สปสช.ห่วยใย ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สปสช.ชวนห่วงใยคนที่เรารัก เตือนรีบไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี หากอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง สปสช. ชวนกันสำรวจ “คนที่เรารัก คนในครอบครัว” หากอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง รีบส่งมอบความความห่วงใย เตือน “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ สิทธิประโยชน์ป้องกันโรคแล้วรึยัง” ช่วยกันดูแล ลดโอกาสเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นต่อประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไม่ให้เกิดอาการที่รุนแรงและเสียชีวิต แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนอยู่ที่จำนวน 400 -1,000 บาท ส่งผลให้แต่ละปีมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงส่วนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ ดังนั้นเพื่อดูแล 7 กลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึง ที่ผ่านมา สปสช.ได้บรรจุสิทธิประโยชน์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการในการฉีดวัคซีนฯ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 นี้ สปสช.ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนฯ จะหมด จากข้อมูลขณะนี้มีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ แล้วจำนวน 1,387,580 คน (6 ก.ค. 65) จากเป้าหมาย 4.2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุดจำนวน 806,945 คน และกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังจำนวน 770,510 คน โดยโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดมากที่สุด คือ รพ.สมุทรปราการ 12,780 คน รองลงมา รพ.อุดรธานี 11,475 คน รพ.กำแพงเพชร 11,337 คน รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 9,061 คน และ รพ.สามพราน จ.นครปฐม 8,898 คน “ขอย้ำว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำเป็นที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเข้ารับการฉีดทุกปี เนื่องจากแต่ละปีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ทำให้วัคซีนป้องกันต้องเปลี่ยนแปลงตาม โดยในปีนี้วัคซีนที่ สปสช.จัดบริการให้จะครอบคลุมป้องกัน 3 สายพันธุ์ คือ 1.an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus 2.an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; และ 3.a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.) ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเพียงพอต่อการป้องกัน” นพ.จเด็จ กล่าวว่า นอกจากประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันสำรวจคนที่เรารัก คนที่ในครอบครัว หรือคนที่อยู่ใกล้ๆ ตัวกันว่า มีใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่ ถ้ามีขอให้ช่วยเตือนหรือพามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สิทธิประโยชน์ป้องกันโรคได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใยและการดูแลเพื่อให้คนที่เรารักมีสุขภาพที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ “วันนี้อยากให้ช่วยกันสำรวจดูว่าคนที่เรารัก หรือคนที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรา อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า แล้วได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ฉีดก็อยากให้พามารับบริการ หรือช่วยกันบอกต่อให้มารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิประโยชน์บัตรทองได้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว สอบถามเพิ่มเติมการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ