เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
วรงค์... RG246655813TH
ชญานุช... EF207141096TH
นางสาวมธุรส... EF207141079TH
ศิวกร... EF207141065TH
นายกันดิศ... EF207141017TH
กฤษณา... OB100803725TH
ธนพร... EF207141003TH
หทัยรัตน์... EF207140952TH
พนารัตน์... EF207589587TH
ภาวิดาภ์... EF207589468TH
นายจักรพงษ์... EF207589485TH
นายยุทธนา... EF207589437TH
สุชาดา... EF207589423TH
ปิติพร... EF207589352TH
วรรณพร... EF207588318TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะทางคลินิก + DVD
ชื่อผู้แต่ง
รศ.พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.สาธิต วรรณแสง
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1. บทนำเวชศาสตร์คลินิก
2. ศิลปะในการปฏิบัติเวชกรรม
3. การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วย
4. การตรวจร่างกาย
5. การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม
6. การวินิจฉัยโรค
7. การสืบค้น
8. การประเมินข้อมูลทางคลินิก
9. การเขียนใบสั่งยาและใบสั่งการรักษา
10. การให้คำแนะนำและคำอธิบาย
11. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ
12. การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย
13. การนำเสนอปัญหาผู้ป่วย
14. การเรียนทางคลินิก
15. การสอบทางคลินิก
16. การใช้ภาษาในการเขียนและการพูดทางการแพทย์
รายละเอียด
ทักษะทางคลินิก เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเวชกรรม ซึ่งได้รวบรวมทักษะและวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือแนวทางสำหรับการเรียน การสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน