เรียน ผู้มีอุปการคุณ หมอชาวบ้านแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานสำหรับติดต่อสำนักงานใหม่ ดังนี้
โทรศัพท์พื้นฐาน : 02-278-5533 | 02-278-1616 | 02-278-1636 | 02-278-0481
โทรศัพท์มือถือ : 086-9920-875 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)
    • ชื่อผู้ใช้ 
      รหัสผ่าน 
       [ลืมรหัสผ่าน]
ก่อกำเนิด "หมอชาวบ้าน"
"กำภูซัก-อาจารย์ศักดิ์ตอบ"
รับข้อมูลข่าวสาร
ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักพิมพ์ฯ
E-mail :
 ยอมรับ  ยกเลิก
รายการจัดส่งแล้ว 
ดร.... RE599084444TH
วราพร... RE599084299TH
นายสาธิต... RE599084325TH
ธิดารัตน์... EG707329308TH
กรรณิกา... RG247446357TH
วิว... RG247446997TH
ชาญชัย... EG707329078TH
ศิรวัชร์... RG247445382TH
ทิพย์กมล... EG707329064TH
Ms.... EG707328925TH
ธานี... EG707328934TH
ยงยุทธ... RG247478173TH
ทิฆัมพร... RG247478108TH
ไพบูลย์... RG247477990TH
กวีไกร... RG247477986TH
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
ชื่อสินค้า
คู่มือผ่าตัดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง
นพ.เกษียร ภังคานนท์
เนื้อหา

สารบัญเรื่อง

บทที่ 1. บทนำ สิ่งที่ควรทราบก่อนผ่าตัด
1. ความแพร่หลายของเชื้อโรค
2. เชื้อโรคกับบาดแผล
3. เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ไม่สะอาด
4. ความจำเป็นของการทำให้ปราศจากเชื้อโรค

บทที่ 2. เครื่องมือในการผ่าตัด
ก.เครื่องมือแต่ละชิ้น
1. ใบมีด
2. ด้ามมีด
3. คีมจับผ้า
4. เครื่องดึงถ่าง
5. กรรไกร
6. ปากคีบ
7. คีม
8. เข็มที่ใช้เย็บแผล
ข. การจัดเครื่องมือเป็นชุด
ชุดเครื่องมือเย็บแผล
ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก
เครื่องมือผ่าตัดกระดูก

บทที่ 3. การเตรียมเครื่องใช้ในการผ่าตัด
1. ถุงมือผ่าตัด
2. แป้ง
3. ผ้าซับเลือด
4. ผ้าสี่เหลี่ยม
5. ผ้าเจาะรู
6. ด้ายเย็บแผล
7. ทางระบาย

บทที่ 4. การทำให้ปราศจากเชื้อโรค
1. การทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด
2. การทำความสะอาดมือผู้ผ่าตัด
3. การทำเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ
4. การทำความสะอาดห้องผ่าตัด

บทที่ 5.การใช้ยาชา
1. ยาชาชนิดต่างๆ ที่ใช้กันเสมอ
2. ผลไม่ดีและพิษของยาชา
3. วิธีการใช้ยาชา
4. หลักทั่วไปในการฉีดยาชา
5. การฉีดยาชาเพื่อผ่าตัดบริเวณต่างๆ

บทที่ 6. หลักทั่วไปในการปฎิบัติรักษาผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
1. ก่อนผ่าตัด
2. การป้องกันบาดทะยัก
3. เลือดออกหลังผ่าตัด
4. การใช้ยาหลังผ่าตัด
5. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยทั่วไป
6. การตัดไหม
7. แผลอักเสบหรือเป็นหนอง
8. เนื้อตาย

บทที่ 7. การเตรียมผ่าตัดและเทคนิคในการผ่าตัดทั่วไป
1. ผู้ผ่าตัด
2. การสวมถุงมือ
3. การเตรียมส่วนของร่างกายที่จะทำผ่าตัด
4. การใช้ผ้าปูคลุม
5. การฉีดยาชา
6. การใส่ใบมีด
7. การเย็บแผล
8. การผูกด้ายเย็บแผล
9. ฝีเข็ม
10. วิธีการผ่าตัด
11. การฝึกผ่าตัดและเย็บแผล

บทที่ 8. บาดแผลทั่วไป
1. บาดแผลถูกของมีคมหรือแผลแตก
2. บาดแผลลูกปืน
3. บาดแผลเล็กๆ น้อยๆ

บทที่ 9.การพันผ้าพันแผล
ก. วัสดุ
ข. หลักการในการพันผ้า
ค. การพันผ้าที่ตำแหน่งต่างๆ

บทที่ 10. การต่อเส้นประสาทและหลอดเลือด
ก.เส้นประสาท
ข.หลอดเลือด

บทที่ 11.การผ่าตัดบริเวณศีรษะ หน้า และผม
1. บาดแผลที่ศีรษะ
2. หน้า หู ต่อมน้ำลาย ลิ้น
3. กระดูกขากรรไกรหัก
4. ผ่าตัดบริเวณหน้าอก

บทที่ 12.การผ่าตัดมือ
1. เลือดออกใต้เล็บ
2. บาดแผลของมือ
3. นิ้วขาด
4. บาดแผลของฝ่ามือ
5. เล็บแตก
6. เสี้ยนตำ
7. นิ้วอักเสบ
8. ฝ่ามืออักเสบหรือเป็นหนอง
9. เอ็นหด
10. การตัดนิ้วมือ

บทที่ 13.การผ่าตัดขาและเท้า
1. เส้นเลือดขอด
2. การตัดขา
3. ตาปลา>br>
บทที่ 14. การผ่าตัดระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ุ
1.การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
2.เด็กปัสสาวะไม่ออก
3.การสวนท่อปัสสาวะด้วยเหล็กหรือ ซาวนด์
4.เส้นขอดที่ลูกอัณฑะ

บทที่ 15.โรคของทวารหนัก
- กายวิภาคศาสตร์ของทวารหนัก
- การเจ็บที่ทวารหนักเมื่อถ่ายอุจจาระ
- ริดสีดวงทวาร
- ฝีข้างทวารหรือฝีคัณฑสูตร
- ช่องทะลุติดต่อในทวารหนัก

บทที่ 16 การอักเสบ ฝีและบาดทะยัก
- โรคติดเชื้อทางศัลยศาสตร์
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ
1. ฝี
2. ฝีฝักบัว
3. เนื้อใตัผิวหนังอักเสบ
4. ฝีลึก
5. หลอดน้ำเหลืองอักเสบ
6. ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ
7. การอักเสบมีแก๊ส
8. เนื้อตายเน่า
9. บาดทะยัก

บทที่ 17.แผลเรื้อรังและเนื้อตาย
- วิธีปฏิบัติรักษาแผลเรื้อรังโดยทั่วไป
- สาเหตุที่ทำให้แผลเรื้อรัง

บทที่ 18. การตกแต่งปากแหว่งและการถ่ายปลูกผิวหนัง
- การตกแต่งปากแหว่ง
- การถ่ายปลูกผิวหนัง

บทที่ 19.การรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
- การแบ่งความรุนแรงของแผลไฟไหม้
- การรักษา

บทที่ 20.ก้อนใต้ผิวหนัง
1. ถุงไขมัน
2. ก้อนไขมัน
3. ก้อนพังผืด
4. ถุงเดอร์มอยด์
5. หูด
6. ติ่งเนื้องอก

บทที่ 21 การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ
1. ก้อนเนื้อที่มีเลือดมาเลี้ยงมาก
2. ตัดชิ้นเนื้อที่ลิ้น

บทที่ 22. การทำหมัน
- การทำหมันชาย
- การทำหมันหญิง

บทที่ 23.การเจาะคอ การใส่ท่อในหลอดเลือดดำและการเจาะระบายช่องเยื่อหุ้มปอด
1. การเจาะคอ
2. การใส่ท่อในหลอดเลือดดำ
3. การเจาะระบายช่องเยื่อหุ้มปอด
รายละเอียด
คู่มือผ่าตัดเล็กเป็นหนังสือวิชาการที่มีเนื้อหาและรูปวาดที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ประกอบด้วยดัชนีและภาพประกอบอย่างละเอียด
ราคาปก
300.00 บาท
ลดเหลือ
250.00 บาท
จำนวน