ลดราคาครั้งใหญ่
ในโอกาสที่หมอชาวบ้าน ่จะครบรอบปีที่ 40 ในเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ขอมอบส่วนลดให้แก่ผู้รักสุขภาพและติดตามให้การสนับสนุนผลงานของสำนักพิมพ์ฯมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแทนคำขอบคณจึงขอมอบส่วนลดสุดพิเศษให้กับทุำท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2562