เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
รจนา... EF266009252TH
ตฤณ... EF266050386TH
นายวิโรจน์... EF266009249TH
ปริญ... EF266009235TH
หยาดนภา... EF266009204TH
ภาวิณี... EF266009218TH
ปาริสา​... EF266009195TH
ศรีสุนันท์... EF266009178TH
หทัยรัตน์... RL857850205TH
พชร... RL857850267TH
อัญชิตา... RL857850029TH
ธนกฤต... EF266009155TH
เสาวนีย์... RL857850050TH
ฐณธร... RL857850063TH
เนตรนภิศ... RL857849547TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
คู่มือการตั้งครรภ์คุณภาพ (สภาพปก 70-80%)
ชื่อผู้แต่ง
จากหนังสือ What to Expect When You
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

ตอนที่1.การเริ่มต้น

1.สัญญาณการตั้งครรภ์
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้การฝากครรภ์

2.คุณคือหญิงตั้งครรภ์
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การวินิจฉัยทารกก่อนคลอด

3. เก้าเดือนของการอุ้มท้อง
-สิ่งที่ควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ปัจจัยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทารกในครรภ์

4.โภชนาการ
-ข้อควรปฏิบัติในระหว่างตั้งครรภ์
-กลุ่มอาหารและแหล่งสารอาหาร
ตอนที่ 2. เก้าเดือนแห่งการรอคอย จากวันปฏิสนธิถึงวันคลอด

5 เดือนแรก
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในการไปฝากครรภ์ครั้งแรก
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
ข้อควรรู้..การตรวจครรภ์ตามนัด

6 เดือนที่สอง
-สิ่งที่แพทย์จะให้คุณเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่ควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

7 เดือนที่สาม
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การเพิ่มของน้ำหนักตัวในขณะตั้งครรภ์

8 เดือนที่สี่
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างตั้งครรภ์

9 เดือนที่ ห้า
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การบริหารร่างกายขณะตั้งครรภ์

10 เดือนที่ หก
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การเตรียมตัวเพื่อคลอด

11 เดือนที่ เจ็ด
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ยาที่ใช้ในการคลอด

12 เดือนที่แปด
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

13 เดือนที่เก้า
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..อาการเตือนก่อนคลอด อาการเจ็บเตือน และอาการเจ็บครรภ์จริง

14 การเจ็บครรภ์และการคลอด
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ระยะการคลอด
ระยะที่1 ของการคลอด..ระยะเจ็บครรภ์
ระยะที่2 ของการคลอด..ระยะเบ่งและคลอด
ระยะที่ 3 ของการคลอด..ระยะรกคลอดและระยะพักหลังคลอด
การคลอดท่าก้น
การผ่าตัดคลอด

ตอนที่3 ข้อควรระวังเป็นพิเศษขณะตั้งครรภ์

15 การเจ็บป่วยในขณะตั้งครรภ์
-สิ่งที่ควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี

16การปรับตัวเข้ากับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..เมื่อคุณเป็นหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงสูง

17 การตั้งครรภ์ที่ไม่ปกติ
-ความผิดปกติที่มีสาเหตุจากการตั้งครรภ์
-ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการคลอด
-การเผชิญกับภาวะการสูญเสียทารก
ตอนที่ 4 ภาวะหลังคลอด การเป็นพ่อแม่และลูกคนต่อไป

18 สัปดาห์แรกหลังคลอด
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..เคล็ดลับในการเลี่ยงลูกด้วยนมแม่

19 หลังคลอดหกสัปดาห์
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-การตรวจสุขภาพหลังคลอด
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..วิธีปฏิบัติให้รูปร่างสวยงามดังเดิม

20 คุณพ่อ.บทบาทที่ต้องเรียนรู้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ

21 วางแผนการมีลูกคนต่อไป
ภาคผนวก
รายละเอียด

สมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่วางแผนจะมีลูกน้อยเต็มที่ไม่เกินสองคน บางครอบครัวก็มีเพียงหนึ่งคน เพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกน้อยให้ได้ดีที่สุด หลายๆ ครอบครัวมีความวิตกกังวลตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ว่า ลูกจะมีความสมบูรณ์ครบ 32 หรือไม่ เมื่อคลอดแล้วจะเลี้ยงดูลูกน้อยให้ได้ดังหวังหรือไม่ ข้อกังวลเหล่านี้คลายได้ด้วยหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวไทยในระดับดีมากๆ และได้มีการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง ที่สำคัญได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์โดยฮอลลีวูด

ตลอดระยะเวลาที่เฝ้ารอคอยสมาชิกตัวน้อย เชื่อว่าจะมีทั้งตื่นเต้นยินดี กลัว สับสน มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจท่ามกลางความวิตกกังวลนานาประการ ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีให้เจ้าตัวน้อยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และเพื่อให้ตัวคุณกลับไปเป็นคุณแม่คุณภาพ

หนังสือมีสภาพปกร้อยละ 70-80 (ปกเหลือง) แต่เนื้อหาเต็มร้อย จึงขอลดราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด
ราคาปก
450.00 บาท
ลดเหลือ
250.00 บาท
จำนวน