เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
เจ... RE599045729TH
อุษาวดี... RE599045715TH
พชรพรรณ... RE599045701TH
จรีพรรณ... RE599045335TH
นางฐิติกานต์... RE599045220TH
คงกฤช... RE598995245TH
ธนปนันท์... RE598994917TH
พิตยา... RE599001073TH
เพียร.... EF266011891TH
ดวงกมล... EF266011874TH
นภาพร... RE599000957TH
นพ.สันต์... RE599000912TH
อรภัทร​... EF266011843TH
สิริกัญญา... EF266011809TH
จริยา... RE599000529TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะทางคลินิก + DVD
ชื่อผู้แต่ง
รศ.พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.สาธิต วรรณแสง
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1. บทนำเวชศาสตร์คลินิก
2. ศิลปะในการปฏิบัติเวชกรรม
3. การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วย
4. การตรวจร่างกาย
5. การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม
6. การวินิจฉัยโรค
7. การสืบค้น
8. การประเมินข้อมูลทางคลินิก
9. การเขียนใบสั่งยาและใบสั่งการรักษา
10. การให้คำแนะนำและคำอธิบาย
11. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ
12. การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย
13. การนำเสนอปัญหาผู้ป่วย
14. การเรียนทางคลินิก
15. การสอบทางคลินิก
16. การใช้ภาษาในการเขียนและการพูดทางการแพทย์
รายละเอียด
ทักษะทางคลินิก เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเวชกรรม ซึ่งได้รวบรวมทักษะและวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือแนวทางสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน