1เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ประภาศรี.... RC118385975TH
กานต์กนิษฐ์... RC118385896TH
ต่อพงษ์... EU470546315TH
นายลือชัย... EU470546289TH
นายสมชัย... RC118385834TH
เพ็ญนภา... EU470546261TH
นางสาวณัฐพัชร... EU470546258TH
ฏรงศ์กลด... EU470546244TH
พิรดา... EU470546227TH
จุฑามาศ... RC118385587TH
จิรานิตย์... RC118385466TH
ชณิกา... RC118385508TH
นพดล... EU470546195TH
ณัฐชา... RC118385471TH
ธีรภัทร์... EU470546160TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะทางคลินิก (ปกอ่อน) น้ำเงิน + DVD
ชื่อผู้แต่ง
รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.สาธ
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.บทนำเวชศาสตร์คลินิก
2.ศิลปะในการปฏิบัติเวชกรรม
3.การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วย
4.การตรวจร่างกาย
5.การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม
6.การวินิจฉัยโรค
7.การสืบค้น
8.การประเมินข้อมูลทางคลินิก
9.การเขียนใบสั่งยาและใบสั่งการรักษา
10.การให้คำแนะนำและคำอธิบาย
11.การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ
12.การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย
13.การนำเสนอปัญหาผู้ป่วย
14.การเรียนทางคลินิก
15.การสอบทางคลินิก
16.การใช้ภาษาในการเขียนและการพูดทางการแพทย์
รายละเอียด
ทักษะทางคลินิกŽ เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเวชกรรม ซึ่งได้รวบรวมทักษะและวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือแนวทางสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
270.00 บาท
จำนวน