เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ศจีรัตน์... EU470674186TH
ลาวัลยา... EU470674172TH
ภัทรพงศ์... ส่งขนส่ง
ศุจินทรา... RJ635729564TH
พัชรินทร์... EU47067412TH
สุวิมล... RJ635728970TH
ฐณธร... EU470674084TH
เทิดศักดิ์... EU470674040TH
นธา... RJ635728878TH
ต่อพงษ์... EU470674053TH
เพ็ญพิชญา... EU470674022TH
ศิวกร... EU470674005TH
นางสาวอัจฉรา... EU470674019TH
รักศักดิ์... RC118386865TH
ปุณยวีร์... EU470673999TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะทางคลินิก (ปกอ่อน) น้ำเงิน + DVD
ชื่อผู้แต่ง
รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.สาธ
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1.บทนำเวชศาสตร์คลินิก
2.ศิลปะในการปฏิบัติเวชกรรม
3.การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วย
4.การตรวจร่างกาย
5.การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม
6.การวินิจฉัยโรค
7.การสืบค้น
8.การประเมินข้อมูลทางคลินิก
9.การเขียนใบสั่งยาและใบสั่งการรักษา
10.การให้คำแนะนำและคำอธิบาย
11.การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ
12.การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย
13.การนำเสนอปัญหาผู้ป่วย
14.การเรียนทางคลินิก
15.การสอบทางคลินิก
16.การใช้ภาษาในการเขียนและการพูดทางการแพทย์
รายละเอียด
ทักษะทางคลินิกŽ เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเวชกรรม ซึ่งได้รวบรวมทักษะและวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือแนวทางสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
270.00 บาท
จำนวน