เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
ธานี... EG707328934TH
ยงยุทธ... RG247478173TH
ทิฆัมพร... RG247478108TH
ไพบูลย์... RG247477990TH
กวีไกร... RG247477986TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
ทักษะทางคลินิก + DVD
ชื่อผู้แต่ง
รศ.พญ.จินตนา ศิรินาวิน และ นพ.สาธิต วรรณแสง
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง
1. บทนำเวชศาสตร์คลินิก
2. ศิลปะในการปฏิบัติเวชกรรม
3. การสัมภาษณ์และการซักประวัติผู้ป่วย
4. การตรวจร่างกาย
5. การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม
6. การวินิจฉัยโรค
7. การสืบค้น
8. การประเมินข้อมูลทางคลินิก
9. การเขียนใบสั่งยาและใบสั่งการรักษา
10. การให้คำแนะนำและคำอธิบาย
11. การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ
12. การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย
13. การนำเสนอปัญหาผู้ป่วย
14. การเรียนทางคลินิก
15. การสอบทางคลินิก
16. การใช้ภาษาในการเขียนและการพูดทางการแพทย์
รายละเอียด
ทักษะทางคลินิก เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติเวชกรรม ซึ่งได้รวบรวมทักษะและวิธีการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อเป็นคู่มือแนวทางสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ราคาปก
350.00 บาท
ลดเหลือ
300.00 บาท
จำนวน