เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
นาย.... EU470675116TH
วิฑูรย์... EU470675076TH
วรพจน์... EU470675093TH
นางสาวสิริยาพร... EU470675080TH
ดวงเพ็ญ... RC156739033TH
นนทักษร... RC156738761TH
ทองเพิ่ม... EU470675059TH
วีระยุทธ์... EU470675045TH
กิตมาน... EU470675031TH
ณัชนันทน์... EU470675028TH
นางสาว... RC156738568TH
พัชรา... EU47067501 4TH
นางนิตยา... EU47067500 5TH
พระจิรวัฒน์... EU470674963TH
วินัต... EU470674977TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
คู่มือการตั้งครรภ์คุณภาพ (สภาพปก 70-80%)
ชื่อผู้แต่ง
จากหนังสือ What to Expect When Youž
เนื้อหา
สารบัญเรื่อง

ตอนที่1.การเริ่มต้น

1.สัญญาณการตั้งครรภ์
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้การฝากครรภ์

2.คุณคือหญิงตั้งครรภ์
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การวินิจฉัยทารกก่อนคลอด

3. 9 เดือนของการอุ้มท้อง
-สิ่งที่ควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ปัจจัยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทารกในครรภ์

4.โภชนาการ
-ข้อควรปฏิบัติในระหว่างตั้งครรภ์
-กลุ่มอาหารและแหล่งสารอาหาร
ตอนที่ 2. 9 เดือนแห่งการรอคอย จากวันปฏิสนธิถึงวันคลอด

5 เดือนแรก
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในการไปฝากครรภ์ครั้งแรก
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
ข้อควรรู้..การตรวจครรภ์ตามนัด

6 เดือนที่สอง
-สิ่งที่แพทย์จะให้คุณเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่ควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

7 เดือนที่สาม
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การเพิ่มของน้ำหนักตัวในขณะตั้งครรภ์

8 เดือนที่สี่
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างตั้งครรภ์

9 เดือนที่ ห้า
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การบริหารร่างกายขณะตั้งครรภ์

10 เดือนที่ หก
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การเตรียมตัวเพื่อคลอด

11 เดือนที่ เจ็ด
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ยาที่ใช้ในการคลอด

12 เดือนที่แปด
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

13 เดือนที่เก้า
-สิ่งที่แพทย์จะทำให้คุณในเดือนนี้
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..อาการเตือนก่อนคลอด อาการเจ็บเตือน และอาการเจ็บครรภ์จริง

14 การเจ็บครรภ์และการคลอด
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..ระยะการคลอด
ระยะที่1 ของการคลอด..ระยะเจ็บครรภ์
ระยะที่2 ของการคลอด..ระยะเบ่งและคลอด
ระยะที่ 3 ของการคลอด..ระยะรกคลอดและระยะพักหลังคลอด
การคลอดท่าก้น
การผ่าตัดคลอด

ตอนที่3 ข้อควรระวังเป็นพิเศษขณะตั้งครรภ์

15 การเจ็บป่วยในขณะตั้งครรภ์
-สิ่งที่ควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..การปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี

16การปรับตัวเข้ากับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..เมื่อคุณเป็นหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงสูง

17 การตั้งครรภ์ที่ไม่ปกติ
-ความผิดปกติที่มีสาเหตุจากการตั้งครรภ์
-ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการคลอด
-การเผชิญกับภาวะการสูญเสียทารก
ตอนที่ 4 ภาวะหลังคลอด การเป็นพ่อแม่และลูกคนต่อไป

18 สัปดาห์แรกหลังคลอด
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..เคล็ดลับในการเลี่ยงลูกด้วยนมแม่

19 หลังคลอดหกสัปดาห์
-ความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้
-การตรวจสุขภาพหลังคลอด
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ
-ข้อควรรู้..วิธีปฏิบัติให้รูปร่างสวยงามดังเดิม

20 คุณพ่อ.บทบาทที่ต้องเรียนรู้
-สิ่งที่คุณควรใส่ใจ

21 วางแผนการมีลูกคนต่อไป
ภาคผนวก
รายละเอียด

สมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่วางแผนจะมีลูกน้อยเต็มที่ไม่เกินสองคน บางครอบครัวก็มีเพียงหนึ่งคน เพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกน้อยให้ได้ดีที่สุด หลายๆ ครอบครัวมีความวิตกกังวลตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ว่า ลูกจะมีความสมบูรณ์ครบ 32 หรือไม่ เมื่อคลอดแล้วจะเลี้ยงดูลูกน้อยให้ได้ดังหวังหรือไม่ ข้อกังวลเหล่านี้คลายได้ด้วยหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวไทยในระดับดีมากๆ และได้มีการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง ที่สำคัญได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์โดยฮอลลีวูด

ตลอดระยะเวลาที่เฝ้ารอคอยสมาชิกตัวน้อย เชื่อว่าจะมีทั้งตื่นเต้นยินดี กลัว สับสน มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจท่ามกลางความวิตกกังวลนานาประการ ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีให้เจ้าตัวน้อยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และเพื่อให้ตัวคุณกลับไปเป็นคุณแม่คุณภาพ

หนังสือมีสภาพปกร้อยละ 70-80 (ปกเหลือง) แต่เนื้อหาเต็มร้อย จึงขอลดราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด
ราคาปก
450.00 บาท
ลดเหลือ
200.00 บาท
จำนวน