โรงพยาบาลศิริราช รับบริจาคสิ่งของจำเป็น
โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)