เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
จิรัชญา... EF207587952TH
พิชชาภา... EF207587855TH
ขวัญใจ... EF207587878TH
นพเกตุ... EF207587609TH
รุ้งศิริ... RG246496462TH
นางสาวสิริเลิศ... RG246495524TH
พรพิมล... EF207587396TH
นางสาวฟัลซานา... EF207587382TH
อนันต์... RG246495042TH
ชญาณิน... EF207587365TH
นายถิรวัฒน์... RG246495087TH
ศุภกร... EF207587334TH
คุณนิธิมา... RG246494872TH
จักรพงศ์... RG246494798TH
นายนัทธวงศ์... EF207587303TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะทางคลินิก + DVD
ชื่อผู้แต่ง
รศ.พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.สาธิต วรรณแสง
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1. บทนำเวชศาสตร์คลินิก
2. ศิลปะในการปฏิบัติเวชกรรม
3. การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วย
4. การตรวจร่างกาย
5. การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม
6. การวินิจฉัยโรค
7. การสืบค้น
8. การประเมินข้อมูลทางคลินิก
9. การเขียนใบสั่งยาและใบสั่งการรักษา
10. การให้คำแนะนำและคำอธิบาย
11. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ
12. การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย
13. การนำเสนอปัญหาผู้ป่วย
14. การเรียนทางคลินิก
15. การสอบทางคลินิก
16. การใช้ภาษาในการเขียนและการพูดทางการแพทย์
รายละเอียด
ทักษะทางคลินิก เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเวชกรรม ซึ่งได้รวบรวมทักษะและวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือแนวทางสำหรับการเรียน การสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน