ทีเคพาร์ค จับมือ แปลนทอยส์ ชวนเล่นและฟังเสวนา สร้างความเข้าใจเรื่องของ “การเล่น” ใน “Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่”
กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2565 – สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค ร่วมกับ บริษัท แปลนทอยส์ จำกัด ชวนทุกคนมาเล่นและฟังเสวนาในงาน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เพื่อร่วมทดสอบและค้นหาแง่มุมใหม่ว่า การเล่นนั้นให้มากกว่าความสนุก และเป็นตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ภายในงานพบกับกิจกรรมอาทิ Forest of Play ป่าแห่งการเล่น การเนรมิตรพื้นที่ภายในทีเคพาร์คเป็น “พื้นที่เล่น” ให้เด็กได้มาปลดปล่อยพลัง และผู้ปกครองได้เรียนรู้การเล่นในแบบอิสระ พร้อมทั้งร่วมฟัง การเสวนา พลังของการอ่านเล่น การอ่านไม่ได้มีแค่มุมจริงจัง แค่อ่านเล่นหรืออ่าน+เล่นก็เป็นสุข ทำความเข้าใจในความสำคัญของการอ่านเล่น และบทบาทในการขับเคลื่อนให้เด็กๆ สนุกไปกับโลกของการอ่าน

วิทยากรโดย ครูใบปอ - อ้อมขวัญ เวชยชัย ผู้ก่อตั้ง CREAM Bangkok โรงแรมมหัศจรรย์สำหรับนักอ่านตัวน้อย คุณณฐภัทร อุรุพงศา ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ Barefoot Banana

นอกจากนี้ยังมี การเสวนา Playful Learning: ชวนกัน เล่น เรียน เพื่อร่วมเปิดโลกการเรียน เล่น อย่างมีความสุข วิทยากรโดย ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และที่ปรึกษาด้านหลักสูตร HEI School Bangkok คุณณฐภัทร อุรุพงศา ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ Barefoot Banana และ คุณแม่นิดนก - พนิตชนก ดำเนินธรรม คุณแม่นักเล่นลูกหนึ่งและนักเขียน
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpark.or.th หรือ www.facebook.com/tkparkclub