เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
ธานี... EG707328934TH
ยงยุทธ... RG247478173TH
ทิฆัมพร... RG247478108TH
ไพบูลย์... RG247477990TH
กวีไกร... RG247477986TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 

ตัวอย่าง

ชื่อสินค้า
มารู้จักโรคไตวายเรื้อรังกันเถอะ (สภาพ 80%)
ชื่อผู้แต่ง
พญ. สุมาลี นิมมานนิตย์ และคณะ
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

มารู้จักโรคไตวายเรื้อรังกันเถอะ

วิธีรักษาโรคไตวายเรื้อรังมีอะไรบ้าง

การรักษาด้วยยาและการควบคุมน้ำ เกลือ อาหาร
- การรักษาด้วยยา
- การควบคุมน้ำ
- การควบคุมเกลือโซเดียม
- การควบคุมเกลือโปรแตสเซี่ยม
- การควบคุมอาหารโปรตีน
- ประเภทของอาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

การขจัดของเสียทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง(Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis,CAPD)
- หลักการ
- วิธีการ
- การปฏิบัติ
- การควบคุมอาหารและน้ำ
- เพศสัมพันธ์
- ภาวะแทรกซ้อน

การฟอกเลือด(การทำไตเทียม,Hemodialysis)
- หลักการ
- การเตรียมหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือด
- วิธีการฟอกเลือด
- การปฏิบัติ
- การควบคุมอาหารและน้ำ
- เพศสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีขจัดของเสียทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง(ซี เอ พี ดี)และการฟอกเลือด
- การรักษาทำให้โรคไตวายเรื้อรังดีขึ้นหรือไม่
- ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใด
- คุณภาพชีวิตขณะรับการรักษาเป็นอย่างไร

ข้อแตกต่างระหว่างการรักษาด้วยวิธีขจัดของเสียทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง(ซีเอพีดี)และการฟอกเลือด

หลักในการเลือกวิธีรักษา

การปลูกถ่ายไต(Renal Transplantation)
- หลักการ
- คุณสมบัติของผู้ป่วยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถ่ายไต(ผู้รับไต)
- คุณสมบัติของผู้ให้ไต
- การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
- การให้ยากดภูมิต้านทาน
- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับไต
- การรักษาหลังการปลูกถ่ายไต
- ภาวะแทรกซ้อน
- ผลต่อผู้ให้ไตที่มีชีวิต
- ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าใด
ภาคผนวก

ชีวิตเป็นสุขได้แม้ไตวาย
ถาม-ตอบ
ดัชนี
รายละเอียด

โรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดกับคนไทยจำนวนมาก และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมทุกระดับ เพราะโรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง ต้องการการรักษาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บางคนถึงระดับที่ต้องฟอกไตตลอดชีวิต การดูแลรักษาแต่ละวิธีนั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และต้องใส่ใจในการดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตปกติที่สุด

** มีหนังสือเหลือ 10 เล่มเท่านั้น **
ราคาปก
65.00 บาท
ลดเหลือ
45.00 บาท
จำนวน