เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นลพัทธ์... EU470675425TH
สมพร... RC156741289TH
กรรณิการ์... RC156741261TH
รมณีย์... RC156741235TH
สุรชา... EU470675371TH
พรรณรวี... RC156740969TH
ธาวินี... RC156740955TH
คนึงนิด... RC156740941TH
Prompt... EU470675310TH
นางอนงรัตน์... RC156740822TH
นายภานุเดช... EU470675270TH
วิกานดา... EU470675266TH
รำไพ... RC156740782TH
ฐิติญา... RC156740663TH
อารียา... RC1567405495TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะทางคลินิก (ปกอ่อน) + DVD
ชื่อผู้แต่ง
รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.สาธ
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.บทนำเวชศาสตร์คลินิก
2.ศิลปะในการปฏิบัติเวชกรรม
3.การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วย
4.การตรวจร่างกาย
5.การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม
6.การวินิจฉัยโรค
7.การสืบค้น
8.การประเมินข้อมูลทางคลินิก
9.การเขียนใบสั่งยาและใบสั่งการรักษา
10.การให้คำแนะนำและคำอธิบาย
11.การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ
12.การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย
13.การนำเสนอปัญหาผู้ป่วย
14.การเรียนทางคลินิก
15.การสอบทางคลินิก
16.การใช้ภาษาในการเขียนและการพูดทางการแพทย์
รายละเอียด
ทักษะทางคลินิก เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเวชกรรม ซึ่งได้รวบรวมทักษะและวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือแนวทางสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
270.00 บาท
จำนวน