สุดยอดผลงานของหมอประเวศ วะสี
แนะนำผลงานสุดยอดของคุณหมอประเวศ วะสี นักคิด นักเขียน ผู้เตือนสติให้กับสังคมไทยอยู่เนื่องๆ เหมาะที่จะเป็นของขวัญ หรือส่งมอบให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อคนรุ่นใหม่จะได้นำแนวคิดของผู้เขียนไปพัฒนาประเทศและสังคมต่อไป