiric antibiotic treatment ไปเลยจะดีไหม วิธีใดที่บอกว่าผู้ป่วยเป็น Helicobactor pylori infection โดยไม่ต้อง scope
- ผู้ป่วย upper gastrointestinal bleeding รายใดบ้างที่ควร refer โดยไม่ควรเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาล ชุมชน
- การรักษาโรคกระเพาะ ควรให้ H2 blocker หรือ proton pump inhibitor ไปนานเท่าไหร่ และมีโอกาสที่จะมีอาการใหม่หรือเป็นแผลกลับมาใหม่มากน้อยเท่าไหร่

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคติดเชื้อ (Infectious Disseases)
- มีวิธีใดบ้างที่จะทราบว่ายา local made มีประสิทธิภาพดี เทียบเท่ากับยาต้นตำรับ(original)
- การรับประทานยา antihistamine บางอย่าง ร่วมกับยา macrolide หรือยา cisapride มีอันตรายหรือไม่
- กำหนด dose ของยาในผู้ป่วยที่อ้วนมากๆ อย่างไร
- Hospital acquired infection อะไรบ้างที่จะไม่ตอบสนองต่อ ceftazidime
- สำหรับผุ้ป่วยที่ติดเชื้อและจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลมีโรคอะไบ้างที่ไม่จำเป็นต้องให้ยาวนานถึง 2 สัปดาห์
- Community-acquired infection อะไรบ้างที่ไม่ตอบสนองต่อ ceftriaxone - เวลาเป็นไข้ เจ็บคอ และมีน้ำมูก เราควรรับประทาน amoxicillin หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีน้ำมูกหรือเสมหะเขียว

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคไต (Nephrology)
- การแก้ไข hyperkalemia ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
- วิธีแก้ไข metabolic acidosisในผู้ป่วย shock หรือ sepsis ทำอย่างไร มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยจริงหรือไม่
- ควรให้สเตอรอยด์ในผู้ป่วย nephrotic syndrome นานเท่าไหร่ที่จะดูว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาและเมื่อไหร่จะทำkidney biopsy

ปุจฉา-วิสัชนา :โรคมะเร็ง (Oncology)
- Screening for cancer มีประโยชน์จริงหรือและ cancer screening สำหรับ solid tumor ใดที่เหมาะสมกับคนไทย

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม(Endocrinology)
- แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเกิดจากสาเหตุใดบ้าง
- จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรู้ว่าแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็น neuropathic foot หรือ ischemic foot ulcer
- หลักการดูแลรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
- ใช้น้ำผึ้งรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานได้ผลหรือไม่
- ควรส่งผู้ป่วยไปทำ bypass surgery เมื่อไหร่
- มีหลักการดูแลเท้าตนเองที่บ้าน(foot self care)อย่างไรบ้าง
- ทำไมต้องให้คนอ้วนลดน้ำหนัก
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าควรแนะนำการออกกำลังกายอย่างไร
- ลดความอ้วน ทำอย่างไรให้ได้ผล
- รับประทานแคลเซี่ยมในหญิงวัยหมดประจำเดือนสามารถป้องกันการเกิดกระดูกพรุนได้หรือไม่
- ฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยรักษามวลกระดูกได้เพียงใด
- เมื่อใดจะบอกผู้ป่วยว่าใช้ยารับประทานลดระดับน้ำตาลในเลือด(oral hypoglycemia drugs)ไม่ได้ผล(secondary drug failure)
- ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารและได้รับยาในกลุ่ม sulfonylureas ขนาดสูงสุดแล้วไม่ได้ผลควรทำอย่างไร
- ควรเลือกยารับประทานลดระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มใดร่วมกับยาในกลุ่ม sulfonylureas
- เมื่อใช้ยาร่วมกันระหว่างยาในกลุ่ม sulfonylureas และ metformin แล้ว ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ควรทำอย่างไร
- ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม thiazolidinediones ได้ควรทำอย่างไร
- การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่มี vascular complications ควรเข้มงวดเพียงใด
- ในโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่สามารถตรวจระดับ HbA1cได้ ควรปฏิบัติอย่างไร
- การใช้ยาลดไขมันในเลือดในกลุ่ม statin ในผู้ป่วยเบาหวานมีประโยชน์เพียงใด

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคผิวหนัง (Dermatology)
- Sweet s syndrome เป็นอย่างไร
- รอยโรคบนผิวหนังของ dermotomyositis มีลักษณะอย่างไร
- ผื่นผิวหนังบางชนิดใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ internal malignancy
- จะรักษาโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) กันอย่างไร
- จะรักษา seborrheic dermatitis กันอย่างไร
- ผื่นลอก (exfoliative dermatitis)และการรักษา
- Chronic urticaria และการรักษา
- ยาและโรคบางชนิดใดที่ทำให้ผิวคล้ำ
- โรคเรื้อนและการรักษา
- การแพ้ยาและการดูแลรักษา
- ปกิณกะเรื่องเริม(Herpes simplex)
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงูสวัด(Herpes zoster)
- ปกิณกะเรื่องคัน
- ปกิณกะเรื่องสิว
- Creeping eruption และการรักษา
- การดูแลรักษาผมร่วงแบบ alopecia areata
- ผมร่วงแบบผู้ชายจากพันธุกรรมและฮอร์โมน (male androgenetic alopecia)และการรักษา
- ผมร่วมแบบผู้หญิงจากพันธุกรรมและฮอร์โมน (female androgenetic alopecia) และการรักษา
- ในการวินิจฉัย tinea unguium จำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มให้การรักษาทุกรายหรือไม่และต้องส่งตรวจอะไรบ้าง
- ในการรักษาtinea unguium ยาทา (Topical therapy) มีที่ใช้หรือไม่ และมียาใดบ้างที่มีข้อมูลสนับสนุน
- ในการรักษา tinea unguium ยารับประทานมีอะไรบ้างและควรใช้ยาขนานใด
- จะประเมินการตอบสนองการรักษา tinea unguium ได้อย่างไร

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคระบบประสาท (Neurology)
- เมื่อไหร่จะหยุดยากันชัก
- ผู้ป่วยโรคลมชักที่ให้ dilantin แล้วยังชักบ่อยมากจะทำอย่างไร
- จำเป็นต้องส่ง CT scan ในผู้ป่วยโรคลมชักหรือไม่
- วิธีแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก (epilepsy) มีอะไรบ้าง
- ยา dilantin ชนิด local-made เชื่อถือได้หรือไม่
- ผู้ป่วยชักแต่หาเส้นแทง IV เพื่อให้ diazepam เข้าหลอดเลือดไม่ได้ จะทำอย่างไร
- เมื่อไหร่จะส่งผู้ป่วยโรคลมชักไปผ่าตัด ผ่าตัดแล้วช่วยผู้ป่วยได้จริงหรือ
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายจำเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือไม่
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใดที่สมควรจะถูกส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลศูนย์
- ควรให้ยา statinในผู้ป่วย TIA หรือ stroke หรือไม่
- การใช้ thrombolytic agents ในผู้ป่วย ischemic stroke มีประโยชน์จริงหรือไม่
- การใช้ aspirin และยาต้านเกล็ดเลือดขนานอื่นๆ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ควรเลือกขนานใด เริ่มให้เมื่อไหร่
- ควรลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันหรือไม่
รายละเอียด
หนังสือที่รวบรวมคำถามและคำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินอาหารและปอด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคผิวหนัง โรคระบบประสาท ซึ่งมีความหลากหลาย ในสาขาวิชา จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบเวชปฏิบัติที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
100.00 บาท
จำนวน