งานอบรมเรื่อง พลังชีวิต
ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่องพลังชีวิต: คืนสมดุลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา 5000 ปี สมาธิลมปราณ แพทย์แผนจีน และเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่่ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เลยค่ะ