เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
เจ... RE599045729TH
อุษาวดี... RE599045715TH
พชรพรรณ... RE599045701TH
จรีพรรณ... RE599045335TH
นางฐิติกานต์... RE599045220TH
คงกฤช... RE598995245TH
ธนปนันท์... RE598994917TH
พิตยา... RE599001073TH
เพียร.... EF266011891TH
ดวงกมล... EF266011874TH
นภาพร... RE599000957TH
นพ.สันต์... RE599000912TH
อรภัทร​... EF266011843TH
สิริกัญญา... EF266011809TH
จริยา... RE599000529TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ปุจฉา วิสัชนา 108 ปัญหาทางอายุรกรรม
ชื่อผู้แต่ง
นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง

ปุจฉา-วิสัชชนา:โรคหัวใจและหลอดเลือด(Cardiology)>br> - ยาอมใต้ลิ้น nitroglycerine(NTG)ยังมีที่ใช้หรือไม่ ถ้าไม่มีเพราะอะไร
- Long acting nitrate ใน stable angina ช่วยได้ไหม มีที่ใช้อย่างไร
- ผู้ป่วย coronary artery disease ใด ที่มีข้อบ่งชี้ไปทำ percutaneous coronary intervention(PCI)
- การรักษา coronary artery disease ด้วย percuttaneous coronary intervention,coronary artery bypass graft หรือยา อย่างไหนดีกว่ากัน
- กรณีใดของ coronary artery disease ที่รักษาด้วยยาและไม่ควรทำCAG
- กรณีไม่มี treadmill stress test ควรแนะนำผู้ป่วยออกกำลังกายอย่างไรดีหลัง AMI
- การรักษา congestive heart failure(CHF)ด้วย diuretics ช่วยให้ผู้ป่วยอายุยืนขึ้นหรือไม่ หรือเป็นการลดอาการอย่างเดียว
- ควรรักษาผู้ป่วยอายุ 60 ปี มีความดันโลหิต 200/90 มม.ปรอท ด้วยยาอะไร ถ้าผู้ป่วยไม่มีเบาหวาน ไม่อ้วนและไตปกติ
- การรักษา hypertension จะใช้ยา beta-blocker ร่วมกับ ACE -inhibitor ผิดหรือไม่และถ้าผิดเพราะอะไร
- ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ใช้ HCTZ และ beta-blosker แล้วความดันโลหิตยังสูงอยู่และผู้ป่วยไอมาก เมื่อได้ยา ACE-inhibitor เราจะใช้ยาอะไร

ปุจฉา - วิสัชนา:โรดระบบทางเดินหายใจและปอด (pulmonary medicine)
- Inhaled Corticosteroids(ICs) หลายชนิดที่ใช้รักษาโรคหืด(asthma) มีความแตกต่างกันอย่างไร
- การรักษาวัณโรคปอดจะใช้ยาแบบรวมเม็ด เช่น rifater ดีหรือจะเป็นยาแบบแยกเม็ด เช่น isoniazid rifampicin pyrazinamide
- ขนาดของยา pyrazinamide ที่ถูกต้องควรเป็นเท่าไร
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับยา HRZE ไปประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว มีอาการเหลือง(Jaundice) มีอาการแพ้ยาอะไรมากที่สุด
- ผู้ป่วยวัณโรคปอดได้ยา HRZE ไปประมาณ 2 สัปดาห์แล้วมีอาการเหลือง(Jaundice)เกิดขึ้น จะมีวิธี challenge ยาอย่างไร
- การใช้ DOTs ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค จะใช้ญาติผู้ป่วยหรือจะใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นคนทำ DOTs
- ทำไมต้องส่ง sputum AFB หลังจากรักษาผู้ป่วยวัณโรคไปได้ 2 เดือน อัตราของsputum conversionจากpositive AFB เป็น negative AFB ที่ 2 เดือนนี้มีประมาณเท่าไหร่
- Prevalence ของเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา INH และ rifampicin แบบ primary resistance ขณะนี้เป็นเท่าไหร่ เราจำเป็นจะต้องส่ง culture for sensitivity test สำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกรายหรือไม่
- รักษาวัณโรคปอดด้วยยาวัณโรคที่เหมาะสมและผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นไปนานเท่าไหร่ ผู้ป่วยจึงจะไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น
- ภาวะ reexpansion pulmonary edema เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
- ต้องทำ endoscopy ในผู้ป่วยที่มี upper gastrointestinal bleeding ทุกรายหรือไม่ แพทย์โรงพยาบาลชุมชนจะทำอย่างไรดี
- มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าการใช้ simethicone ช่วยทำให้อาการท้องอืดของผู้ป่วยดีขึ้น
- ผู้ป่วยที่บอกว่าตนเองเป็นโรคกระเพาะ หรือแพทย์บอกว่าเป็นโรคกระเพาะ(peptic ulcer)นั้น เป็นโรคกระเพาะจริงๆ สักเท่าใด จะมีการซักประวัติอะไรที่จะช่วยบอกว่าเขาเป็นโรคกระเพาะจริงๆ
- โรงพยาบาลที่ไม่มี endoscope เพื่อพิสูจน์ Helicobecter pylori infection ในผู้ป่วยที่เป็น chronic dyspepsia ควรลองให้empiric antibiotic treatment ไปเลยจะดีไหม วิธีใดที่บอกว่าผู้ป่วยเป็น Helicobactor pylori infection โดยไม่ต้อง scope
- ผู้ป่วย upper gastrointestinal bleeding รายใดบ้างที่ควร refer โดยไม่ควรเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาล ชุมชน
- การรักษาโรคกระเพาะ ควรให้ H2 blocker หรือ proton pump inhibitor ไปนานเท่าไหร่ และมีโอกาสที่จะมีอาการใหม่หรือเป็นแผลกลับมาใหม่มากน้อยเท่าไหร่

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคติดเชื้อ (Infectious Disseases)
- มีวิธีใดบ้างที่จะทราบว่ายา local made มีประสิทธิภาพดี เทียบเท่ากับยาต้นตำรับ(original)
- การรับประทานยา antihistamine บางอย่าง ร่วมกับยา macrolide หรือยา cisapride มีอันตรายหรือไม่
- กำหนด dose ของยาในผู้ป่วยที่อ้วนมากๆ อย่างไร
- Hospital acquired infection อะไรบ้างที่จะไม่ตอบสนองต่อ ceftazidime
- สำหรับผุ้ป่วยที่ติดเชื้อและจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลมีโรคอะไบ้างที่ไม่จำเป็นต้องให้ยาวนานถึง 2 สัปดาห์
- Community-acquired infection อะไรบ้างที่ไม่ตอบสนองต่อ ceftriaxone - เวลาเป็นไข้ เจ็บคอ และมีน้ำมูก เราควรรับประทาน amoxicillin หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีน้ำมูกหรือเสมหะเขียว

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคไต (Nephrology)
- การแก้ไข hyperkalemia ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร
- วิธีแก้ไข metabolic acidosisในผู้ป่วย shock หรือ sepsis ทำอย่างไร มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยจริงหรือไม่
- ควรให้สเตอรอยด์ในผู้ป่วย nephrotic syndrome นานเท่าไหร่ที่จะดูว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาและเมื่อไหร่จะทำkidney biopsy

ปุจฉา-วิสัชนา :โรคมะเร็ง (Oncology)
- Screening for cancer มีประโยชน์จริงหรือและ cancer screening สำหรับ solid tumor ใดที่เหมาะสมกับคนไทย

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม(Endocrinology)
- แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเกิดจากสาเหตุใดบ้าง
- จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรู้ว่าแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็น neuropathic foot หรือ ischemic foot ulcer
- หลักการดูแลรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
- ใช้น้ำผึ้งรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานได้ผลหรือไม่
- ควรส่งผู้ป่วยไปทำ bypass surgery เมื่อไหร่
- มีหลักการดูแลเท้าตนเองที่บ้าน(foot self care)อย่างไรบ้าง
- ทำไมต้องให้คนอ้วนลดน้ำหนัก
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าควรแนะนำการออกกำลังกายอย่างไร
- ลดความอ้วน ทำอย่างไรให้ได้ผล
- รับประทานแคลเซี่ยมในหญิงวัยหมดประจำเดือนสามารถป้องกันการเกิดกระดูกพรุนได้หรือไม่
- ฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยรักษามวลกระดูกได้เพียงใด
- เมื่อใดจะบอกผู้ป่วยว่าใช้ยารับประทานลดระดับน้ำตาลในเลือด(oral hypoglycemia drugs)ไม่ได้ผล(secondary drug failure)
- ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารและได้รับยาในกลุ่ม sulfonylureas ขนาดสูงสุดแล้วไม่ได้ผลควรทำอย่างไร
- ควรเลือกยารับประทานลดระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มใดร่วมกับยาในกลุ่ม sulfonylureas
- เมื่อใช้ยาร่วมกันระหว่างยาในกลุ่ม sulfonylureas และ metformin แล้ว ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ควรทำอย่างไร
- ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม thiazolidinediones ได้ควรทำอย่างไร
- การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่มี vascular complications ควรเข้มงวดเพียงใด
- ในโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่สามารถตรวจระดับ HbA1cได้ ควรปฏิบัติอย่างไร
- การใช้ยาลดไขมันในเลือดในกลุ่ม statin ในผู้ป่วยเบาหวานมีประโยชน์เพียงใด

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคผิวหนัง (Dermatology)
- Sweet s syndrome เป็นอย่างไร
- รอยโรคบนผิวหนังของ dermotomyositis มีลักษณะอย่างไร
- ผื่นผิวหนังบางชนิดใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ internal malignancy
- จะรักษาโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) กันอย่างไร
- จะรักษา seborrheic dermatitis กันอย่างไร
- ผื่นลอก (exfoliative dermatitis)และการรักษา
- Chronic urticaria และการรักษา
- ยาและโรคบางชนิดใดที่ทำให้ผิวคล้ำ
- โรคเรื้อนและการรักษา
- การแพ้ยาและการดูแลรักษา
- ปกิณกะเรื่องเริม(Herpes simplex)
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงูสวัด(Herpes zoster)
- ปกิณกะเรื่องคัน
- ปกิณกะเรื่องสิว
- Creeping eruption และการรักษา
- การดูแลรักษาผมร่วงแบบ alopecia areata
- ผมร่วงแบบผู้ชายจากพันธุกรรมและฮอร์โมน (male androgenetic alopecia)และการรักษา
- ผมร่วมแบบผู้หญิงจากพันธุกรรมและฮอร์โมน (female androgenetic alopecia) และการรักษา
- ในการวินิจฉัย tinea unguium จำเป็นต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มให้การรักษาทุกรายหรือไม่และต้องส่งตรวจอะไรบ้าง
- ในการรักษาtinea unguium ยาทา (Topical therapy) มีที่ใช้หรือไม่ และมียาใดบ้างที่มีข้อมูลสนับสนุน
- ในการรักษา tinea unguium ยารับประทานมีอะไรบ้างและควรใช้ยาขนานใด
- จะประเมินการตอบสนองการรักษา tinea unguium ได้อย่างไร

ปุจฉา-วิสัชนา:โรคระบบประสาท (Neurology)
- เมื่อไหร่จะหยุดยากันชัก
- ผู้ป่วยโรคลมชักที่ให้ dilantin แล้วยังชักบ่อยมากจะทำอย่างไร
- จำเป็นต้องส่ง CT scan ในผู้ป่วยโรคลมชักหรือไม่
- วิธีแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก (epilepsy) มีอะไรบ้าง
- ยา dilantin ชนิด local-made เชื่อถือได้หรือไม่
- ผู้ป่วยชักแต่หาเส้นแทง IV เพื่อให้ diazepam เข้าหลอดเลือดไม่ได้ จะทำอย่างไร
- เมื่อไหร่จะส่งผู้ป่วยโรคลมชักไปผ่าตัด ผ่าตัดแล้วช่วยผู้ป่วยได้จริงหรือ
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายจำเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือไม่
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใดที่สมควรจะถูกส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลศูนย์
- ควรให้ยา statinในผู้ป่วย TIA หรือ stroke หรือไม่
- การใช้ thrombolytic agents ในผู้ป่วย ischemic stroke มีประโยชน์จริงหรือไม่
- การใช้ aspirin และยาต้านเกล็ดเลือดขนานอื่นๆ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ควรเลือกขนานใด เริ่มให้เมื่อไหร่
- ควรลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันหรือไม่
รายละเอียด
หนังสือที่รวบรวมคำถามและคำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินอาหารและปอด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคผิวหนัง โรคระบบประสาท ซึ่งมีความหลากหลาย ในสาขาวิชา จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบเวชปฏิบัติที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
100.00 บาท
จำนวน